Men var nu starka och låt inte modet falla, för ert arbete ska få sin lön.
2 Krönikeboken 15:7

Världen idag

Ännu ett snedvridet abortbudskap i SVT

Ledare · Publicerad 00:00, 25 nov 2020

Abortfrågan skiljer sig från nästan alla andra ämnen inom lagstiftning och vårdetik. Som ingen annan fråga kan den skapa en så känslostyrd och osaklig atmosfär att en hederlig diskussion i princip upphör. Dokumentären ”Striden om aborterna” som visades i SVT i söndags visade flera sådana exempel, tråkigt nog från båda sidor.

Det vore verkligt välgörande om det här offentliga samtalet kunde föras i en mer ärlig och respektfull ton. 

Aborter som samhällsfråga handlar i grunden om två frågor, en etisk och en juridisk: Har samhället rätt att aktivt ta ett ofött människoliv? Och om svaret är ja – vilka gränser ska då finnas för när en sådan gärning får utföras? Problemet i den liberala grundsyn som helt dominerar debatten är att man helt duckar för båda dessa frågor, och ersätter dem med ett påstående, i filmen uttryckt på följande sätt: ”De amerikanska kvinnornas rätt att själva bestämma över sin kropp står på spel.”

Ingen ifrågasätter den vuxna individens rätt till sin kropp. Huvudfrågan här är naturligtvis den andra, ofödda individen. Att helt hoppa över de två frågeställningar som ärendet faktiskt handlar om – det omöjliggör ett sakligt samtal. Faktum är ju att inget civiliserat samhälle vill ha en oinskränkt rätt till abort ända till födseln. Alla länder har en begränsning, frågan är var den ska dras. 

Likafullt finns det en störande tendens att blanda bort korten. Exempelvis varnar filmen för att om Donald Trump skulle ha blivit omvald, skulle han ha drivit igenom stränga lagar och förbjudit de sena aborterna.

En sådan åtgärd borde dock egentligen inte vara något problem för en svensk abortförespråkare, eftersom den yttersta gränsen i så fall skulle sänkas till att bli ungefär som här i Sverige. 

Utöver etiska och juridiska avvägningar bär den här frågan också en själavårdande aspekt som alltför ofta ignoreras. Men trots filmens ambition att beskriva abortklinikerna som den självklart goda sidan, saknades den nödvändiga fördjupningen om den själsliga vånda som ett abortingrepp innebär.

Det kan diskuteras om det var journalistiskt lämpligt att filma de mödrar som fördes in i abortsalen för ingreppet. Men reaktionerna var talande. Samtliga grät. En naturlig reaktion inför en situation som för varje gravid måste vara inte bara kroppsligt utan också själsligt mycket utmanande.

Men i stället för att fördjupa den aspekten berättade filmen kyligt om hur smidigt det var att ”avlägsna livmoderns innehåll”.

Samtidigt visar filmen hur även abortkritiker kan ignorera det medmänskliga perspektivet. Fokus i filmen är aggressiva kristna, som antingen beskrivs ha begått våldsdåd eller skriker nedsättande omdömen mot de abortsökande kvinnorna. De som framträder på det sättet visar inget av medmänsklig omsorg, Andens frukter eller Kristi kärlek, och de drar vanära över andra kristna.

Filmens perspektiv är dock gravt snedvridet, vilket illustreras när filmen hastigt sveper över manifestationen March for Life i Washington. Här deltog i vintras över 800 000 människor till stöd för livet. Detta är den helt dominerande huvudfåran bland amerikanska abortkritiker. De extremister som filmen beskriver framstår som ointresserade av samhällsfrågor; en av organisationernas hemsida skriver att både Obama och Trump är på väg till helvetet.

I verkligheten är prolife-rörelsen en både varm och sakligt argumenterande rörelse med både hjärta och hjärna för två skyddsvärda individer. Öppna demokratier år 2020 borde klara ett sakligt samtal som ärligt väger argument utifrån människovärdes­principen och med både barnets och mammans rättigheter och värdighet i centrum. Eller hur?

Öppna demokratier år 2020 borde klara ett sakligt samtal som ärligt väger argument utifrån människovärdesprincipen och med både barnets och mammans rättigheter och värdighet i centrum.

Tålamod och Andens verk lyftes under Pingst Pastor

Pingst Pastor. I veckan möttes flera hundra svenska pingstpastorer för en digital nätverksträff. Daniel Alm,... lördag 16/1 16:00

Ravi Zacharias tros ha begått sexuella övergrepp

Avslöjande. Den kände och uppskattade apologeten Ravi Zacharias som avled förra året har anklagats för sexuella... lördag 16/1 11:00

Joggande judinna mördad – ett offer för tystnadskultur

Israelkommentar Den 20 december 2020 är israeliska sexbarnsmamman Esther Horgan ute på sin vanliga joggingrunda.... torsdag 14/1 00:00