Kultur

Inspirerar till uthålligt lärjungaskap

Niclas Ljungs bok kan hjälpa många till förnyelse och uthållighet, tror recensenten. Foto: Lightstock
Niclas Ljungs bok kan hjälpa många till förnyelse och uthållighet, tror recensenten. Foto: Lightstock
Publicerad Uppdaterad

Författaren, som är pastor i Immanuelskyrkan i Malmö (EFK), skriver i sin första bok mycket enkelt och grundläggande om att komma till tro på Jesus Kristus och att fortsätta vägen till ett fördjupat och mognande lärjunga­skap. De första kristna kallades ”de som är på den Vägen” och författaren använder den metaforen för att beskriva vad det kristna livet handlar om.

I första kapitlet vidgar han perspektivet och beskriver hur Bibeln tolkar hela mänsklighetens situation efter syndafallet. Det kan verka hopplöst att få till stånd en förändring, men eftersom korset är rest i vår historia menar författaren att Jesus öppnat en väg till försoning och förlåtelse inte bara för individer utan för hela mänskligheten.

Allt kristet lärjungaskap har en start och här visar författaren på vad en radikal omvändelse innebär i tanke, ord och handlingar. Det handlar om att kalla det synd som Bibeln kallar för synd och inte psykologisera eller omtolka i en liberal eller politiskt korrekt riktning. Dopets plats och nödvändigheten av uppfyllelsen av Anden poängteras också, liksom behovet av Andens utrustning och gåvor.

Vill du läsa vidare?

Teckna en prenumeration för att ta del av denna artikel och mer på varldenidag.se.

ERBJUDANDE!
Världen idag DIGITAL

2 månader för 10 kr!

KÖP

Världen idag
DIGITAL

129,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Världen idag
HELG

159,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Världen idag
PAPPER

189,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Powered by Labrador CMS