Ert tal ska alltid vara vänligt kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.
Kolosserbrevet 4:6

Världen idag

Stenarna ropar när historiska platser grävs ut

Israelkommentar · Publicerad 17:15, 5 jul 2019

Arkeologi är ett typiskt sådant där ämne man antingen är fullständigt fascinerad av eller totalt likgiltig till, precis som matematik. För vissa är arkeologiska ruiner intetsägande stenhögar, medan de för andra blir en svunnen värld som återupplivas – en värld som direkt kopplar med våra liv i dag.

Oavsett hur man ser på det, har arkeologi, som är en relativt ny vetenskap, starkt påverkat den värld vi lever i. Här följer tre områden som har påverkats av arkeologiska fynd.

Det mest uppenbara bidraget som arkeologin ger oss är att den ökar vår kunskap och fyller upp hålen i vårt vetande angående vår historia. Bara baserat på utgrävningarna i E-Tell kan vi förstå hur man fiskade och jagade för tvåtusen år sedan; vi ser hur vin framställdes och förvarades och vilka avgudar man dyrkade.

Men arkeologi, genom bland annat inskriptioner, mynt och lerkrukor, berättar också en hel del för oss om geopolitiska allianser och handelsmönster.

Arkeologi bevisar också gång på gång Bibelns trovärdighet, ett faktum som påverkar inte bara de religiöst intresserade. När rationalismen och skepticismen tog kontroll över vetenskapen, ställdes det så att säga frågetecken vid allt i Bibeln som inte kunde bekräftas av utomstående källor.

Tel Dan-inskriptionen som hittades 1994, och som nämner ”bet David” (Davids hus), blev därför avgörande för att kung Davids existens åter togs på allvar av forskare. De senare åren har sigill, funna i Jerusalem, bekräftat historiciteten för en rad bibliska personer inklusive två av profeten Jeremias fiender, kung Hiskia och förmodligen också profeten Jesaja. Bibelns texter kan inte avfärdas som bara en trosfråga – de utgör en pålitlig historisk källa.

Ett område som arkeologer inte gärna vill kopplas till är politik. Men faktum är att arkeologiska fynd får politiska konsekvenser. Det är ingen slump att Det palestinska självstyret (PA) använder massor av tid och energi på – den fåfänga kampen – att förneka den historiska judiska närvaron i Jerusalem och i landet för övrigt.

Om rapporterna stämmer, var det tidigare PA-ledare Yassir Arafats förnekelse av att det har stått ett judiskt tempel i Jerusalem som fick president Bill Clinton att avbryta fredsförhandlingarna år 2000.

Vid arkeologiska utgrävningar i Israel möts alla dessa tre faktorer – historia, bibel och politik. Detta gör det hela otroligt relevant för dagens människor – men skapar också stora kontroverser. På nästan ingen annan plats finns det så många ”skolor”, så många tolkningar av arkeologiskt material.

Vare sig man tror på de bibliska profetiorna om judarnas återvändande till ”sitt eget land” eller anser att en historisk närvaro ger rättigheter, är arkeologi av stort värde. Den har hjälpt oss att identifiera nästa alla de viktiga bibliska städerna. Stenarna ropar – och de ropar ofta på hebreiska.

OM Sverige har begärt utträde ur Svenska missionsrådet

Ekumenik. I samband med Svenska missionsrådets årsmöte nyligen tillkännagavs att missionsorganisationen OM... onsdag 3/6 09:50

FN-utspel om könsneutralt språk sågas

Normkritik. FN publicerade för två veckor sedan en uppmaning till användande av ett mer könsneutralt språk,... onsdag 3/6 06:00

Fyra aktuella frågor till SMR:s nya generalsekreterare

Personporträtt. I sin nya roll som generalsekreterare kommer Charlotta Norrby att få hantera många frågor, av vilka...