Kultur

”Mosaik” snarare än ”ekumenik”

Recensenten menar bland annat att boken är en pedagogisk och informerad framställning, där viktiga iakttagelser om samtiden noteras. Foto: Pexels
Recensenten menar bland annat att boken är en pedagogisk och informerad framställning, där viktiga iakttagelser om samtiden noteras. Foto: Pexels
Publicerad Uppdaterad

Bokens preludium bär rubriken ”En generös ortodoxi”. Denna rubrik blir en sorts programförklaring som mynnar ut i det som författaren genomgående förordar: En ”helkyrklig” hållning.

Den har en ”enhet”, ett tydligt kristologiskt centrum, eftersom Kristus inte är delad, men samtidigt en öppenhet för en ”mångfald” av uttryck, vilka tagit sin form i skilda kristna traditioner. De senare kan sammantaget berika helheten på en önskad väg framåt, ja, det är i mångfalden som kyrkans fullhet kommer till uttryck, menar författaren.

I denna ”helkyrklighet” kan erfarenheter och uttryck från evangeliska, katolska, ortodoxa och karismatiska traditioner rymmas, menar han. I de svenska sammanhangen gäller detta också accenter i lågkyrkligheten, högkyrkligheten, folkkyrkligheten och frikyrkligheten.

Vill du läsa vidare?

Teckna en prenumeration för att ta del av denna artikel och mer på varldenidag.se.

ERBJUDANDE!
Världen idag DIGITAL

2 månader för 10 kr!

KÖP

Världen idag
DIGITAL

129,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Världen idag
HELG

159,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Världen idag
PAPPER

189,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Powered by Labrador CMS