Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Israels största utmaning

Israelkommentar · Publicerad 13:08, 24 apr 2019

Israel är ett enormt mångfacetterat land. Man bör inte förvänta sig något annat av ett folk som har varit omkringspritt i världen under århundraden, och som även om de har bevarat kärnan i sin identitet också har utvecklat egna traditioner, omvärldsförståelse och levnadssätt.

I dag är majoriteten av Israels befolkning född i Israel och man har skapat en egen israelisk identitet. Denna inkluderar inte desto mindre delar av de äldre traditionerna, vilket både berikar och skapar skillnader. Dessutom är det inte främmande för judar att ha ett öppet sinne, söka nya vägar och ha starka åsikter – något som har lett till några av de mest revolutionerande uppfinningarna och upptäckterna genom historien.

Denna fascinerande blandning gör att det israeliska samhället kan bli väldigt polariserat – vilket valstriden i mars-april gav starkt uttryck för.

När knessets egen tv-kanal under veckan frågade israeler vad de ansåg borde vara den kommande regeringens första uppgift, var det flera som svarade: ”Förena folket”. De menade att ordbruket bland politikerna hade nått oacceptabla nivåer. Men de pekade också på skillnader i samhället som måste tas om hand, inte minst mellan fattig och rik.

Israel är en nation av otroliga bedrifter. Alla, även utanför Israel, känner till det israeliska jordbruksmiraklet, de många uppfinningarna inom hi-tech som vi dagligen använder oss av, vattenbesparingstekniken, de medicinska uppfinningarna och de många israeliska Nobelprisvinnarna.

Inom loppet av de senaste fjorton dagarna kan man därtill lägga en månlandning (även en kraschlandning är en enorm prestation), liksom 3D-utskriften av ett hjärta gjord av mänsklig vävnad – självklart den första i världen.

Utmaningen för Israel är att majoriteten av invånarna känner att de inte har del i den israeliska framgångshistorien. Många lever i en värld där det är en avlägsen dröm att äga sin egen lägenhet; en dagstur till Negev är den semester man har råd med, och högtider och skolstarter med traditionen att köpa nya kläder till barnen, är många föräldrars ekonomiska mardröm.

När politikerna är mer upptagna av att angripa varandra än att prata om hur de ska lösa de problem som vanliga israeler kämpar med, förlorar många tilltron till systemet. Samtidigt överdriver de politiska partierna skillnaderna sig emellan för att tydliggöra budskapet och förstärker i och med det de interna fronterna bland vanligt folk.

Mannen på gatan har rätt i att Israels nya regering bör göra vad den kan för att förena folket. De många utmaningarna Israel står inför, inte minst ekonomiskt och säkerhetsmässigt, kräver samarbete. Det uppmuntrande är att historien visar att när det verkligen gäller, så ställer sig det judiska folket som en man. Det finns en orsak till att judarna överlevt som folk under tvåtusen år utan en egen nation – och som egen nation i sjuttio år omgiven av fientliga stater.

Men den nya regeringen som formas i dessa dagar måste göra vissa saker på ett annat sätt än den föregående, ifall uppgiften ska lyckas.

Hot mot biografer inför abortfilm

Minst två biografer i Kanada har utsatts för hot i samband med planerade visningar av filmen Unplanned, om pro life-aktivisten Abby Johnsons liv....

Hyllas för uttalande om att utrota judar

Imamen och läraren Ahmed Billoo propagerar för utrotning av judar på sin privata Facebooksida. ”Må Allah räkna deras antal, döda dem och inte lämna...

Politiska experiment – förödande för familjer

Ledare Vi vet att även om det finns en stabilitet och självläkningsprocess inbyggd i det ekologiska systemet så kan balansen rubbas. Ingreppen kan bli så...

Upptäck ett nytt museum i sommar med hela familjen

– De mer än 1 500 svenska museerna är som mest tillgängliga just nu, så passa på och upptäck ett nytt museum i sommar, säger Mats Persson,...