Vår nöd, som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt.
2 Korintierbrevet 4:17

Världen idag

Herman Lindqvist: Gustav Vasa bekände tro på dödsbädden

Gustav Vasa bekände sin tro på Jesus och bad om syndernas förlåtelse kort innan han dog. Det berättar historikern Herman Lindqvist, som har läst de noggranna anteckningarna från kungens sista tid.

Där står det bland annat att när prästen frågade kungen om han tror på Jesus Kristus hade han svarat med hög röst: ”Ja!” och ”Alla i rummet förundrade sig, föll på knä och gräto över en sådan bekännelse”.

Kultur · Publicerad 12:00, 16 aug 2022

– Gustav Vasa var född och uppväxt i det katolska Sverige. Reli­gionen var på den tiden mycket mer närvarande än i det moderna Sverige. Vardagslivet var marinerat i religion, man firade och hyllade helgonen, vars namn fanns i almanackan, man gick i mässor eller hade liten mässa hemma. Alla hade kors, radband, rosenkransen eller liknande, berättar Herman Lindqvist för Världen idag.

Alla hade stor respekt för kyrkan och präster, för att inte tala om biskoparna, som stod över statsråden i rang. Alla som kunde försökte göra pilgrimsvandringar, antingen till heliga orter och platser i det egna landet eller, om de kunde, i utlandet. De enda lärda som fanns i landet var präster och biskopar som studerat utomlands, de talade alla latin.

– Gustav Vasa strödde gärna bibliska citat i sina brev och tal och jämförde sig själv med bibliska gestalter när det passade hans politiska propaganda. Vid närmare betraktelse verkar Gustav Vasa inte särskilt religiös eller ens personligt engagerad i tron under sin krafts dagar, berättar Herman Lindqvist.

Kungens intresse för kyrkan gällde framför allt dess ekonomiska och politiska makt, som han själv ville ta över, vilket han också helt lyckades med. Till slut blev det så att det var han personligen som utnämnde alla kyrkoherdar och ingen kunde bli biskop utan hans godkännande. Varje predikstol i riket blev på så sätt kungens privata propagandamikrofon.

På äldre dagar, då döden närmade sig blev dock Gustav Vasa mer religiös. I ett tal inför riksdagsmännen jämförde han sig med herdegossen David, som utvaldes av Gud själv och som med Guds hjälp besegrade Goliat – alltså Danmark, i hans fall.

Vid Vasas gravmonument i Uppsala domkyrka finns ett citat hämtat från hans avskedstal, den 16 juni 1560, enligt vilket han bland annat säger: ”Har jag i min tid något godt kunnat uträtta, gifwen derföre Gudi äran! Hwad jag af mensklig swaghet felat, förlåten mig för Christi skull.”

– Då Gustav Vasa låg på dödsbädden fanns hans biktfader, den protestantiske prästen och själasörjaren Johannes Nicolai Ofeegh i ett rum intill. Han antecknade allt som hände minut för minut, berättar Lindqvist.

På natten till den 29 september 1560 hörde hans närmaste familj hur kungen avlade syndabekännelse och sade: ”Jag bekänner mig hava intet så regerat i mitt konungsliga välde som mig borde. Herre Jesus, Du som allsmäktig är, misskunda dig över mig syndare.”

Lite senare, då prästen frågade om han tror på Jesus Kristus, hade kungen svarat med hög röst: ”Ja!”. Sedan står det att läsa i anteckningarnai: ”Alla i rummet förundrade sig, föll på knä och gräto över en sådan bekännelse.”

Gustav Vasa dog i den åttonde timmen. Då sade Johannes Nicolai: ”Den allsmäktige Gud med sinom helga anda, han anamme i sann tro din själ, i vilkens händer jag befaller din ande i evig tid, amen.”

– Själasörjaren ville med sitt vittnesmål visa att kungen, som inte alltid varit så mild på jorden, nu med sin syndabekännelse och sin trosbekännelse hade fått syndernas förlåtelse och därför en lugn hädanfärd, berättar Herman Lindqvist.

Både möjligheter och faror med ett mediedominerat samhälle

Ledare Drottning Elizabeth II symboliserar på flera områden de stora förändringar som skett i västvärlden... lördag 24/9 00:10

Putin trappar upp sitt krig – hur ska vi som kristna tänka?

Ledare I helgen har Vladimir Putin annonserat ”folkomröstningar” i de ockuperade regionerna Luhansk,... fredag 23/9 00:10

Om kristenheten och valresultatet

Ledarkrönika Sverige är i process att få en ny regering. Sådana lägen, när fasta strukturer luckras upp, fogas... torsdag 22/9 00:10

Klimatkamp utan Gud kan skada både samhälle och miljö

Ledare Tolv klimataktivister limmar fast sig själva på E4:an med trafikkaos och livsfara för människor som... torsdag 22/9 00:10

Hemliga dokument får granskas i Trump-utredning

USA. USA:s justitiedepartement får återigen tillåtelse att granska de hemliga dokument som beslagtogs... söndag 25/9 07:00
E-tidning
Magasin
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier