Kultur

Johannes utmanade sin tids muslimer med evangeliet

Johannes av Damaskus var en överlåten Jesu lärjunge.
Johannes av Damaskus var en överlåten Jesu lärjunge.

Att stå upp för Kristus i alla väder även när vi lever i en väldigt fientlig kulturell situation. Det är sådant vi kan lära oss av Johannes av Damaskus som föddes runt 674.

Publicerad Uppdaterad

Något vi kan lära av Johannes är att stå upp för Kristus i alla väder även när vi lever i en väldigt fientlig kulturell situation där kanske även lagstiftningen är emot oss.

Johannes farfar fick behålla sitt jobb under det nya styret av Damaskus och till sist fick även Johannes detta uppdrag. Han är ihågkommen som en av den östra ortodoxa kyrkan främsta teologer, poeter och hymnförfattare. Han är också känd för att vara den förste namnkunnige teologen som bemötte den muslimska tron utifrån ett kristet perspektiv.

I denna artikel ska vi fokusera på hans apologetiska verk och skrifter. Han skrev böcker om skapelsen, kristologi samt teologiska frågor som dop, tro och nattvarden. Bland annat försvarade han treenighetsläran som han ”åter-kontextualiserade”, för att bemöta den muslimska kritiken mot treenigheten och tron på Jesu gudomliga natur.

I sitt svar gick Johannes till Koranen. Han pekade på Koranens ord om Jesus som ”Guds Ord” och ”Guds Ande”. Men då Guds Ord och Guds Ande är eviga betyder det att även Jesus är evig. Men då bara Gud är evig, betyder det att Jesus också måste vara gudomlig. Skulle man å andra sidan hävda att Jesus (Guds Ord och Guds Ande) inte är en del av Gud så betyder det att Gud är stympad. Johannes kallade därför muslimer för ”Guds-stympare”.

Johannes levde i en tid då kristna upplevde ett hårt tryck från islam att konvertera och lämna den kristna tron. Johannes ville då övertyga människor att stanna kvar i den kristna tron, och även få muslimer att vända om till Kristus. I detta syfte hävdade han att Muhammed ”komponerade många absurda berättelser och gav ett namn till var och en”. Han tog också upp Muhammeds (eller Koranens) kvinnosyn och visade hur den innebar ett nedvärderande av kvinnan. Han påpekade exempelvis att en man enligt islam kan ha upp till fyra fruar och tusentals konkubiner medan kvinnor å sin sida måste nöja sig med en enda man.

Inom islam är det enkelt för en man att skilja sig från sin hustru medan det inom kristendomen är ”omöjligt” att göra detta. Han pekade också på att Muhammed gör anspråk på att vara en profet som fullföljer de bibliska profeternas budskap samtidigt som Muhammeds budskap motsäger dessa profeter.

Johannes apologetiska metod följer ett mönster: (1) Försök först att förstå din meningsmotståndare. (2) Försvara din egen tro. (3) Undergräv din motståndares tro. Johannes lade på detta sätt grunden för det jämförande studiet mellan kristen tro och islam samt även för genuin religionsdialog.

Något vi kan lära av Johannes är att stå upp för Kristus i alla väder även när vi lever i en väldigt fientlig kulturell situation där kanske även lagstiftningen är emot oss. En annan sak vi kan lära av Johannes är att i vår apologetik utgå från vad som står i Koranen och den muslimska traditionen i stället för att börja argumentera från enbart Bibelns undervisning. Något man kan vara kluven till i Johannes apologetik mot muslimer är att han vid flera tillfällen använde sig av hån eller förlöjligande mot det som står i Koranen eller traditionen.

Powered by Labrador CMS