Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Jerusalem omnämns hundratals gånger i både den judiska och den kristna Bibeln, men inte en enda gång i Koranen, den heliga boken i islam. Med tanke på Jerusalems status i den muslimska världen i dag är det minst sagt förvånansvärt, menar skribenten. Foto: Bernat Armangue/AP/TT

Är Jerusalem helig inom islam?

Israelkommentar · Publicerad 00:20, 5 aug 2021

I islam, precis som i många andra religioner, finns det heliga städer. Den mest kända heliga staden i världen är troligtvis Israels huvudstad – Jerusalem. Den är helig för judendomen, kristendomen och islam.

Jerusalem är helig i judendomen, eftersom templet byggdes där, två gånger; i kristendomen, både för templet och för att Jesus blev korsfäst strax utanför stadsmurarna; och i islam, för att profeten Mohammad under sin nattliga resa besökte al-Aqsamoskén, varifrån han även gjorde ett himmelskt besök.

Jerusalem omnämns hundratals gånger i både den judiska och den kristna Bibeln, men inte en enda gång i Koranen, den heliga boken i islam.

Med tanke på Jerusalems status i den muslimska världen i dag är det minst sagt förvånansvärt. Hur kan Jerusalem vara helig när den inte ens nämns vid namn i den heliga boken?

Jo, därför att man har översatt namnet ”al-Aqsamoskén” till att betyda Jerusalem. Denna tolkning tar många i dag för givet, muslimer såväl som icke-muslimer – eller så tror vi i västvärlden.

Men lika många muslimer ser det på ett helt annat sätt. Ordagrant betyder al-Aqsamoskén ”moskén längst bort”, och om man utgår från Mecka, där Mohammad befann sig, ligger Jerusalem långt bort.

Problemet är bara att al-Aqsamoskén inte stod klar förrän år 705, alltså 73 år efter Muhammeds död (år 632), vilket gör hans besök till moskén omöjlig.

Nu finns det de som menar att det inte handlar om en färdig byggnad, utan om en öppen plats. Detta argument faller dock när man tittar på texten i Koranen, som beskrivs platsen som följer, ”vars omgivning har blivit välsignad” – alltså att det redan fanns en byggnad med en omgivning. Och som vi redan konstaterat, stod inte byggnaden klar förrän år 705.

Dessutom färdigställdes Koranen under Muhammeds livstid, alltså innan år 632, och inga fler uppenbarelser har tillkommit sedan dess. Det vill säga, det som står skrivet är det som hände under profetens livstid. Punkt.

Det finns ytterligare andra som säger att det stod en moské i Jerusalem redan innan år 705. Men inte heller den kan ha existerat förrän efter Muhammeds död eftersom islam inte kom till Jerusalem förrän år 636–638.

Så, hur man än vänder och vrider på det stod det inte en enda moské i Jerusalem under profetens livstid. 

Ett annat argument är att det redan fanns en al-Aqsamoské mycket närmare, nämligen i al-Juranahområdet, i närheten av Mecka i Saudiarabien, vilket klingar mer troligt med tanke på att profeten Muhammed befann sig i Mecka.

Hur kommer det sig då att man i västvärlden inte är så bekant med allt detta? Kan det bero på att saken politiserats och dessutom kidnappats av extremister, islamister, BDS*, antisemiter, vänstern, högern och den allmänna anti-Israel-lobbyn världen över? Jovisst är det så.

Dessutom har det med språket att göra. De flesta västerlänningar talar inte arabiska, utan förlitar sig på det som sägs på engelska. Och de ovan nämnda grupperna är de som är mest ”högljudda” på engelska, de hörs på gator och torg, i sociala medier och tidningar, och på tv och i radio.

De vanliga teologiska konversationerna imamer och intellektuella emellan sker oftast på inhemska språk och utan buller och bång – och då är det inget nyhetsmaterial. 

Därför vet inte vi i väst heller om att man i den muslimska världen har börjat tröttna på palestinierna och deras krav på att befria al-Aqsa och hela Israel från judarnas förtryck. Vi vet inte om att i stället för att lägga fokus på de heliga städerna Mecka och Medina, har palestinierna förskjutit fokus till Jerusalem – vars helighet alltmer ifrågasätts.

Kan vi kalla oss ignoranta? Eller?

*BDS är en rörelse som yrkar på bojkott, desinvesteringar och sanktioner emot Israel.

Hur kan Jerusalem vara helig när den inte ens nämns vid namn i den heliga boken? Jo, därför att man har översatt namnet ”al-Aqsamoskén” till att betyda Jerusalem. Denna tolkning tar många i dag för givet, muslimer såväl som icke-muslimer – eller så tror vi i västvärlden.

Hans rike ska aldrig ta slut

Ängeln Gabriel besöker en tonårsflicka i Nasaret och säger till henne de mest fantastiska saker:... lördag 25/3 00:00

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Finskspråkiga niondeklassare tycker sämre om svenskan

Finland. Finskspråkiga elever i Finland är för dåliga på svenska när de går ut nian, enligt en rapport från... fredag 24/3 21:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10