Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd.
Johannesevangeliet 1:16

Världen idag

Unabombarens tankar lever vidare i miljörörelsen

De extrema tankarna från en av USA:s mest kända inhemska terrorister, Ted Kaczynski, har på flera sätt inspirerat de ideologer som i dag är ledande inom den globala klimat- och miljörörelsen. Dessutom finns beröringspunkter mellan våldsbejakande islamism och klimataktioner som går ut på att skada människor och samhällen.

Kulturserie · Publicerad 05:00, 25 nov 2022

För att förstå dagens ekoanarkism och dess mer framträdande aktörers utveckling och inspirationskällor går det inte att undvika namnet Theodore ”Ted” Kaczynski. 

Theodore John Kaczynski, född den 22 maj 1942, är även känd som Unabombaren, en amerikansk inhemsk terrorist och före detta matematikprofessor som i dag sitter dömd för 16 terrordåd med totalt tre döda och ett flertal skadade. Terrordåden utfördes som bombdåd. Namnet ”Unabombaren” fick han då hans attentat riktades mot universitet och flygbolag. FBI använde ärendeidentifieraren UNABOM (University and Airline Bomber).

Kaczynsik greps 1996 efter den längsta och mest omfattande jakten på en enskild terrorist i USA:s historia och dömdes 1998 till åtta livstidsstraff utan möjlighet till benådning och avtjänar detta på ADX Florence, ett av USA:s fängelser med den högsta nivån av säkerhet.

Kaczynski beskrivs som ett matematiskt underbarn men övergav sin akademiska karriär 1969 för att fortsätta ett primitivt liv. Han valde att lämna en framgångsrik akademisk karriär och leva som mer eller mindre eremitiserad i en avlägsen stuga 1971 utan elektricitet eller rinnande vatten nära Lincoln, Montana. Hans liv kom att präglas av ensamhet samtidigt som han lärde sig överlevnadsförmåga för att bli självförsörjande.

Kaczynski bestämde sig för att bekämpa industrialiseringen och dess förstörelse av naturen genom terrorism, och började sin bombkampanj 1978. Mellan 1978 och 1995 dödade han tre människor och skadade 23 andra i en rikstäckande bombkampanj mot människor som han menade bidrog till förstörelse av miljön. Han utfärdade samhällskritik som motsatte sig industrialiseringen och förespråkade en naturcentrerad form av anarkism.

1995 skickade han ett brev till The New York Times och lovade att ”avstå från terrorism” om tidningen eller Washington Post publicerade hans uppsats ”Industrial Society and Its Future”. I denna text hävdar han att bombningarna var extrema men nödvändiga för att uppmärksamma urholkningen av mänsklig frihet och värdighet genom maktens införande av modern teknik och, vad han menade, rovdrift på naturen.

Det var uppsatsen som blev hans fall och ledde till hans avslöjande.

Kaczynski var föremål för den längsta och dyraste utredningen i FBI:s historia fram till den punkten. FBI och justitieminister Janet Reno drev på för publiceringen av uppsatsen, som kunde läsas i Washington Post september 1995. 

När Kaczynskis bror David läste uppsatsen kände han igen prosastilen och rapporterade sina misstankar till FBI. Efter att han greps 1996 försökte Kaczynski – som vidhöll att han var vid sin sinnes fulla bruk – men misslyckades med att avskeda sina domstolsutnämnda advokater eftersom de ville att han skulle åberopa sinnessjuka för att undvika dödsstraff.

1998 nåddes en åklagaruppgörelse där han erkände sig skyldig till alla anklagelser och dömdes till åtta på varandra följande livstidsdomar utan möjlighet till villkorlig frigivning.

Trots att Kaczynski i dag sitter i ett högsäkerhetsfängelse har hans inflytande ökat efter det att han levde isolerad i Montana. Detta dels genom interaktion med andra intagna. Hans tes är att de som motsätter sig industrisamhället har i uppgift att främja stress och att sprida anti-teknologisk ideologi, en ideologi som erbjuder naturens ”motideal”. Kaczynski hävdar att en revolution bara kommer att vara möjlig när industrisamhället är tillräckligt instabilt.

Tidigt under sitt fängelsestraff blev Kaczynski vän med Ramzi Yousef och Timothy McVeigh, förövarna av World Trade Center-bombningen 1993 respektive Oklahoma City-bombningen 1995. Trion diskuterade religion och politik och bildade en vänskap som varade fram till McVeighs avrättning 2001.

Och det är i de samtalen som en av öppningarna skapats för en samsyn och ett samarbete mellan de i dag våldsapologetiska islamistiska miljöerna och de ekoanarkistiska klustren.

Samsynen kan sammanfattas med att människan inte kan kontrollera sin egen tekniska utveckling, en teknik som man menar ytterst skadar människa och miljö. Och denna utveckling kan bara stoppas genom revolution. I praktiska termer kom Kaczynski fram till att förutsättningarna för att övertyga en majoritet och få gehör i allmänna val för den insikten, är omöjligt. 

Istället bygger det på aktivismen hos en stark och enad minoritet som kan öka spänningarna i samhället till en punkt där samhället börjar brytas ned och där såväl det industritekniska systemet som demokratin upplöses helt.

Ett mål som endast kan uppnås med en ny, grön, väpnad revolution. För att citera Kaczynski själv:

”We have to kill people”.

I dag har Ted Kaczynskis mantel fångats upp av jämnårige John Zerzan som kan anses vara klimat- och miljörörelsens främste i dag ledande ideolog.

Zerszan är en amerikansk filosof och arbetskritiker, som förespråkar grön anarkism och anarko-primitivism. Enligt Zerzan är människans civilisationstillstånd onaturligt och han argumenterar för att människan bör återvända till naturen. Zerzan menar att livet i det förhistoriska jägar- och samlarsamhället var kvalitativt överlägset kommande perioder såsom jordbrukssamhället och i synnerhet industrisamhället.

Han menar vidare att vi hade en liten men stabil ekologisk nisch i naturen, som vi enligt honom kunde behålla under lång tid men att människan tyvärr lockades av civilisationens kvantitativa frestelser. Zerzan hävdar att hälsan, fritiden och livskvaliten i stort var bättre i jägar- och samlarsamhället än i några kommande epoker.

John Zerzan menar att den tilltagande psykiska ohälsan hos människor direkt kan härledas till att vi lämnat jägar- och samlarsamhället och att den globala klimatförändringen är en direkt följd av det kapitalistiska, teknologiska industrisamhället.

I den svenskfinansierade filmen Surplus: Terrorized Into Being Consumers (Atmo, 2003) behandlas idéer av bland annat Zerzan. I filmen diskuterar han förstörelse av enskild egendom som protestmetod och ett sätt att påskynda övergången till ett postteknologiskt samhälle.

Trots att Kaczynski i dag sitter i ett högsäkerhetsfängelse har hans inflytande ökat.

Enkla bedjare – inte bara teologer – kan tolka Bibeln

Ledare I den ständigt pågående, och nödvändiga, debatten om vad som är sann och sund kristen livsstil... tisdag 6/12 00:10

Sverige sticker ut i Europa – 60 personer ihjälskjutna i år

Skjutningar. En man i 20-årsåldern blev under söndagskvällen den sjunde personen att skjutas ihjäl i Södertälje... tisdag 6/12 15:00

Intern strid i partiet Nyans – grundaren utmanas

Politik. Partiet Nyans skakas av en intern strid, bara några månader efter att man vunnit fullmäktigemandat... tisdag 6/12 14:00

Jesuscentrerad predikan av ny ärkebiskop

Ledare Inom den svenska kristenheten ställer nog många frågan ifall det gick att skönja en ny ton i... tisdag 6/12 00:00