Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

Ganska uppenbart varför israelerna föredrar Trump

Israelkommentar · Publicerad 00:00, 28 okt 2020

Inför valet i USA frågar sig många vem av kandidaterna som är bra för Israel. Men hur definierar man ”bra för Israel”, och vem har moraliskt rätt att göra det?

Låt oss först titta på vad som har hänt under Donald Trumps fyra år som USA:s president i förhållande till Israel: han flyttade USA:s ambassad till Jerusalem; han tog USA ut ur JCPOA, det internationella avtalet om Irans atomvapenprogram och återinförde ekonomiska sanktioner mot mullaregimen; USA:s elitstyrkor eliminerade också den person som mer än någon annan utformat det militära hotet mot Israel, Kassam Suleimani.

Trump tog också ut USA ur FN:s råd för mänskliga rättigheter, bland annat i protest mot deras behandling av Israel; han sörjde för USA:s godkännande av Golan­höjderna som israeliskt territorium; USA förklarade att bosättningarna i Judéen och Samarien inte är illegala; Trumpadministrationen lade fram en fredsplan som gav Israel rätt att annektera delar av Judéen och Samarien.

USA var vidare en drivande faktor i de israeliska freds- och normaliserings­avtalen med Förenade arabemiraten, Bahrain och Sudan; och USA har hela tiden stöttat Israels rätt att försvara sig själv samt bevarat deras militära överlägsenhet i regionen.

Rivalen Joe Bidens relation till Israel kan bedömas utifrån hans handlingar så långt – inte minst som vicepresident i Obama­administrationen. Denna administration är i Israel ansedd som en av de mest problematiska för staten genom tiderna. Obama-Biden gjorde ingenting för att främja de saker som Trump har drivit – och i de flesta fall var deras position på kollisionskurs med den israeliska regeringens.

Under Obamas sista dagar som president bröt han med USA:s praxis och vägrade lägga in veto i FN:s säkerhetsråd, som ålade Israel att stoppa allt byggande i bosättningarna. Resolutionen sade att bosättningarna var ett uppenbart brott mot internationell rätt. Biden själv skapade en diplomatisk kris med Israel vid ett besök 2009, då han kraftfullt fördömde byggplanerna på nya lägenheter i Jerusalem.

Trump är en person som det är otroligt svårt att tycka om. Men sammanställer man hans handlingar gentemot Israel med det Obama-Biden­administrationen stod för, blir skillnaderna enorma.

Trump befinner sig på den konservativa sidan av den politiska kartan. Fördelen med den, framför den liberala och mer sekulära, är att man faktiskt tror att det finns rätt och fel. Dessvärre är Trumps moraliska kompass ganska förstörd, men djupt där nere verkar det finnas en förståelse för rätt och fel.

På andra sidan är man mycket mer flytande i sina värderingar; Obamas stöd till Muslimska brödraskapet och eftergift för mullaregimen för snarare tanken till att målet helgar medlen.

Vi talar inte om en svartvit bild; demokraterna står för vissa värderingar som Trump verkligen behöver mer av. Trumps oberäknelighet ger oss heller ingen garanti för att hans pro-israeliska politik kommer att fortsätta. Men chanserna för en sådan politik verkar trots allt större med Trump-Pence än Biden-Harris.

De som besitter den moraliska rätten att definiera vad som är ”bra för Israel” är de som får leva med konsekvenserna: israelerna själva. Och 63 procent av dem föredrar fyra nya år med Donald Trump.

Tumme upp

För israeliska arkeologer, som fann en tvåsikels-vikt från första templets tid invid Västra muren. Stenen på exakt 23 gram (två siklar) hade sikeltecknet ingraverat och användes för att väga varor såsom kryddor, salt och annat.

Tumme ner

För delar av det israelisk-arabiska samhället, som för att undgå corona­begränsningar håller stora bröllop och sammankomster inne i det palestinska självstyret. Corona­smittan ökar återigen drastiskt i israelisk-arabiska städer.

Inga åtal trots ett år med ny terrorlag

Brott. Ett år har gått sedan det blev straffbart att ha olika former av samröre med en... måndag 1/3 14:09

Ensamheten – den farliga baksidan av restriktionerna

Ledare Coronapandemin har nu passerat ett år som världsdominerande skeende. Restriktioner och... lördag 27/2 00:00

Biverkningar av mindfulness viktig väckarklocka för Sverige

Ledare 20 000 personer med sviter av mindfulness hörde förra året av sig till organisationen Cheetah House... torsdag 25/2 00:10

Kristna migranter påverkar samhället i Marocko

Nordafrika. Det religiösa landskapet i Marocko håller på att förändras på grund av inflyttning av afrikanska... måndag 1/3 08:00

Hur Israel än agerar i vaccinfrågan skulle det anses fel

Israelkommentar Det faktum att staten Israel, i likhet med alla andra länder i världen, enbart erbjuder...
Följ Världen idag i sociala medier