Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.
Matteusevangeliet 6:33

Världen idag

En jemenitisk familj vandrar genom öknen till ett mottagningsläger som satts upp för judiska flyktingar nära Aden, 1949, till följd av att många arabländer kastat ut sina judar som en reaktion mot utropandet av den israeliska staten. Foto: Zoltan Kluger/Government Press Office

Judarnas plats i – och flykt från – den muslimska världen

Israelkommentar · Publicerad 00:00, 11 apr 2019

Sedan den babyloniska fångenskapen, för cirka 2 500 år sedan, har det bott judar i det som i dag är den arabiska och muslimska världen. Men i och med islams etablerande och snabba spridning runt 630-talet började en tid av förtryck och diskriminering av icke-muslimer, där judarna hamnade på första bänk, en situation som fortfarande gäller i den muslimska världen.

I motsats till vad många tror, var det inte fråga om någon samexistens judar och araber emellan. Det som i bästa fall skulle kunna kallas harmoni mellan folken existerade endast då judarna, utan protester, lät sig förtryckas av de muslimska härskarna. Under dessa begränsade tider av ”harmoni”, och mellan pogromerna, har judarna varje gång rest sig och börjat om från början. De har fortsatt vara läskunniga, utbilda sig, skriva och skapa.

Detta har naturligtvis gjort dem framgångsrika, och därmed fokus för avund och ännu mer hat.

I det som i dag är Irak var judarna redan på 800-talet tvungna att bära en gul tygbit på sina kläder, de blev extremt högt beskattade och de drabbades av begränsad rörelsefrihet. I 1000-talets Egypten försökte man tvångskonvertera judarna till islam genom förnedring, som att tvinga dem att bära en liten gyllene-kalv-figur runt halsen – som om de dyrkade den gyllene kalven. När detta inte fungerade, blev de tvingade att bära bjällror, och till sist ett stort träblock runt halsen.

Eftersom judarna dock vägrade konvertera, förstördes Kairos judiska kvarter och dess invånare mördades. Judar fick inte passera en muslim på dennes högra sida, eller försvara sig om de attackerades. Detta ledde till att det inte var helt ovanligt att se små arabiska pojkar kasta sten på judar (som inte fick lov att försvara sig) ända fram till modern tid.

När islam nådde det som i dag är Marocko och Tunisien, tvingades judarna leva i getton, under fruktansvärd diskriminering. Situationen blev så småningom ohållbar och många tvingades konvertera till islam, där de dock inte ansågs vara ”riktiga” muslimer – vilket möjliggjorde fortsatt diskriminering, förnedring och förtryck av värsta slag.

Barn och kvinnor kidnappades ofta av muslimer, utan att någon kunde göra något åt det, då judarna var helt rättslösa. I Jemen påbjöd en lag att faderlösa judiska barn under 13 år skulla tas ifrån sina mödrar och fostras som muslimer, av muslimer. Denna lag var fortfarande gällande under 1900-talet, så när dessa judar kommer till Israel har många förlorat flera barn på detta sätt.

Ovan nämnda är bara ett litet axplock på hemskheter, och listan är naturligtvis mycket, mycket längre. Notera att detta var rådande situation under så kallade ”harmoniska” omständigheter.

Vad som hände innan, under och efter tiden då Israel utropat sin självständighet 1948, blev därför ett inferno av mord, våldtäkt, stöld, tortyr, samt konfiskering av tillgångar och ägodelar för judarna i den arabiska och muslimska världen. Resultatet blev cirka 850 000 judiska flyktingar, som under svåra förhållanden flydde hemskheterna.

Merparten av dem flydde till Israel, där de fick bo i stora tältläger. Resterande tog sig till bland annat USA och Kanada. Vad som dock lyser med sin frånvaro är deras flyktingstatus – eftersom de aldrig klassades som flyktingar av FN.

I arabvärlden heter det, till dags dato, att dessa människor gavs möjligheten att lämna sina respektive länder, vilket de valde att göra frivilligt. Detta är givetvis rappakalja. Judarna var flyktingar i ordets alla bemärkelser.

Varför har vi då inte hört talas om dessa judiska flyktingar från arabvärlden, som i antal var fler är de arabiska flyktingar som kom att bli de så kallade palestinska flyktingarna? Varför har vi inte hört talas om ”rätten att återvända” för judarna till de länder de bott i sedan 2 500 år, i motsats till palestinierna, som anses ha denna rätt efter endast två år landet innan 1948 (enligt UNRWA). Varför har vi inte hört talas om rätten till kompensation för allt judarna bestals på och de umbäranden de utsattes för?

Därför att judarna blev medborgare och integrerades i den nyfödda staten Israel eller alla andra länder som tog emot de judiska flyktingarna. Därför att judarna valde att se framåt, inte bakåt. Därför att judarna valde att återbygga det land de en gång haft, vilket de gjort så framgångsrikt att avundsjukans fula varelse nu åter vaknat till liv.

Det är därför det inte går att tala om de palestinska flyktingarna utan att också tala om de judiska flyktingarna.

I arabvärlden heter det, till dags dato, att dessa [judar] gavs möjligheten att lämna sina respektive länder, vilket de valde att göra frivilligt. Detta är givetvis rappakalja. Judarna var flyktingar i ordets alla bemärkelser.

Kristna elever vittnar om ifrågasättanden och mobbning

Kristna skolelever utsätts ofta för ifrågasättanden från lärare och klasskamrater. Problemet uppmärksammas nu av Mikael Mogren, biskop i Västerås stift, och Micael Grenholm, pastor i Uppsala Mosaik.

Nyheter · Publicerad 17:00, 20 nov 2019

I ett inlägg på Facebook återger Mikael Mogren ett samtal han haft med sina ungdomsrådgivare under kyrkomötet i Uppsala.

”De berättar hårresande egna erfarenheter om vad deras lärare lär ut om kristen tro”, skriver han.

Flera lärare och elever ska ha sagt att kristen tro är fientlig mot vetenskapen och att den därför inte passar in i dagens samhälle.

”Enligt ungdomsrådgivarna är det att verkligen 'komma ut' att säga sitt när kristen tro och kyrka kommer på tal. Det bryter normen”, skriver Mogren vidare, och ger flera exempel på vad dessa ungdomar säger:

”Vi måste alltid försvara oss”, ”En lektion var jag tvungen att gå ut för att de började attackera mig, jag orkade inte vara kvar”, ”Lärarna verkar tro att de är rebelliska när de angriper kristen tro. De tror att de attackerar makten, men de är bara mobbare.”

Med anledning av biskopens inlägg skriver Micael Grenholm på sin blogg Hela pingsten att han själv har pratat med hundratals kristna ungdomar när han varit ute och föreläst om apologetik.

”Kristendomen framställs oftast som gammaldags, ovetenskaplig, skitsnack, en saga, motbevisad. Ateism, däremot, tecknas enligt dem som vetenskaplig, självklar, neutral och logisk”, skriver han.

Grenholm konstaterar att allt detta är i linje med Karin Kittelmann Flensners forskning. I sin avhandling om religionsundervisningen i gymnasieskolan visade hon att en ateistisk grundinställning råder i flera skolor. Religiösa upplevdes underkasta sig märkliga, irrationella regler, och man kunde tala om dem som ”ointelligenta eller psykiskt sjuka”.

”Skolans undervisning om religion ska sträva efter att vara neutral. Att främja ateismen och raljera över religion i allmänhet och kristendom i synnerhet är inte neutralitet”, avslutar Micael Grenholm.

Fånga ljuset i vintermörkret

Vardag En lång mörk vinter ligger framför oss. Då kan det vara svårt att se ljuset i tunneln. Men många kan få tillräckligt med dagsljus även på vintern. –... tisdag 19/11 10:00

Svenska kyrkan: Ann Linde bör fördöma USA:s Israelbesked

Svenska kyrkans högsta ledning motsätter sig USA-regeringens beslut att inte längre betrakta israeliska bosättningar i Judeen och Samarien som olagliga. Kyrkostyrelsens presidium uppmanar också utrikesminister Ann Linde att markera mot amerikanernas nya hållning.

Nyheter · Publicerad 14:40, 20 nov 2019

I ett pressmeddelande från kyrkostyrelsens presidium, undertecknat av styrelsens ordförande, ärkebiskop Antje Jackelén, samt första och andra vice ordföranden, Wanja Lundby-Wedin och Daniel Tisell, uppmanar de den svenska utrikesministern Ann Linde att agera, både genom Sverige och EU, för att ”upprätthålla överenskomna utgångspunkter för en tvåstatslösning”.

Kyrkoledarna menar att det internationella samfundet, inklusive FN och EU, hittills har varit eniga om att de judiska bosättningarna är oförenliga med en tvåstatslösning.

De hänvisar också till Svenska kyrkans egna erfarenheter av att ”bosättningar berövar den palestinska befolkningen mark och egendom, fragmenterar Västbanken och omöjliggör en livskraftig palestinsk stat med möjlighet till ekonomisk utveckling”.

Samtidigt som de tre samfundsledarna konstaterar att idén om en tvåstatslösning visserligen ifrågasätts av allt fler, både lokalt och i omvärlden, så menar de att den bygger på ”avgörande principer om självbestämmande och säkerhet för både Israel och Palestina”.

Jackelén, Lundby-Wedin och Tisell hävdar vidare att de israeliska bosättningarna är ”byggda på ockuperad palestinsk mark, utgör brott mot folkrätten och är ett avgörande hinder för fred”.

Den amerikanske utrikesministern Mike Pompeos påstående att konflikten aldrig kommer att lösas på juridisk väg, vänder sig Svenska kyrkans högsta ledare också emot.

”Folkrätten och respekten för den regelbaserade världsordningen måste vara utgångspunkten för en lösning av konflikten. Det gäller i Israel och i Palestina och i resten av världens konflikter”, skriver de.

Al-Hol är ett läger i Syrien där IS-familjer hållits fångna. Foto: Maya Alleruzzo/AP/TT

Säpo: Sverige redo att ta emot IS-krigare

​​​​​​​Det finns ett litet antal svenska medborgare bland de IS-sympati-sörer som Turkiet nu deporterar till sina hemländer, rapporterar Ekot. Slutsatsen dras av Säpo, som säger att det finns en beredskap om dessa skulle återvända.

Nyheter · Publicerad 14:00, 20 nov 2019

– Vi försöker ha en så god bild som möjligt och följer utvecklingen noga så att vi kan vara så förberedda som det bara går, säger Ahn-Za Hagström, analytiker på Säpo, till Ekot.

Svenska medborgare som skickas tillbaka kommer att mötas av Säkerhetspolisen eller personal från andra myndigheter, enligt Hagström.

Turkiet meddelade för snart två veckor sedan att landet kommer att skicka tillbaka IS-sympatisörer. Beskedet gavs efter att landet genomfört en militär offensiv i norra Syrien.

Inrikesministern Süleyman Soylu har tidigare sagt att landet har fängslat närmare 1 200 utländska medborgare med kopplingar till IS. Exakt hur många som är svenskar är okänt.

S på kyrkomötet: ”Allas lika värde viktigare än frälsning”

Det är bra att människor blir frälsta, men att stå för alla människors lika värde är viktigare. Det menade Sara Waldenfors (S) i en het debatt om Alphakurser och äktenskapsteologi under kyrkomötet i Uppsala. På onsdagen röstades förslagen ner om ökat Alphafokus i Svenska kyrkan.

Nyheter · Publicerad 11:30, 20 nov 2019

Två förslag om att på olika sätt lyfta fram Alphakonceptet för att nå fler svenskar med det kristna budskapet inkom till årets kyrkomöte, Svenska kyrkans ”riksdag”. Men trots att Alphagrupper är en framgångsrik metod i tusentals kyrkor världen över, vill inte en majoritet i kyrkomötet ställa sig bakom förslagen.

Orsaken är främst en formulering från prästen och Alphagrundaren Nicky Gumbel, där han står upp för äktenskapet mellan man och kvinna. Alpha tar dock över huvud taget inte upp äktenskapsteologi vid sina samlingar och används även av samfund med en liberalteologisk syn.

Men kyrkolivsutskottet skriver i sitt betänkande att man anser det vara ”problematiskt” att stödja förslagen.

Detta blev den fråga som debatterades mest intensivt när kyrkomötet hade den uppe under tisdagen, med över 40 olika inlägg i diskussionen.

Sara Waldenfors, som företräder Socialdemokraterna i kyrkomötet, representerade utskottet och menade att man haft en ”spänstig” debatt om förslagen.

– Jag tycker att det är underbart att människor kommer till tro på Jesus Kristus och blir frälsta. Det vill vi alla. Jag tror inte det är någon i vårt utskott som skulle säga något annat.

– Men det är fortfarande så att alla människors lika värde är viktigare. Så är det.

Uttalandet fick flera att reagera, däribland David Castor som representerar Frimodig kyrka. Han menade att debatten i utskottet snarare varit ”en illasinnad och svartmålande diskussion fylld av lögner och påhopp”, och Castor betonade:

– Ingenting av det kyrkan gör är viktigare än att människor kommer till tro på Jesus Kristus.

Flera biskopar var också uppe i debatten och uttryckte sig positivt om Alpha, utan att direkt ta ställning för motionerna.

När förslagen var uppe till omröstning under onsdagen gick en bred majoritet i kyrkomötet på utskottets linje och motionerna föll således.

Representanter för Krist­demo­kra­ter för en levande kyrka stod bakom en av motionerna om Alpha i årets kyrkomöte. I en debattartikel i Världen idag tidigare i år skrev man:

”I en situation när deltagare i Svenska kyrkans gudstjänster minskat kraftigt under en längre tid, och när forskningen betonat bristen av grundläggande trosundervisning som en viktig orsak, bör Alphakursen kunna vara ett viktigt redskap för Svenska kyrkans församlingar att använda sig av.”

Ingenting av det kyrkan gör är viktigare än att människor kommer till tro på Jesus Kristus.

Min exman sviker vår son gång på gång, vad ska jag göra?

Familjefrågan Familjefrågan. Min son Kevin är tolv år och bor med mig. Jag och sonens pappa är skilda. Min exman sviker ofta vår son genom att lova saker de ska göra och köpa,... fredag 15/11 11:20
Senaste nytt
Mest lästa just nu

Hälsning från bron i Mostar

Missionsrapporten Missionsglimten. Jag står nu på den nybyggda bron Stari Most i staden Mostar i Bosnien-Herzegovina. Bron invigdes 1566 och är ett av Unesco:s världsarv. Jag tänker på...