Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

PA är i större behov av reform än val

Israelkrönika · Publicerad 00:00, 20 jan 2021

Det är inte bara Israel som förbereder sig för val; i fredags utlyste ledaren för det palestinska självstyret (PA), Mahmoud Abbas, val även bland de palestinska araberna. Men i motsats till Israel kommer PA oftast inte längre än till valförberedelserna innan det hela ställs in.

Senaste gången det hölls val i PA var 2005 och 2006, för parlament respektive president. Nu är det den 22 maj och den 31 juli som gäller.

Även om det många gånger har varit tal om att gå till val i PA – man vill trots allt framstå som en demokrati – har förhandlingarna mellan de två stora grupperingarna, Fatah och Hamas, gång på gång brutit samman. Abbas Fatahparti är inte särskilt villigt att riskera förlora valet och därmed mista sina privilegier.

Baserat på vad som hände 2006 kan man faktiskt hävda att de även riskerar att förlora sina liv. Den gången ledde en Hamasseger i valet till inbördeskrig.

Det är däremot inte särskilt sannolikt att Abbas tror att han kan förena de palestinska araberna. Orsaken till att han gång på gång har skjutit upp valen är just att han fruktar ett nytt inbördeskrig. Det finns helt enkelt för stora skillnader, och inte minst för mycket historia, prestige och personliga ambitioner hos ledarna på båda sidor.

Detta gäller inte minst Fatah, som troligtvis står inför en bitter och våldsam strid om tronen den dag 85-årige Abbas kastar in handduken.

Om valet skulle genomföras är det troligt att den förlorande sidan inte kommer att acceptera nederlaget. Så tror även majoriteten av de palestinska araberna, enligt en ny opinionsundersökning. Om man däremot inte genomför valet kommer missnöjet att sprida sig, och den politiska förföljelse som PA bedriver i Judéen och Samarien och som Hamas bedriver i Gaza kommer att fortsätta – liksom de båda parternas antiisraeliska agenda.

De palestinska araberna befinner sig därför i en ”moment 22”-situation.

Det PA behöver är inte i första hand ett val, utan reformation. Den gamla makteliten, ansvarig för så mycket orättfärdighet, korruption, våld och terror, måste bort. Hela idén om en palestinsk stat måste läggas ner och makten måste ges till dem som hela tiden har stått i ett ansvarsförhållande till befolkningen: de lokala familjeöverhuvudena eller klanledarna.

Det finns inget ”nationellt palestinskt lim” som binder samman befolkningen. Man har dock försökt skapa ett sådant genom att måla upp en inbillad fiende: Israel. Det är därför PA vägrar ta bort antisemitismen från skolböckerna; lögnerna om ”de onda judarna” och ”den rättfärdiga motståndskampen” är det som ska binda samman folket och skapa en identitet.

Ett val inom PA kommer inte att lösa detta problem – det kan snarare förvärra situationen. PA behöver en total förvandling. Sättet att göra detta på är samlade internationella påtryckningar, samarbete med Israel och klanledarna för att bygga upp styrmekanismer, infrastruktur och levnadsstandard, samt införande av nolltolerans av terror och antisemitisk indoktrinering.

En välfungerande och fridfull vardag är en möjlighet även för de palestinska araberna – men då måste de krafter som uppmuntrar till hat och konflikt tystas.

Tumme upp

För Israel National Parks Authority, som i dagarna färdigställer den arkeologiskt sevärda platsen Lakish för turister. Lakish var under första tempelperioden den viktigaste staden i Judéen, efter Jerusalem.

Tumme ner

För EU, som i ett pressmeddelande ber Israel avbryta byggplanerna på Givat Hamatos, en liten men strategisk kulle innanför Jerusalems kommungräns. Uttalandet visar att EU gör vad de kan för att dela Jerusalem.

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10

LRF: Minska vildsvinsstammen med 90 procent

Djur. Minska vildsvinsstammen med 270 000 djur till 30 000. Det begär Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och... torsdag 28/9 22:00

Skyttedals drogutspel blev hennes fall

Ledare Många höjer förstås på ögonbrynen över att en europaparlamentariker som Sara Skyttedal (KD) väljer... fredag 29/9 00:00