Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona.
Jakobs brev 1:12

Världen idag

Det står klart att en stor del av de avlidna i covid-19 tillhör gruppen äldre. Många har avlidit ensamma, utan närhet av familj eller annan närstående. Det är inte ett värdigt slut på livet, påpekar Carin Stenström. Foto: Pontus Lundahl/TT

Var har omsorgen om de äldre varit under pandemin?

Gästledare · Publicerad 00:00, 6 maj 2020

Sverige klarar inte att skydda sina äldre från covid-19. När allmänt besöksförbud på våra äldreboende infördes i slutet av mars kände nog de anhöriga att deras äldre var väl omhändertagna och skyddade från smitta. Få kunde ana att smittan en månad senare skulle ha spridit sig till mer än 500 äldreboenden över hela landet och till de allra flesta boenden i Stockholm.

Att smittan samtidigt inte fått fäste i andra institutioner, som fängelser och häkten, där fallen är få, reser frågor om hur den snabba spridningen till äldreboendena kunnat ske.

Besöksförbudet har inneburit att de närstående inte längre har någon insyn i hur de äldre tas om hand. De äldre befinner sig nu i en extremt utsatt position, när de inte längre har närstående som på plats kan bedöma sjukdomstillståndet, ta vara på deras rättigheter och se till att de får vård.

De boende är utlämnade till en bedömning som reser frågetecken. Dessa blir desto allvarligare när man tar del av dokument, och den av myndigheterna utsända instruktionsfilm där det klart sägs att personer i äldrevården inte ska ges andningshjälp i form av syrgas, utan endast erbjudas palliativ vård i form av morfin och liknande preparat, som påskyndar ett dödsförlopp som kanske inte är oundvikligt.

Många sjukvårdsanställda har vittnat om att man tvingas neka patienter vård trots att det kanske funnits ledig kapacitet. Det står också klart att en stor del av de avlidna i covid-19 tillhör gruppen äldre.

Den är dessutom förmodligen större än vad som uppges, eftersom många av dem som avlidit på äldreboenden inte varit i kontakt med sjukvården och inte heller testats för covid-19. Många har avlidit ensamma, utan närhet av familj eller annan närstående. Det är inte ett värdigt slut på livet.

Den inledningsvis mycket nonchalanta attityden till covid-19, där inget gjordes för att hindra smittan att komma in i landet, till exempel i samband med skidresor, och där ledande personer långt efter att smittan fått fäste uppmanade allmänheten att leva som vanligt och till exempel inte vara rädda för att gå på restaurang, drabbade dem som varken åkt på skidsemester eller besökt restaurang hårdast.

Länge tonade man ner riskerna genom att poängtera att det huvudsakligen är de äldre som dör. Det ständigt anlitade oraklet Agnes Wold har till exempel uttryckt sig så.

Omsorgen om de äldre har under större delen av epidemin i Sverige varit i princip obefintlig, vilket formar en ny, obehaglig syn på medborgarnas rättigheter. Under de senaste åren har det talats mycket om ”äldrekrisen”, som ett hot mot den kommunala välfärden. Nu har ”äldrekrisen” fått ett grymt ansikte.

Under en följd av år har starka krav rests på att pensionsåldern ska justeras uppåt, till 70–75 år. Lagstiftningen har också börjat röra sig i den riktningen Samtidigt knäsätts, i samband med pandemin, uppfattningen att vård till de äldre därefter inte är självklar, ja, till och med att de kan hjälpas att dö.

Det har genom historien och i alla kulturer funnits tillfällen där man tvingats göra prioriteringar. Att vid svåra olyckor eller krigstillstånd först rädda kvinnor och barn har varit en rådande princip. Om det i en ansträngd vårdsituation måste göras prioriteringar är det rimligt att yngre, som har livet framför sig, går före dem som levt sina liv.

Men därifrån till att neka äldre personer enkla tillgängliga vårdinsatser, som till exempel andningsstöd, borde steget vara långt. Det hänger på oss medborgare att på starkast tänkbara sätt stå upp för denna princip och ge beskedet att den inte får rubbas.

Besöksför- budet har inneburit att de närstående inte längre har någon insyn i hur de äldre tas om hand. De äldre befinner sig nu i en extremt utsatt position.

Aron Flams advokat: Handlar om yttrandefrihet

Upphovsrätt. Komikern Aron Flam och Beredskapsmuseet möttes under torsdagen i Stockholm tingsrätt för att göra... fredag 25/9 19:00

Coronakrisen drev Europas största bordell i konkurs

Tyskland. För att stoppa smittan förbjöds prostitution tillfälligt i hela Tyskland den 16 mars. Nu upphävs... fredag 25/9 16:00

Ingen paus för förföljelsen under corona

Missionsglimten Under corona­pandemin har jag skickat flera vädjanden om förbön för kristna som förföljs på grund... torsdag 24/9 00:10

Har vi tappat perspektivet om evigheten?

Inför söndag Fil 1:20–26 Aldrig har väl tanken på döden och livet varit så vanlig som den senaste tiden. Den... torsdag 24/9 00:10

Hur blir jag bättre på att lyssna på min fru?

Familjefrågan Jag har ett problem. Min fru och flera andra blir lätt irriterade på mig för att de upplever att...