Krönika

Befrielse från slaveri är en mänsklig rättighet

Publicerad Uppdaterad

På samma sätt som Gud talade till kung Koresh och lyckades förmå honom att göra något som aldrig hade gjorts tidigare kan Gud göra mirakler i vår tid.

När Persien hade intagit Babylon befriade kung Koresh den store de judiska slavarna, 539 f Kr. Han deklarerade att alla människor hade rätt att välja sin egen religion och fastslog att alla raser var jämlika. Hans handlingar och ord har återgetts på flera ställen i Gamla testamentet. I Esras bok står det att Koresh var den utvalde och smorde för att bygga Herrens hus i Jerusalem.

Det är väl värt att notera att han själv inte var var av judisk börd, inte från Abrahams stam, men fick ändå rätt av Herren att bygga dennes hus i Jerusalem och befria judar från slaveriet i Persien.

Gud utvalde Koresh att göra något som låg i linje med den judiska traditionen och religionen. Herren såg att många människor led av orättvisa, så Israels Gud befallde kungen att befria alla människor från slaveriet då Gud vill att frihet och jämlikhet ska tilldelas alla. Att avskaffa slaveri var något exceptionellt och okänt för sin tid – slaveriet i USA avskaffades på sent 1800-tal. Kung Koresh fick makten av Gud, och han blev smord för att kunna genomföra ett så enormt skifte i historien.

Tänk, att för drygt 2 500 år sedan ville Gud att mänskliga rättigheter och religionsfrihet ska finnas och verkställas på vår jord.  

Samtidigt för det tankarna vidare från det fysiska slaveriet till det slaveri som världen lever under i dag. Människor kanske inte öppet säljs fjättrade i fysiska kedjor på gator och torg, men vi lever i en tid där människans behov styr världen och binder världen i mörker.

Varje dag kämpar FN och andra aktörer med att hjälpa människor på landsflykt, från svält, krig och fattigdom. En del länder styrs av en diktator som skaffar sin rikedom på befolkningens räkning, andra länder har regeringar som verkar utifrån maktbegär där befolkningen kastas ut i krigets omvälvande värld, och ytterligare andra länder har regeringar som inte lyckas regera för medborgarnas bästa utan regerar i okunskap.

På samma sätt som Gud talade till kung Koresh och lyckades förmå honom att göra något som aldrig hade gjorts tidigare kan Gud göra mirakler i vår tid. Herren sände sin Son till oss för att vägleda oss och befria oss från slaveri, avguderi, skam och skuld. Sedan kung Koresh tid har vi fördelen att ha Jesus vid vår sida.

En av de viktigaste saker Jesus lärde sina lärjungar, och sedermera oss, är vikten av att älska sin nästa. Det må så vara att vi inte känner människor som är slavar i ordets direkta bemärkelse, men var och en av oss känner någon som dagligen kämpar med oro, rädsla, psykisk ohälsa och tragedier. Vår uppgift är att älska vår nästa såsom oss själva, att be för vår nästa och deras situation såsom vi går i bön för oss och vår familj.

Din bön, min bön, våra böner tillsammans, till Herren är vägen till mirakler.

”’Mästare, vilket är det största budet i lagen?’ Han svarade: ’Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna’” (Matt 22:36–40).

Powered by Labrador CMS