Vem har jag i himlen utom dig? Och har jag dig, söker jag inget på jorden.
Psaltaren 73:25

Världen idag

Precis som Plinius visste att Pompeji hade begravts men valde att inte nämna det i sina brev (vilka utgör grunden för att vi alls känner till Vesuvius utbrott) – trots att det var en enorm händelse – så valde även evangelieförfattarna att sålla bland sitt insamlade material, vilket förklarar skillnader dem emellan, skriver Stefan Gustavsson. Foto: Pixabay

Anklagelserna mot Bibeln måste bemötas och tas på allvar

Ledare · Publicerad 00:10, 29 jan 2022

I mer än två hundra år har kristen tro utsatts för kritik – inifrån den kultur som själv är ett resultat av den tro som kritiseras! Kritiken har inte gällt en enskild sakfråga. Det har i stället liknat den situation som en inringad stad upplever i krigstid: Beskjutningen kommer från alla håll samtidigt.

Intellektuellt har kristen tro beskrivits som ologisk och svår att omfatta för klartänkta personer. Natur­veten­skapligt har kristen tro beskyllts för att vara oförenlig med vår kunskap om universum. Moraliskt har kristen tro hånats för att begränsa människans lycka och för att beskriva en Gud som själv agerar omoraliskt. Och historiskt har anklagelsen gällt bristande trovärdighet i återgivandet av de händelser som tron bygger på.

En kyrka, utsatt för ett sådant bombardemang av anklagelser, måste ta försvarsarbetet – apologetiken – på allvar.

I samband med jul återkommer den historiska kritiken av evangelierna med stor regelbundenhet, så också den gångna julen. Ett exempel: Matteus och Lukas motsäger varandra, påstås det, när det gäller händelseförloppet efter Jesu födelse. Matteus säger att familjen först flydde från Betlehem till Egypten, medan Lukas ger intryck av att de begav sig direkt från Betlehem till Nasaret.

Den som vet hur historieskrivning fungerar inser att detta inte behöver vara en motsägelse. En författare gör alltid ett urval och väljer att utelämna uppgifter – som Lukas gör med flykten till Egypten – trots att han känner till dem.

Vulkanen Vesuvius fick ett våldsamt utbrott år 79 e Kr. Det har historiker haft ingående kunskap om, eftersom det finns ögonvittne till utbrottet. Plinius den yngre befann sig nämligen i trakten och är ett ögonvittne till hela skeendet. Tjugo år efter händelsen skriver han två brev till den romerske historieskrivaren Tacitus och berättar om vulkanutbrottet och om hur hans farbroder, Plinus den äldre, dör när han med båtar försöker rädda flyende människor.

Men Plinius nämner inte med ett ord att staden Pompeji begravdes i utbrottet! Ingen kände till den begravda staden förrän arkeologer hittade den 1748. Detta trots att vi hela tiden har haft tillgång till trovärdiga ögonvittnesuppgifter från själva utbrottet.

I dag är Pompeji ett världsberömt turistmål. Den utgrävda staden visar, som ett fotografi, hur livet i en romersk stad såg ut under det första århundradet. Plinius visste förstås att Pompeji hade begravts. Men i sina två brev gör han andra prioriteringar och väljer att inte nämna det, trots att det är en enorm händelse.

På liknande sätt hade författarna till evangelierna kunskap om mer än vad de förmedlar i sina texter. De måste, som alla författare, sålla i materialet och välja vilken information de ska förmedla.

Vi har goda skäl att anta att Lukas kände till flykten till Egypten. Vi vet utifrån Apostlagärningarna att han reste med Paulus till Jerusalem och att han därför hade möjlighet att intervjua både en del av apostlarna och Jesu mor Maria, som bodde i staden. Själv börjar Lukas sitt evangelium med att hans text bygger på intervjuer med just ögonvittnen.

När han skriver sitt evangelium väljer han, till skillnad från Matteus, att hoppa över den korta tiden familjen tillbringade i Egypten och i stället gå direkt till händelseförloppet i Nasaret i Galileen. Det är en prioritering han gör, en prioritering som är mycket lättare att förstå än Plinius val att ignorera en hel stads undergång och bara berätta om sin farbror.

På liknande sätt behöver vi i dag apologetiskt bemöta kritiken också på andra områden.

På liknande sätt behöver vi i dag apologetiskt bemöta kritiken

Pressade abortliberaler framför radikala förslag

Abort I USA riktas nu skarp kritik mot president Joe Biden sedan Vita Huset, enligt kritiker, uppmuntrat... onsdag 18/5 15:00

Natobeslut kan få oväntad effekt på riksdagsvalet

Ledare Medborgarna har fått en lektion i hur den politiska makten fungerar i Sverige. Efter en sluten... onsdag 18/5 00:10

Terrorister dödade journalisten

Israelkrönika Något som alla insatta och sanningssökande personer borde kunna enas om är att den... onsdag 18/5 00:10

Nässprej mot PTSD utvecklas i Israel

PTSD. Ett nytt medicinskt nässprej för behandling av posttraumatisk stress har framtagits av israeliska... onsdag 18/5 12:00

Nyhems förkunnare bör stå för bibeltrohet

Ledare Samtal är bättre än stängda dörrar. Att lyssna med respekt på motståndarens argument är viktigt.... onsdag 18/5 00:00

Krav på abort för ukrainska kvinnor – väcker motstånd

Abort. Ukrainska kvinnors tillgång till abort har seglat upp som en prioriterad fråga för flera... onsdag 18/5 07:00

Reaktionerna på Paludan illustrerar värderingsglapp

Nyhetskommentar När jag satt på en parkbänk i Stadsparken i Borås ett par timmar innan Rasmus Paludan skulle dyka...
Följ Världen idag i sociala medier