Under sång och dans ska man säga: ”Alla mina källor har jag i dig.”
Psaltaren 87:7

Världen idag

Vi måste ständigt upptäcka solglasögonen som vi ofta glömmer att vi har på oss.

Gästkrönika · Publicerad 00:00, 7 jul 2020

När solen gassar åker de på – solglasögonen. Man ser världen genom ett något mörkare filter. Eller grönare. Eller gulare, i vissa fall. Om jag då ska definiera färgen på ett papper som hålls framför mig behöver jag veta vilken färg mina glasögon har. Så att jag inte tror att pappret verkligen har den färg mina ögon registrerar, och missar filtrets påverkan på min upplevelse. 

Varje människa bär ett filter av antaganden, som färgar vår upplevelse av vad som pågår runt omkring oss. Det kan vi kalla ”världsbild”. Världsbild definieras av Amerikan Scientific Affiliation som ”en mental verklighetsmodell – en omfattande ram av idéer och attityder om världen, oss själva och livet, ett system av övertygelser, ett system för personligen anpassade teorier om världen och hur den fungerar”.

Vår världsbild svarar på olika frågor som: Kan vi veta om Gud finns? Finns Gud? Vad är människor, varför är vi här och vad är vårt syfte? Vilka är målen för livet? Vad har värde? Vad kan vi veta och hur? Inkluderar verkligheten bara materia eller finns det mer?

Vår världsbild formas av vår kultur, hur vi växer upp, den utbildning vi fått och olika erfarenheter vi har. Med tanke på detta och hur stor påverkan vår världsbild har på våra liv, är det viktigt att se över hur vår världsbild egentligen ser ut. Många gånger bedömer vi olika situationer och människor utan att veta att vi ser dem genom vårt eget världsbilds­perspektiv.

Även när vi tolkar Bibeln. Vi kan lätt tro att vi har en biblisk världsbild även när vi inte har det. 

Min tydligaste egna upplevelse av det var när en fantastisk lärare från Costa Rica undervisade om socialismens ursprung och uppbyggnad. Jag fick en identitetskris när jag insåg att jag helt omfamnat detta tankesätt, och tänkt att det är något biblisk att ”ta från de rika och ge till de fattiga”. Att rättvisa skulle vara att alla äger precis lika mycket, och att staten har till uppgift att utjämna uppkomna skillnader.

Detta hade jag lärt mig av min kultur, men min känsla var att det kom från Bibeln.

Läraren fortsatte: ”Att via tvång distribuera alla resurser lika till alla är en socialistisk konstruktion av rättvisa, inget som Bibeln talar om. Gud ger enligt Skriften olika mått av tro, olika många talenter. Och han är noga med att vi inte ska jämföra oss, och ännu striktare med att vi inte får ge plats för avundsjuka och begär efter vår nästas ägodelar. Rättvisa enligt Bibeln är att vi alla kommer att få avlägga räkenskap för vad vi gjorde med de talenter vi fått, oavsett om det var en eller fem från början.”

Jag minns denna dag starkt, för inom mig rasade ett krig mellan världsbilderna, och det var jobbigt och svårt. Att inse filtret för mina ögon, och vara beredd att ta av det, kostade verkligen på! 

Vi måste ständigt upptäcka solglasögonen som vi ofta glömmer att vi har på oss. Öppna upp vår världsbild, våga släppa det vi har trott vara rätt och inte bedöma efter egen logik, eftersom den kan vara påverkad av andra förklaringar än de Gud ger. Identifiera filter, byt dem för mer sanning, ett bibliskt perspektiv.

Med tanke på detta och hur stor påverkan vår världsbild har på våra liv, är det viktigt att se över hur vår världsbild egentligen ser ut.

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10