Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Muslimska brödraskapet påverkades av nazismens idéer

Brödraskapet grundades i Egypten, inledningsvis som en social rörelse med vård, skola och omsorg som fokus. Över tid utvecklades dock Brödraskapet till att även vara en politisk rörelse. Bland annat inleddes ett samarbete med det tyska nazistpartiet, vilket kom att påverka den ideologiska utvecklingen.

Kulturserie · Publicerad 01:00, 20 apr 2021

Islam är kanske den mest politiska av de abrahamitiska religionerna, ett drag som förstärkts av att islam är den enda av dessa religioner som inte gått igenom en reformation i egentlig mening.

Judendomen, å sin sida, gick från att vara en tempelreligion till en bokbunden religion. Romarna hade tröttnat på judarna och förstört deras religiösa och politiska centrum, templet i Jerusalem, år 70 e Kr, och många fördrevs från provinsen. Judendomen var helt enkelt tvungen att reformeras, framför allt sedan romarna förbjudit judar att bo kvar i det heliga landet.

Kristendomen kom att reformeras bland annat tack vare att tryckpressen uppfanns och gav nya möjligheter att sprida idéer. Exempelvis fick Luthers 95 teser år 1517 en enorm spridning som inte hade varit möjlig 100 år tidigare.

Dagens islamism kan sägas ha uppstått som en konsekvens av Napoleons invasion av Egypten, vilken kom att förändra världshistorien på många sätt. Inte bara genom att Öst mötte Väst, utan även genom något som kom att ge eko ändå in i våra dagar: islam mötte ett modernt Väst, vilket i slutänden ledde till de islamitiska rörelser som kämpar om islams själ.

Fullständigt avgörande var att Napoleon tog med sig tryckpressen till Mellanöstern, en innovation som tidigare bara varit jesuitklostren i Libanon förunnat.

Med tryckpressen föddes ett överföringsmedium för en teologisk debatt, som skulle finna svaret på varför det otrogna Väst hade kunnat förfina naturvetenskaperna och krigskonsten – vilka haft sitt ursprung i islams vetenskapliga institutioner – så mycket bättre än muslimerna själva.

Med denna debatt följde frågan om varför. Var det för att muslimerna lämnat Koranen och de religiösa urkundernas mening? Alla var eniga i den första delen av svaret att så var det. Men sedan var enigheten inte lika stor. 

Oenigheten låg i huruvida de religiösa urkunderna skulle tolkas vid sin bokstav som tidlösa eller om de var bundna av sin tid, tidsbundna. Under denna process etablerades bland annat salafismen som ett resultat. En annan rörelse som sprang ur denna teologiska debatt var det Muslimska brödraskapet.

Brödraskapet grundades i Egypten, inledningsvis som en social rörelse med vård, skola och omsorg som fokus. Men grundaren Hassan al Banna blev alltmer frustrerad över det brittiska förtryck som han och hans trosfränder utsattes för och utvecklade över tid Brödraskapet till att även vara en politisk rörelse.

Brödraskapet inledde ett samarbete med det tyska nazistpartiet, NSDAP, vilket kom att påverka dess ideologiska utveckling och bland annat resultera i den muslimska SS-divisionen på Balkan. Stormuftin i Jerusalem, Amin al-Husseini (1897–1974), gick även med i tyska SS.

Fler saker kom att skapa en stark igenkänning, dels hatet mot judarna, men även ideologins statsbärande funktion, den korporativa synen på ekonomi och människans frihet – att människan blir fri bara om den underkastar sig kollektivets vilja och värderingar.

Ein Volk, ein Fürhrer – Ett kalifat, ett islam. Likheterna förenar dessa ideologier, som bägge till sin natur är fascistiska.

Men med andra världskriget fick den reformerande delen av samtalet ett stopp. Och ur askan från andra världskriget reste sig bara det Muslimska brödraskapet. 

Brödraskapet kom sedan att förvisas från Egypten och etablera sig i Tyskland, för att suga upp inspiration från bland annat det forna östblocket i allmänhet och Östtyskland i synnerhet.

I dag är Brödraskapet etablerat i hela Västeuropa, i öppna samhällen med en hög tolerans även mot intoleranta ideologier som Brödraskapets.

Men är då Muslimska brödraskapets islam egentligen islam? Shura-rådet på al Azhar-universitetet i Kairo, vilket anses vara sunni-islams mest inflytelserika, menar i dag att Brödraskapet smutsat ner islam, och rådet har förbjudit samröre med Brödraskapets anhängare samt att ansluta sig till rörelsen.

Samma förbud har utfärdats av Saudiarabien, som dessutom i november 2020 varnade Europa för Brödraskapets inflytande.

Om man frågar Brödraskapet självt kommer man att få svaret att de representerar ett islam – det enda islam som finns. Smutsigt eller ej.

Fotnot: Se Hotspots program med Johan Westerholm om Muslimska brödraskapet här

Dagens islamism kan sägas ha uppstått som en konsekvens av Napoleons invasion av Egypten, vilken kom att förändra världshistorien på många sätt.

S-förbund i Instagram-inlägg: Förbjud koranbränningar

Politik. Det socialdemokratiska sidoförbundet Tro och Solidaritet uppmanar till förbud mot koranbränningar.... fredag 31/3 15:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00