Öppna mina ögon, så att jag ser undren i din undervisning.
Psaltaren 119:18

Världen idag

John Derneborg pastor Pingstkyrkan Värnesborg

Med stor respekt hade jag förmånen att sitta ner med en åldrad Berthil Paulson

Gästledare · Publicerad 00:10, 16 jul 2020

När jag var pastor i ett område som kallas Nordmarken i sydvästra Värmland, så var det väldigt naturligt att samarbeta med troende syskon i de olika samfunden som fanns på platsen. Bygden var starkt präglad av väckelser inom Missionsförbundet och stannade man upp utanför Frank Mangs skrivarstuga så kände man hur arvet glödde under fötterna i marken man stod på. Missionsförsamlingarna (i dag Equmenia) har under pingstväckelsens framväxt varit öppna för den andliga förnyelsen, vilket kan vara förklaringen till deras dominerande ställning i frikyrkligheten på denna plats. Jag är mycket tacksam för de relationer jag fick med trossyskonen i de olika missionsförsamlingarna under denna tid. I början på 2000-talet, efter New Wines första sommarkonferens, började jag resa regelbundet till församlingar i Sverige och det var en varmt troende ”missionsförbundare” som vid flera tillfällen hjälpte mig med bil.

När väckelsens eld berör ett område, så är det inte känslosvall där och då, utan något som berör marken vi står på och generationer som följer. Jag kommer aldrig glömma de erfarenheter av Herrens härlighet, himmelskt syre, vi fick vara med om under denna period i detta vackra natursköna område. En av de böcker jag läste under denna tid var ”Berthil Paulson i Korselden” författad av Birger Thureson. Boken beskriver hur Berthils far, Ivar Paulson, blev berörd av väckelsens eld på Frälsningsarmén när ha jobbade som golvläggare i New York. Förvandlad av Guds kraft återvände han till Sverige. Sonen, Berthil, fick leda tusentals människor till frälsning genom sin förkunnelse över vårt land. Platserna han besökte fick ordna med stora dopförrättningar. Det betyder så oerhört mycket att Andens närvaro och kraft får vidröra människor på djupet.

Som exempel ur Berthil Paulsons predikogärning, kan nämnas en kampanj i Huskvarna Missionskyrka. Jag läser om hur arbetsledarna på Huskvarna Vapenfabrik blir ”utan egen förskyllan inblandade i väckelsearbetet”. Bilden över detta väckelseskeende – ett bland många andra – på sidan 100 i ovan nämnda bok:

”…Och väckelsens mönster upprepades också nådens år 1948. Små och stora stölder klarades upp. En dag när en arbetsledare lämnade sitt kontor för ett par timmar, satte han upp en lapp på dörren med följande lydelse: ”Allt är förlåtet”. Det var ett meddelande till samvetssårade arbetare, som eventuellt kunde dyka upp under chefens bortovaro… Det budskapet präglade inte bara Huskvarna Vapenfabrik denna väckelsevinter. På många håll blev allt förlåtet. Trasiga relationer helades. Brott klarades upp. Skumraskaffärer släpades fram i dagsljuset. Lögnare blev ärliga, giriga blev generösa, vrånga fick ett nytt sinnelag. Det var väckelse. Mot slutet av mötesserien var Berthil Paulson slutkörd. Förstärkning i form av Frank Mangs tillkallades… Tillslutningen var imponerande. Sångarestraden fylldes av vitklädda dopkandidater, väckelsens barn. Deras allvar var fullt av glädje, och deras glädje fullt av allvar. Det gamla begravdes, och upp stod nya skapelser i Kristus.”

Det var med stor respekt jag hade förmånen att sitta ner med en åldrad Berthil Paulson i hans värmländska stuga och bli uppmuntrad av hans framtidstro och det hopp för den kristna församlingen i Sverige han gav uttryck för. Vilken evangelist och väckelsebärare! Jag häpnar över frukten av en golvläggares förvandling i kontakten med väckelsens eld på Frälsningsarmén i New York. Jag är hungrig efter mer av detta!

Det betyder så oerhört mycket att Andens närvaro och kraft får vidröra människor på djupet.

Är makten viktigare än sanning för Harris?

Gästledare Demokraternas presidentkandidat Joe Biden har valt senator Kamala Harris som sin... lördag 15/8 00:00

Frågan är om du använder det du har fått?

Inför söndag 1 Korinthierbrevet 12:4–11 Jag var tio år gammal när jag på läger bad om att få bli andedöpt.... torsdag 13/8 00:10