Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Den kristna tron och etiken har haft en odiskutabel betydelse för hela västvärldens framväxt, och det är den främsta grunden för ett civiliserat samhälle även i framtiden, skriver Per Ewert. Foto: Lightstock

Allt fler gudsförnekare prisar den kristna tron

Ledare · Publicerad 00:00, 27 maj 2020

Världen står i en brytningstid, på flera sätt. Vi vet ännu inte hur tillvaron efter coronakrisen kommer att te sig – bara att flera saker kommer att bli annorlunda.

Samma sak gäller de stora värderingsströmmarna i västvärlden; även där finns tecken på att världen går igenom en förändringsfas. Mycket tyder på att den sekulära rörelsen har haft sin storhetstid – den stora frågan är vad som ska fylla dess plats?

Den senaste tiden har flera icke-kristna författare framträtt med en öppnare inställning till den kristna livsåskådningen än vad som var möjligt för några decennier sedan. Det är bara dryga tio år sedan nyateismen stod på sin topp med talföra förgrundsgestalter som Richard Dawkins, Christopher Hitchens och svenske Christer Sturmark.

I dag är det tydligt att den direkt religionsfientliga rörelsen har förlorat momentum, men vi ser också hur flera sekulära akademiker öppet börjat uttrycka ett stöd för en kristen livssyn. 

Den icke-kristne historikern Tom Holland har fått stor uppmärksamhet för vinterns bok  Dominion: How the Christian revolution remade the world (ung: Herravälde: Hur den kristna revolutionen gjorde om världen). Här visar han hur företeelser som människovärde och en mer återhållsam sexualetik – som i dag förhånas av individualismens apostlar – var viktiga och människovärdiga värderingar som byggde det moderna, blomstrande Europa.

Men dessa värderingar hittades inte i Aten eller i Rom – de kom från Jerusalem och den växande kristna rörelsen.

Även ateistiska författare som Douglas Murray och till och med Richard Dawkins har tvingats medge att den kristna hållningen trots allt har haft en positiv inverkan på västerlandets kultur. Murray menar att vår tid står i valet mellan att antingen förkasta människovärdet, eller försöka fylla det med en hållbar ateistisk grund.

Om båda dessa alternativ faller kvarstår inget annat alternativ än religionen – vare sig vi gillar det eller inte.

Vår kultur har nu under 250 år försökt kasta av sig det kristna arvet, men försöken att bygga ett moralisk och människovärdigt samhälle på en gudlös materialism sviktar alltmer. Världen behöver en grund som kan hålla över tid.

Just nu pågår European Leadership Forum med mångdubbelt fler deltagare än vanligt, då evenemanget i år genomförs digitalt. Religionsforskaren Phil Roberts föreläste på konferensen om Bibelns betydelse för Västerlandets civilisation. På en fråga om hur vi bäst bemöter kritiker som vill avvisa Bibelns relevans för vår kultur, svarade talaren med ett ord: ”Historien!” Den kristna tron och etiken har haft en odiskutabel betydelse för hela västvärldens framväxt, och det är den främsta grunden för ett civiliserat samhälle även i framtiden.  

Men kommande tider behöver personer som kan bära och kommunicera denna grundsyn. Den senaste veckan har två av vår tids giganter lämnat jordelivet: den indisk-amerikanske apologeten Ravi Zacharias och den brittiske bibelläraren David Pawson. Det är tunga förluster för kristenheten, men samtidigt finns mängder av deras undervisning tillgänglig på nätet för alla att ta del och inspireras av.

Det märkliga med båda dessa förkunnare är att ingen av dem var särskilt karismatisk eller högljudd som person. Deras stora styrka låg i hur de sakligt och utan kompromiss höll fast vid Sanningen och Ordet som den enda grund som håller när tillvaron skakar. 

Låt oss därför ta tillfället i akt att under denna brytningstid ta vara på dessa förkunnares undervisning, så att ännu fler tar upp kallelsen att förklara och försvara den kristna trons omistliga betydelse och så hjälpa vår värld att återvinna det som gått förlorat.

Vår kultur har nu under 250 år försökt kasta av sig det kristna arvet, men försöken att bygga ett moralisk och människovärdigt samhälle på en gudlös materialism sviktar alltmer.

Hagia Sofia kan åter bli moské – domstol ska avgöra

Turkiet. Det turkiska Statsrådet meddelade på torsdagen att de inom 15 dagar kommer att ta ställning till en... söndag 5/7 09:00

Hit kan svenskar åka i sommar

Resor. Nu har utrikesdepartementet lättat på sin avrådan om icke nödvändiga resor. Men se upp –... söndag 5/7 06:00

Sommarsoffan live-intervjuar OM:s grundare

På måndag kan svenskar ställa frågor till missionsorganisationen OM:s grundare, evangelisten George... lördag 4/7 18:00

Vi behöver inte springa tills vi spyr.

Ungkrönika Ungkrönika. Jag har ofta svårt att göra saker till hundra procent. När jag spelade innebandy aktivt hade jag en... lördag 4/7 00:00

Kan vi synda utan att förlora frälsningen?

Mot väggen Kan en pånyttfödd kristen synda utan att förlora frälsningen? /Linda