Krönika

Låt oss ta detta tillfälle i akt och träna på att leva i en nära relation med Jesus.

Publicerad Uppdaterad

Att ställa in en gudstjänst eller liknande behöver inte vara ett beslut baserat på fruktan, det kan i stället vara ett klokt beslut baserat på omsorg om och kärlek till människor.

I dessa tider är det väldigt mycket som oroar. Rykten om krig, sjukdomar och börskrascher gör att fruktan vill gripa tag om våra hjärtan. Det som har skett den senaste veckan i spåren av det virus som härjar är mycket bekymmersamt på många sätt, och utan Gud finns det faktiskt all anledning att känna oro.

Fruktan baserar sig egentligen på en framtid utan Gud, en framtid utan hopp och trygghet. Nu är det inte på det sättet att vi är utan Gud i den här världen. Han har frälst oss, han bor i våra hjärtan och han har lovat att vara med oss alla dagar intill tidens ände.

Nu är det därför viktigt att vi vänder oss till Gud i tro på hans ord, att vi sätter vårt hopp till honom som håller hela världen i sin hand, att vi förväntar oss att han beskyddar och bevarar oss från det som vill skada oss.

Gud uppmanar oss gång på gång, både i Gamla och Nya testamentet, att inte frukta. Paulus uppmuntrar Timoteus att uppliva den nådegåva som genom handpåläggning blivit överförd till honom. Paulus säger också att Gud inte gett oss en fruktans ande, nej, han har gett oss en ande av ”kraft, kärlek och ett lugnt, välbalanserat sinne.” (2 Tim 1:7, Svenska kärnbibeln).

För min egen del, där jag befinner mig i livet, upplever jag att Herren uppmuntrar mig att inte ge vika för tankar som försöker ge näring åt fruktan och hopplöshet. Om Gud själv säger till oss att inte frukta, då är de orden bärande och de kan bryta fruktans ande över våra liv.

Det är inte någon människa, organisation eller politiker som uttalar dessa ord, det är Gud själv som gör det. Den Gud som har skapat himmel och jord talar ut dessa ord, frukta inte, och det finns en inneboende kraft i Guds ord som har förmåga att skapa det som Gud säger. Därför är det viktigt att vi i denna utsatta tid talar ut hans löften över våra liv, våra familjer och våra omständigheter.

Samtidigt som vi håller fast vid de löften Gud har gett till oss, så ska vi be Gud om visdom och ledning i viktiga beslut som behöver fattas.

Den gångna helgen ställdes många gudstjänster och samlingar in i syfte att minska risken för spridning av viruset. Det finns säkert olika åsikter om detta, men vi ska komma ihåg att när man inbjuder till samlingar där många människor deltar, så har man ett ansvar för alla som kommer. Att ställa in en gudstjänst eller liknande behöver inte vara ett beslut baserat på fruktan, det kan i stället vara ett klokt beslut baserat på omsorg om och kärlek till människor.

Vi har under lång tid haft det nästan oförskämt bra i vårt land med mötesfrihet, och vi har aldrig behövt samlas i hemlighet, vilket dock är ett faktum för många kristna i olika delar av världen. Jag tror inte församlingens överlevnad hänger på om några gudstjänster eller möten ställs in, jag tror Gud är mycket större än så.

Låt oss ta detta tillfälle i akt och träna på att leva i en nära relation med Jesus trots att det skakar runt oss, och trots att någon kanske ställde in en samling. Låt oss tro att Guds närvaro kan fylla våra hem när vi i enkelhet tar nattvard med våra närmaste.  

Det här är kanske vår bästa tid. Tänk så många möjligheter vi får att vittna för våra grannar och arbetskamrater om den tro som bär genom allt.

Låt oss vara vid gott mod, låt oss vara trosvissa och fyllda med visdom.

Powered by Labrador CMS