Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er.
Johannesevangeliet 15:13–14

Världen idag

Återstart av luftförsvar tecken på helt nödvändig tillnyktring

Ledare · Publicerad 00:10, 16 okt 2021

Cirkeln sluts. I Världen idags allra första nummer (28/9, 2001) uppmärksammades riksdagens beslut att lägga ner flygflottiljen i Uppsala. Med nedläggningarna av F16 i Uppsala och F13 i Norrköping, vilket skedde 1994, lämnades Sveriges huvudstad utan flygförsvar.

Det borde rimligtvis ha varit ett omöjligt beslut. Försvaret av Stock­holm måste vara centralt. Men den tidens försvarsberedskap var i princip obefintlig. En allmän uppfattning i Sveriges riksdag var att det inte fanns någon hotbild, vare sig i nutid eller framtid.

I torsdags återinvigdes flygflottiljen F-16, efter tjugo år. Händelsen illustrerar en sorglig aningslöshet men också en nödvändig omorientering. Det fanns en tid då beredskap sågs som en onödig utgift, som bättre kunde användas till annat. En på alla plan god beredskap monterades ner.

Men händelser under de senaste decennierna har visat hur viktigt det är att vara förberedd på olika krissituationer. Det handlar inte bara om att kunna försvara landets gränser, utan också om att ha en beredskap inför handelsblockader, pandemier och energi- och livsmedelskriser. Även på dessa områden är Sveriges beredskap allt annat än god.

Beredskapen måste byggas upp på flera plan: ett övergripande nationellt, ett regionalt och ett lokalt. När Sverige bestod av många små kommuner fanns god överblick över tillståndet på basplanet. Det fanns en lagstiftning som till exempel upprätthöll brandskydd i hela landet och som hade beredskap för bland annat skogsbränder. Men när beredskapen centraliserats vet ingen vad som gäller.

Vid en storbrand i Mellansverige häromåret visade det sig att Myndig­heten för samhällsskydd och beredskap – med flera tusen anställda – saknade det mesta av beredskap. Också vid pandemiutbrottet 2020 stod det klart att beredskapen var undermålig.

Basplanet är centralt. Det är här livet måste kunna fungera för att inte kaos ska uppstå. Att det finns en livsmedelsberedskap är viktigt. För inte så länge sedan var Sverige i stort sett självförsörjande med livsmedel; i dag skulle det snabbt bli kris om maten upphörde att flöda in utifrån.

Men även annat måste fungera i vardagen. Under andra världskriget byggdes det lokala försvaret, hemvärnet och civilförsvaret, upp med uppgift att hjälpa människor till rätta i svåra nationella situationer. Båda dessa viktiga organisationer har i dag förlorat mycket av sina viktiga uppgifter. Hemvärnet har blivit en del av det nationella militära försvaret, och civilförsvarets uppgifter är oklara.

Dessa organisationer har centrala uppgifter också i ett samhälle med risk för social instabilitet och plötsliga nationella krissituationer. Och framför allt: beredskapen och ansvaret måste bli en angelägenhet för alla.

En nystart för Sverige – eller en smart uppstart på valrörelsen?

Ledare Så fick Sverige en ny regering och det politiska kaoset är för tillfället avvärjt. En... torsdag 2/12 00:10

Folkmord i Xinjiang bäddar för hård dom

Ledare Att Kinas president, Xi Jinping, nu formellt kan knytas till interneringslägren för uigurer kom... torsdag 2/12 00:10

Varje cell kommer att fortsätta hävda att vi är antingen man eller kvinna.

Ledarkrönika Man kan säga mycket om den nyliga debattartikeln i Expressen där företrädare för Liberala... torsdag 2/12 00:09

Gud är inte längre bort än att han sträcker ut sin hand till dig när du ropar.

Inför söndag Den här söndagen har kyrkoårstemat ”Guds rike är nära”. Tänker vi i tid, eller rum? Tänk, vad det... torsdag 2/12 00:00

Levande ljus är inte den största brandrisken

Säkerhet. Advent är här, en hektisk tid för brandkår och räddningstjänst. Men tvärtemot vad många tror är det... torsdag 2/12 05:00

Finns lösningen på dagens politiska kaos på Sinai berg?

Israelkommentar Dagens samhällskris och ökade polarisering har gett det mosaiska förbundet på berget Sinai ny...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier