Kultur

Den västerländska civilisationens pelare är Aten, Rom och Jerusalem

I Aten utvecklades under 500-talet f Kr en form av styrelse som gav medborgare en betydligt mer omfattande rätt att delta i styret. (Bilden: Parthenon, Athen) Foto: Pixabay
Utifrån Rom – som också var centrumpunkten för alla vägar – utgick politik och förordningar som skapade ett rike vars makt och välde inte liknar något vi upplevt sedan dess. Foto: Pixabay
Jämlikhetstanken fanns först i den kristna församlingen, inte mindre än 1 600 år innan den blev ett politiskt ideal. (Bilden: Jerusalem) Foto: Pixabay

För vårt moderna västerländska samhälle har styrelseformer i det antika Grekland och Rom och judisk-kristen människosyn utgjort viktiga inspirationskällor.När den kristna församlingen växte fram var det en gemenskap präglad av en grundläggande universell jämlikhet som har utgjort ett ideal och påverkat samhällets framväxt i västerlandet, skriver Torbjörn Aronson i den första delen i en serie om demokratins judisk-kristna rötter.

Publicerad Uppdaterad

Den politiska demokratin är ett modernt fenomen. Men rötterna sträcker sig tillbaka till antiken.

Vill du läsa vidare?

Teckna en prenumeration för att ta del av denna artikel och mer på varldenidag.se.

ERBJUDANDE!
Världen idag DIGITAL

2 månader för 10 kr!

KÖP

Världen idag
DIGITAL

129,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Världen idag
HELG

159,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Världen idag
PAPPER

189,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Powered by Labrador CMS