Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära.
Efesierbrevet 2:17

Världen idag

John Lennon tog emot Jesus efter att ha sett en Jesus-film

Beatles-sångaren John Lennon skickade 1972 ett brev till evangelisten Oral Roberts efter att ha blivit berörd av ett av dennes tv-program. En brevväxling uppstod, men det var först 1977, efter att Lennon sett en Jesusfilm, som han gav sitt liv till Jesus.

Därefter följde ett hårt motstånd från hustrun, som ville undvika publicitet kring Johns nyvunna kristna tro.

Kultur · Publicerad 07:00, 9 jun 2022

Miljoner människor har lyssnat till och tagit intryck av den världskända popgruppen Beatles. Gruppmedlemmarna använde sig av droger och sökte sig till österländska religioner och det ockulta.

Men en av de mer framstående medlemmarna, John Lennon, var under en kortare tid en pånyttfödd kristen.

Olikt de övriga medlemmarna i Beatles fick John en namnkristen uppfostran och gick i söndagsskolan i St Peterskyrkan i Woolton, Liverpool. Denna tidiga bekantskap med kristendomen kan förklara varför han sysslade mycket med Jesusgestalten i sina sånger och i sin tro.

Det berättas i några böcker utgivna på 2000-talet om att John Lennon var en pånyttfödd kristen en kort tid under 1970-talet då han bodde i New York. John använde sig av tv-tittande för att få veta vad som hände i världen, eftersom han inte längre kunde gå ut på gatorna anonymt.

Han tittade ivrigt på program med amerikanska tv-evangelister, såsom Pat Robertson, Billy Graham, Jim Bakker och Oral Roberts.

År 1972 skrev han ett desperat brev till Oral Roberts, där han bekände sitt beroende av droger och sin fruktan över att inte klara av ”livets problem”. Han uttryckte en ånger över att ha sagt att Beatles var populärare än Jesus och bifogade en gåva till Oral Roberts universitet.

Efter att ha citerat orden ”pengar kan inte köpa mig kärlek” skrev han: ”Det är sant. Det avgörande är att jag önskar få uppleva lycka. Jag vill inte fortsätta med droger. Förklara för mig vad kristendomen kan göra för mig. Är den en bluff? Kan Gud älska mig? Jag önskar komma ut från mitt helvete.”

Oral Roberts sände ett exemplar av en av sina böcker och skrev flera brev där han förklarade grunderna till den kristna tron. Han skrev bland annat:

”John, vi såg dig och Beatles när du först kom till Amerika. Din musiktalang var mycket stor och din popularitet berörde miljoner. Ditt inflytande blev så vida spritt och kraftfullt att det i ditt påstående att Beatles var populärare än Jesus då fanns en viss sanning.

Men du ska veta att Herren säger att han alltid lever. Bibeln säger att människor är som får och ofta är ombytliga, följer någon en dag, en annan nästa dag. Men det finns miljoner som har tagit emot Jesus Kristus som sin personlige Frälsare och blivit fyllda med den helige Ande. De älskar honom. För dem är han den mest underbara och omtyckta människa som någonsin levat, eftersom han är Guds son och hans namn står sig.

Jag tackar Gud för att du ser detta, John, och att du till slut ångrat att någon människa eller grupp skulle kunna vara populärare än Jesus. Jesus är den enda verkligheten. Det är Jesus som har sagt: ’Jag är vägen, sanningen och livet.’ Vad jag önskar säga är att Jesus, den sanna verkligheten, inte är svår att möta. Han har sagt: ’Kom till mig, ni alla som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ty mitt ok är milt och min börda lätt.’

Du sade, John, att du tar droger eftersom verkligheten skrämmer dig. Kom ihåg att om du öppnar ditt liv för Jesus, så kommer han att ta bort all fruktan och ge dig frid, frid som övergår allt förstånd.”

Denna brevkorrespondens och Johns påverkan av evangeliet i tv tycktes inte ge något resultat – förrän han plötsligt meddelade sina nära vänner våren 1977 att han blivit en pånyttfödd kristen.

Han hade då blivit särskilt berörd av att se premiären av filmen Jesus från Nasaret, som tv-bolaget NBC visade på palmsöndagen den 3 april 1977. Han blev så gripen att han brast i tårar.

En vecka senare tog han med sig sin hustru, Yoko Ono, och deras son Sean till en lokal gudstjänst.

Under denna tid började John Lennon förvåna sin närmaste omgivning genom att varje dag utbrista ”Pris ske Gud” och ”Tack, Jesus”. Han skrev kristna sånger med titlar som ”Att tala med Jesus” och ”Amen”, vilken bestod av bönen Fader vår till musik. Han försökte också vinna icke-troende för Gud.

Steve Turner, som skrivit boken The Gospel according to the Beatles, baserar sin information på källor som stod John Lennon nära och på sångarens egna dagböcker, som cirkulerade kort efter hans död och sedan återfördes till änkan Yoko Ono.

Lennon bad även om förbön hos Pat Robertsons ”700 Club” för sin hälsa och sitt äktenskap. Han blev övertygad om att Jesus personligen beskyddade sonen Sean.

Lennons hustru Yoko hade tidigare varit gift med Anthony Cox, som blev en evangelisk kristen under 1970-talet. Hon tyckte inte om Johns förändrade inställning och försökte tala John till rätta. Hon påminde honom om vad han sagt om sin sårbarhet inför starka religiösa ledare på grund sin känslomässigt sämre lottade bakgrund.

Hon visste också att om tidningspressen fick tag i det här skulle de få sig ett scoop med en annan John och en historia om Jesus.

Men John började ifrågasätta Yokos intresse för det ockulta. Han anklagade henne för att praktisera svartkonst och sade till henne att hon inte kunde se sanningen, eftersom hennes ögon var förblindade av Satan. Han blev besviken över att hon inte ville vara med honom när han tittade på Billy Grahams tv-sändningar.

Johns dramatiska omvändelse bekymrade Yoko. Hon fruktade för att Johns nya tro skulle komma i konflikt med hennes egna idéer om spiritism och hota hennes järngrepp över honom. De som levde nära John och Yoko insåg att det verkliga skälet till att hon var bekymrad var att hennes kontroll över honom var hotad: Om han blev en Jesu efterföljare skulle han inte längre vara beroende av henne och hennes ockulta bekanta.

Med långa, passionerade argument attackerade hon nyckelpunkterna i Johns nya tro.

Paret träffade några norska missionärer, som Yoko skarpt frågade ut om Jesu gudom, eftersom hon visste att denna läropunkt var den som John alltid haft svårast att acceptera. Missionärernas svar tillfredsställde henne inte, men John började vackla i sin övertygelse.

Till slut ”vann” Yoko, och John lämnade sin kristna tro. Detta betydde dock inte att hans liv förbättrades – han sjönk ner i en depression, bekymrad över att hans kreativitet övergett honom och att han inte såg någon mening med sitt liv. Hans enda glädje var att umgås med sonen Sean.

Johns liv blev nu helt utan kontroll. Han bekymrade sig över sin hälsa, sin syn, sina pengainvesteringar och sin personliga säkerhet. Den enda möjligheten för honom var att betala de människor som påstod sig se in i framtiden.

I en av de sista intervjuerna med John erkände han dock att han fortfarande läste Bibeln.

Hans liv avslutades med att han i december 1980 sköts ihjäl utanför sitt hem i New York.

Lennon bad även om förbön hos Pat Robertsons ”700 Club” för sin hälsa och sitt äktenskap.

Saklig ideologisk debatt behövs inför valet

Ledare I dag är det exakt en månad kvar till valet. De gångna fyra årens rikspolitik har främst känts som... torsdag 11/8 00:20

Internt stöd för Trump efter razzia

USA. Att den federala polisen FBI har sökt igenom Donald Trumps egendom Mar-a-Lago i Florida har utlöst... torsdag 11/8 14:00

Låt oss ivrigt söka vinna Andens gåvor

Krönikor Måndag morgon i Kenya. Huvuduppdraget med kampanj och kvinnokonferens var avklarat. Människor hade... torsdag 11/8 00:00
E-tidning
Under perioden 20 juni–19 augusti är kundtjänst endast öppen vardagar kl 10–12.
Magasin
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier