Herre min Gud, många är undren du gjort och tankarna du tänkt för oss. Inget kan liknas vid dig.
Psaltaren 40:6

Världen idag

Nybyggarnas vision var ett land i förbund med Gud

Under tiden fram till det amerikanska presidentvalet ska vi följa den politiska diskussionen i USA. För att förstå situationen, och då inte minst den religiösa dimensionen i amerikansk politik, måste vi börja med att klarlägga tidigt tankeformerande händelser i amerikansk historia. Kolumnist är Kjell O Lejon, professor i religionshistoria vid Linköpings universitet.

Kulturserie · Publicerad 00:20, 19 mar 2020

Utifrån svensk synvinkel är den religiösa dimensionen i det amerikanska nationsbygget mycket påtaglig. Vi ser att kyrkorna och samfunden är otaliga och att den regelbundna kyrkogången ligger på helt andra nivåer än i Sverige.

Vi ser också att en nyvald president svär presidenteden på en av densamme utvald bibel. Denna bibel är ofta uppslagen på ett egenvalt bibelord, vilket kan fungera som en nyckel till vad den tillträdande presidenten önskar att presidentperioden ska präglas av eller sträva mot. Edsavläggelsen avslutas dessutom med orden ”so help me God”, så hjälpe mig Gud.

Vi möter sedan regelmässigt, såväl i inrikes- som utrikespolitiska sammanhang, otaliga referenser till Gud: till författningsfädernas gudstro, enskilda bibelord eller bibliska berättelser. Väl känt är att presidenterna sedvanligt avslutar sina linjetal med: ”God bless America!” (Gud välsigne Amerika).

Dessutom finner man nationens motto, ”In God we trust” (Vi förlitar oss på Gud), på alla mynt och sedlar, och när amerikanerna svär trohetseden säger de ”one nation under God” (en nation under Gud).

Hur ska vi förstå detta? Vi ska försöka klarlägga detta under resans gång.

Redan vid de första europeiska gruppernas ankomst till den amerikan­ska kontinenten karaktäriserades det religi­ösa landskapet av en brokighet. Man kan emellertid mitt i mångfalden redan tidigt finna tendenser till en övergripande enhet som skulle få ett starkt genomslag. Protestantis­men var enhetens grund, och tankar ur denna breda tradition blev under lång tid det sammanhållande kittet.

Det var inte minst rötterna i kalvinismen/reformert kristendom som formade de första puritanska bosättarna. De kom ofta från svåra förhållanden, även förföljelse, i Europa, där det vid denna tid fanns mycket uttalade önskemål om politisk enhet – och starka majoritetskyrkor.

Puritanerna upplevde att de hade fått en kallelse; att de var ett utvalt folk som fått ett särskilt uppdrag. De skulle bygga ”ett nytt Israel” på den amerikanska kontinenten.

Tanken anknöt till äldre kalvinistiskt ”förbundstänkande” som hämtat inspiration från det förbund Gud upprättat med Abraham och hans efterkommande. Förbundsli­vet skulle levas ut i tro och hade därmed oundvikligen personliga följder.

Andra mönster från Gamla testamentet användes också, till exempel från 2 Kungaboken 11:17: ”Jojada upprättade ett förbund mellan Herren, kungen och folket, de skulle vara ett Herrens folk.”

Gud var förbundets författare. Det innehöll både fördelar för, och krav på, förbundsfolket. Varje ”utvald” person var alltid personligen ansvarig inför Gud. Var och en kunde skapa ett förbund med Gud, som Abraham. Denna möjlighet var en nådens gåva. Men den krävde både ett yttre förnuftsmässigt beslut i överlåtelse och en inre hörsamhet, ödmjukhet, tacksamhet, överlåtelse och åtagande i att vandra Guds väg, i enlighet med ”Guds lag”.

Tanken på ett nytt förbund (”a new covenant”) återfanns i modern politisk tappning i Bill Clintons presidentvalskampanj 1992, och tanken på ”a chosen nation” (en utvald nation) bland flera moderna presidenter.

Att de tidiga bosättarna tänkte i termer av ett nytt Israel kan man i dag se exempel på, genom att vi i östra USA finner en lång rad städer och orter med namn hämtade från det gamla Israel. Här finns Bethesda, Nazareth, Bethel, Bethany, Bethlehem, Emmaus och Jerusalem, för att nämna några.

Det nya statsbygget skulle sedan, med inspiration hämtad från Jesu Bergspredikan, bli ett föredöme för andra: en ”stad på ett berg” (”a city upon a hill”). Uttrycket återfinns i modern presidentretorik. Vi återkommer till detta.

Ny dödshjälpsdebatt efter assisterat självmord

Etik. Den svenska debatten om dödshjälp aktualiserades i tisdags då den dödshjälpsförespråkande läkaren... torsdag 16/7 18:07

Ökad försäljning på Systembolaget

Konsumtion. Coronapandemin har bidragit till att öka Systembolagets försäljning markant. Försäljningsvolymen... torsdag 16/7 14:28

Rapport: Trumps asylpolitik hjälper få förföljda kristna

USA. Rekordfå av världens mest förföljda kristna får asyl i USA, konstaterar en färsk rapport från Open... torsdag 16/7 11:27

John Derneborg: Med stor respekt hade jag förmånen att sitta ner med en åldrad Berthil Paulson

Gästledare När jag var pastor i ett område som kallas Nordmarken i sydvästra Värmland, så var det väldigt... torsdag 16/7 00:10

Palestinier uttalade sig positivt om Israel – greps

Israel. Flera palestinier som nyligen uttryckte sitt stöd för Israels eventuella fulla övertagande av delar... onsdag 15/7 16:23

Rekordhöga aborttal oroar i Storbritannien

Statistik. Antalet aborter ökade i England och Wales förra året och nådde rekordnivå. Mest ökade aborter som... onsdag 15/7 16:10
E-tidning
Senaste magasinen