Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona.
Jakobs brev 1:12

Världen idag

100 år sedan judarnas rätt till sitt land slogs fast i San Remo

Israelkommentar · Publicerad 00:00, 23 apr 2020

Är Israel en kolonial utpost för västvärlden, eller en missriktad kompensation för det kollektiva lidande som det judiska folket fick utstå under Förintelsen?

Båda uppfattningarna finns starkt företrädda i svenska media och opinion, men ingendera uppfattning håller för en historisk granskning. Vill man finna sanningen om den judiska statens uppkomst och lagliga grund inom folkrätten bör man i stället söka sig till södra Europa, närmare bestämt den ligurianska kuststaden San Remo.

Det var här som världsamfundet för första gången erkände judarnas rätt att återskapa sitt nationella hem i det som då kallades Palestina. Den 25 april 1920 kan med rätta tillskrivas som födelsedagen för den judiska staten, trots att det skulle dröja tills 1948 innan självständigheten förverkligades i praktiken.

Men det var den 25 april, i övermorgon för hundra år sedan, som regeringscheferna för de allierade segrarmakterna, den tidens motsvarighet till FN:s säkerhetsråd, beslöt att införliva Balfourdeklarationen från 1917 i den moderna folkrätten. Balfourdeklarationen, som var en brittisk utfästelse, erkände judarnas rätt till ett nationalhem i Palestinamandatet.

Under fredskonferensen i Paris 1919 hade beslutet även stöd av den arabiska delegationen, som i stället gjorde anspråk på – och fick gehör för – kraven att tilldelas Syrien, Irak och Libanon. Palestina tillföll enligt samma logik det judiska folket.

När frågan nådde Nationernas förbund två år senare, 1922, erkändes judarnas rätt till ett nationalhem i Palestina enhälligt av förbundets samtliga medlemsstater.

I folkrätten har varje ord betydelse. Ordet återskapa ( reconstitute), som ingår i texten för Palestinamandatet, är därför av central betydelse. Resolutionen skapade ingen ny rättighet, utan erkände endast en existerande rättighet, nämligen judarnas historiska rätt till sitt eget hemland, Eretz Israel.

Erkännandet 1920 följde den nya principen om nationellt självbestämmande, som hade vunnit gehör efter första världskrigets slut. I stället för att segrarmakterna automatiskt gavs suveränitet över de landområden som de vunnit i krig, skulle länderna övergå till ursrpungsbefolkningen.

För arabernas del gällde den rättigheten Syrien, Libanon och Irak. För Palestina gällde samma rättighet det judiska folket, med tillägget att den övriga befolkningen skulle få behålla sina civila rättigheter. Tilläggas kan, att inga motsvarade befästelser om minoritetsrättigheter gavs till judarna i de arabiska områdena.

Inget annat folk har en lika väldokumenterad historia som det judiska folket. När judarna kastades ut ur Israel av romarna för snart tvåtusen år sedan var det ett folkmord och en etnisk utrensning utan like. De judar som inte mördades togs som slavar och krigsbyte till Rom, medan en liten kvarleva levde kvar i landet.

Först två årtusenden senare fick judarna upprättelse, och deras rätt till landet Israel erkändes i folkrätten. Denna erkänsla gav även hopp för andra folkgrupper som levt under kolonialismens ok, och därför uppfattas 1920 i dag som startskottet för avkolonialiseringen.

San Remo-resolutionen slår således hål på på myten om Israel som en kolonial makt. Judarnas rätt till sitt eget land byggger på en oavbruten historisk länk mellan landet Israel och det judiska folket, som sträcker över tretusen år.

För alla som tror på folkens självbestämmanderätt är därför hundraårsminnet av San Remo-konferensen den 25 april en högtidsdag.

När frågan nådde Nationernas förbund två år senare, 1922, erkändes judarnas rätt till ett nationalhem i Palestina enhälligt av förbundets samtliga medlemsstater.

Driver podd som kritiserar evolutionen

Ung. Stämmer det läraren säger på NO-lektionen? Hur väl underbyggd är egentligen evolutionsteorin? Redan... lördag 26/9 18:00

Ny verksamhetsledare inom Pingströrelsen

Församling. Pingst styrelse har utsett en ny verksamhetsledare till Pingst Församling. Det blir Richard... lördag 26/9 14:00

Vår tillhörighet som kristna är Guds rike

Ledare Två rörelser i tiden brukar kallas för nationalism och globalisering. Hur ska vi som kristna... lördag 26/9 00:00

Ingen paus för förföljelsen under corona

Missionsglimten Under corona­pandemin har jag skickat flera vädjanden om förbön för kristna som förföljs på grund... torsdag 24/9 00:10

Driver podd som kritiserar evolutionen

Ung. Stämmer det läraren säger på NO-lektionen? Hur väl underbyggd är egentligen evolutionsteorin? Redan...

Hur blir jag bättre på att lyssna på min fru?

Familjefrågan Jag har ett problem. Min fru och flera andra blir lätt irriterade på mig för att de upplever att...