Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

I samtalet med Marco Strömberg (t h) menar Henrik Jönsson (t v) och Ivar Arpi (mitten) att det kan få allvarliga konsekvenser om olika aktörer tvingas bort från till exempel Youtube och Facebook. Det är just mångfalden, de många olika åsikterna, som är dessa mediers styrka, menar de. Foto: TV Vision Sverige

Storpublik när Jönsson och Arpi gästade Hotspot

Ivar Arpi och Henrik Jönsson är ledande opinionsbildare i nya medier och samlar skaror av följare. Nyligen medverkade de i tv-programmet Hotspot i ett samtal om debatt- och samtalsklimatet i Sverige.

Programmet fick höga tittarsiffror med hittills över 40 000 visningar på Världen idags Youtubekanal.

Kultur · Publicerad 00:00, 20 okt 2021

Programmet Hotspot får ett allt större genomslag via Världen idags Youtubekanal. Nya tittare hittar till samtalsprogrammet, som leds av Marco Strömberg. Och alltfler debattörer finner det angeläget att ställa upp i samtal som präglas av respekt, eftertanke och lyhördhet.

Vad är det som sker med samtals­klimatet i vår samtid, undrade Marco Strömberg i helgens avsnitt, och fick djuplodande och intressanta svar av de inbjudna gästerna.

Henrik Jönsson menade att det vi ser är ett paradigmskifte.

– De ideal som gällt från upplysningstiden och framåt – kunskap, vetenskap och kompetens – överges till förmån för en nymoralistisk attityd. Det är en stor förändring som handlar om vad som får sägas, och av vem, sade han.

– Vi ser en allt större polarisering, där olika grupper får allt svårare att förstå varandra. Internet har inneburit att gamla medier utmanats, och det har skapat stress och oro på olika kommandohöjder där man varit van vid att kunna bestämma vilka som får delta i debatten och sätta nyhetsagendan.

Också Ivar Arpi ser ett skifte av mer djupgående slag bakom det som många upplever som ett försämrat debattklimat.

– 1900-talet präglades av ett statligt monopol, likartat i både Väst och Öst, där statens kontroll växte och där medborgarna var mottagare av information och beslut. Det som kommunicerades från myndigheter, politiker och medier uppfattade medborgarna som odiskutabelt sant. Men vi ser nu hur makthavarnas kapital minskar, hur grindvakterna tappat inflytande, sade han. 

– När medborgarna börjar förvänta sig att bli lyssnade på och kräver inflytande står stat, myndigheter och media kvar i de gamla strukturerna, de har svårt att hantera den nya verkligheten.

Båda debattörerna är överens om att det har ett pris, i form av hot och repressalier, att hävda sin yttranderätt.

– Politiker som säger sig försvara yttrandefriheten kan samtidigt rikta en pistol mot dig under bordet, i form av hot om begränsningar av internet, säger Henrik Jönsson, och undrade hur stark yttrandefriheten då är.

– Det vi ser är angrepp från åldrande politiska och mediala strukturer, som försöker klösa sig fast vid makten.

Arpi och Jönsson inser att det kan få allvarliga konsekvenser om olika aktörer tvingas bort från till exempel Youtube och Facebook. Det är just mångfalden – de många olika åsikterna – som är dessa mediers styrka, menar de.

Men vad är det då som formar själva samtalsklimaten och som leder till brist på respekt och eftertanke? undrade Marco Strömberg vidare. En bakgrund, som de tre var eniga om, är det svenska arvet av lojalitet och tillit gentemot auktoriteterna.

Tendensen till åsiktsgemenskap har en lång tradition. Det har varit dyrt och obekvämt att vara den som ifrågasätter, menade Ivar Arpi.

– Det finns en växande politiskt konflikt i botten, etablissemang mot folket, som påbörjades långt före digitaliseringen, påpekade han, och tog Hillary Clintons benämning på svaga grupper – ”de beklagansvärda” – som exempel.

– Bakom det försämrade samtalsklimatet finns reella konflikter mellan olika samhällsgrupper. Distansen mellan en stor grupp tänkande människor och grindvakternas agerande har blivit större.

Henrik Jönsson gör bedömningen att vi befinner oss i början av en ny konflikt, som blir större än något vi tidigare sett. Och Ivar Arpi ser ett nytt oroande fenomen: hur förment sekulariserade personer rört sig mot extremt starka, religiöst färgade föreställningar, som dock skiljer sig från de som hävdas av öppet troende personer, som kan föra ett samtal och svara på frågor om sin tro.

– Att ifrågasätta dessa nya trossatser är som att trampa in i heliga rum, menade Arpi, som inte hyser stort hopp om förändring och tillnyktring på området.

En utveckling som båda anar är rörelse mot större lokalt engagemang. De stora övergripande strukturerna har förlorat mark och kan inte längre forma samhället, menade debattörerna. Människor kommer att bygga nya strukturer för att lösa de näraliggande samhällsproblemen på nya sätt.

Henrik Jönsson sammanfattade med ett tusenårigt visdomsord från de gamla sidenvägarna mellan Europa och Fjärran Östern: Låt karavan mäkla fred.

– Det är i det mänskliga utbytet – av varor och tjänster – som band och integration uppstår mellan människor.

Fotnot: Se Hotspots program om samtalsklimatet i Sverige med Ivar Arpi och Henrik Jönsson på varldenidagplay.se

Men vi ser nu hur makthavarnas kapital minskar, hur grindvakterna tappat inflytande.

Hotspot

Programmet är ett samarbete mellan tidningen Världen idag och TV Vision Sverige.

S-topp och M-politiker pausar politiken efter möte med Hamaskoppling

Politik. Riksdagsledamoten Jamal El-Haj (S) som kritiserats för sin medverkan vid en palestinsk konferens i... onsdag 31/5 22:00

Låt oss be om den helige Andes gåvor och kraft!

Ledare Vi har nyligen firat pingst, och traditionellt har detta varit en konferenshelg i Sveriges... torsdag 1/6 00:10

Guds kraft okänd för många

Ledare TV4:s succéserie ”Det okända” sändes i 25 säsonger mellan 2004 och 2019. Temat för serien var... torsdag 1/6 00:00