Kultur

Lär av hur Jesus bemöter sjukdom och lidande

Foto: Lightstock
Foto: Lightstock
Publicerad Uppdaterad

Litteratur

Tio liv – Hur Jesus möter och bemöter den som är sjuk
Joel Backman
(Semnos)

Tankar om katastrofer, lidande, sjukdom och död tillhör de stora frågor som människor i alla tider brottas med. Varför finns lidande i världen? Varför drabbas länder och nationer av ofattbara katastrofer? Varför dör så många i sjukdomar och epidemier? Var finns Gud i allt detta?

För den troende som läser Bibeln är frågorna om sjukdom och helande ständigt aktuella. Om Jesus vill hela alla, varför blir då inte alla helade? Hur kan församlingen bli en hälsocentral där helandets gåvor fungerar? Hur bemöter vi dem som inte blir friska trots åratal av förbön och som ibland känner skuld över bristande tro?

I olika tider i församlingens historia har dessa frågor varit aktuella och förkunnelsen om och möjligheten av att uppleva helande lyfts fram. På 1970- och 80-talen var det Kenneth Hagin, Francis McNutt, Kathryn Kuhlman, John Wimber och många andra som fick vara redskapet för många helandeunder.

När frågorna är många blir det bästa att noggrant läsa om och studera hur Jesus gick till väga i mötet med sjuka och lidande människor. Joel Backman, församlings­pastor i Eskilstuna, har gjort det på ett mycket förtjänstfullt sätt i boken. Han gör inte anspråk på att ha svaren på allt, men han visar på Jesus och hur han bemötte sjuka och lidande människor.

Boken inleds med ett trosstärkande kapitel, som handlar om vissheten om att Jesus vill hela och att helheten av hans tjänst visar på det. Sedan möter vi tio personer, sex män och fyra kvinnor i evangelierna, som på olika sätt drabbats av sjukdom, men som får sin livssituation helt förvandlad genom Jesu ingripande. Det är sex helandeunder, två demon­utdrivningar och två uppväckanden från det döda, Lasarus och Jairus dotter.

Backman är djupt förankrad i bibelordet och har en förmåga att skriva så att läsaren känner sig indragen i de konkreta händelserna. Ofta hänvisar han till Gamla testamentet och hela tiden gör han tillämpningar till den situation vi befinner oss i dag.

Jesu sätt att möta och bemöta människorna i sin samtid, blir en kallelse och en utmaning för församlingen att i dag med mycket lyhördhet, kärlek och omsorg, men också med stor frimodighet, förkunna och praktisera helandets tjänst.

Backmans bok är en gedigen bibelstudiebok och kan användas både i det personliga bibelstudiet och som studiematerial i en hem- och husgrupp, men också som inspirationskälla för pastorer och förkunnare, som vill se mer av helandeunder. En enkel studieplan hade kunnat bli till nytta i det studiet.

Powered by Labrador CMS