Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Wesleykyrkans satsning på unga vände nedåtgående trend

För ett par år sedan var Wesleykyrkan i Malmö en församling med sjunkande medlemssiffror. Men en ny tjänst mot utåtriktat arbete och ett nytt fokus på ungdomar har lett till både dop och medlemsintag.

Församlingsliv · Publicerad 07:00, 13 okt 2022

För två år sedan flyttade Albin Åkesson till den nya hemorten Malmö för att börja sin första tjänst som pastor, efter fyra års studier vid Akademi för Ledarskap och Teologi. Trots, eller kanske på grund av, sin relativt unga ålder fick han pastoralt ansvar för Wesleykyrkans utåtriktade arbete. När Världen idag träffar Albin på ett glasscafé nära hans hem får han frågan vad som har påverkat honom i valet att arbeta som pastor.

– Redan i ung ålder fick jag i min hemförsamling ledaruppdrag och kände att jag fick vara med och göra skillnad. Mycket kommer därifrån, berättar Albin.

När han sedan var i sjuttonårsåldern fick han starka möten med Gud.

– Vid de tillfällena, när jag upplevde hur Gud gjorde stora saker i mitt liv, var reaktionen att jag ville ge det vidare. Att ”ge som gåva det jag fått som gåva”.

Albin upptäckte under vägens lopp att han hade gåvor att möta människor och predika och fick även det bekräftat utifrån. Där började tanken om att bli pastor växa fram tydligare och tydligare.

Första gången Albin kom till Wesleykyrkan i Limhamn, sommaren före sin påbörjade anställning, kunde han känna igen sig från sin hemförsamling som han växte upp i. Han mötte en någorlunda liten församling, men där gemenskapen är märkt av att Gud har gjort saker och att medlemmarna ville mycket.

– Jag kände att det fanns potential och samtidigt fick jag erbjudande att arbeta pionjärt mot ungdomar.

Många har de tillfällen varit då Albin fikat med unga människor i staden och de senaste två åren har flera välkomnats in i församlingen.

– För att leda en människa till tro behöver du bygga relation och för att bygga relation behöver du förstå vad det är för människa du möter. Därför har jag fikat väldigt mycket, hängt runt och skapat förtroende.

Fortsättningsvis berättar Albin hur han tror att församlingar ibland glömmer det relationella och i stället lägger fokus på verksamheten i sig.

– Det är basic, men det är grunden att varje människa vill känna sig sedd.

När Albin anställdes 2020 var det två till som anställdes samtidigt, och som en del av teamet finns även ett missionärspar som är anslutna till församlingen, även om de inte har någon anställning.

– Det är en styrka att få ha ett team, det uppskattar jag verkligen. Att församlingen valde att satsa och anställa flera nya poster var en sund inställning. Säkert önskar en del fler resultat av satsningen, men jag tror absolut att många ser att det hänt saker.

Som exempel nämner Albin dop och medlemsinstag av unga människor.

– Varje investering är en risk, men vi måste våga testa och visa att vi vill framåt.

Via Teen Challenge hade Wesleykyrkan teamare hos sig under våren. De var en del av gemenskapen kring ungdomar och unga vuxna och Albin tror att det påverkar att fler i samma ålder kan känna igen sig när de besöker en gudstjänst.

Teamarna har ofta varit engagerade vid satsningar utåt, exempelvis när Wesleykyrkan var en del av ”Älska Malmö”, som är en återkommande, ekumenisk satsning i staden. Då fanns de med i barntältet där det gjordes ansiktsmålningar på löpande band medan föräldrarna kunde stanna upp och få med sig påskens budskap från den stora scenen.

– Ibland har det också handlat om att vi har gått ut på stan för att möta människor, eller åkt ut till Rosengård för att spela fotboll med barn och ungdomar. Men generellt har teamarna hjälpt till i församlingslivet i stort.

I Wesleykyrkan har man haft flera möten där man samlas kring en gemensam vision av vad man vill framåt. I maj hade de en inspirationsdag med förkunnare från Örebro.

– De fick dela sina erfarenhe­ter av förändringsprocesser och så tro in i vår gemenskap. Jag tror att många mindre församlingar har liknande erfarenheter som oss, där man ibland undrar om det finns en väg framåt. Men när man samlas och tillsammans stakar ut en väg är det något som väcks inom en.

Precis som andra församlingar har Wesleykyrkan sina utmaningar. Den största enligt Albin är att fortsätta våga stå i förändring och ta nya kliv.

– Vi tycker om förändringar fram tills att de handlar om oss själva och våra liv. Men vill vi vända en trend behöver vi våga förändringar och möta det som kan vara jobbigt. Hade förändringar varit lätta och sköna så hade de hänt lite oftare.

En annan utmaning är att Wesleykyrkan ligger lite i utkanten av Malmö och därför inte är den första församling som nyinflyttade kommer att tänka på.

– Vi behöver mer och mer skapa en bild utåt att vi är en församling för alla, även om vi inte ligger mest centralt.

Församlingen har pekat ut tre fokusområden som man vill satsa på och kring. Det första är unga människor, där man redan ser ett visst resultat av det arbete som bland annat Albin och teamarna har gjort. Det andra är att man skulle vilja vara ett andligt hem för människor från olika kulturer.

– Vi är det redan delvis, men vi både kan och behöver anstränga oss mer för att olika människor ska kunna känna sig som hemma när de kommer till oss.

Det sista fokusområdet ligger på andlig förnyelse. Ett uttryck för det har varit att man under torsdagar har haft lovsångskvällar i kyrkan. Med avskalad lovsång och bön söker församlingen tillsammans Gud.

– Många har upplevt hur Gud har talat till dem och kommit med sin närvaro. Det är hela poängen; att det ska vara enkelt att komma inför Gud och möta honom. Tillsammans vill vi fortsätta vara en gemenskap som söker hans ansikte och det Gud har för oss.

För att leda en människa till tro behöver du bygga relation och för att bygga relation behöver du förstå vad det är för människa du möter.

Wesleykyrkan

• Wesleykyrkan har funnits i Limhamn, i utkanten av Malmö, sedan 1895.

Samfund: Equmeniakyrkan.

Vision: ”Vi vill vara en vardagskyrka där människor lär känna Jesus och där vi tillsammans har Jesus som förebild.”

S-förbund i Instagram-inlägg: Förbjud koranbränningar

Politik. Det socialdemokratiska sidoförbundet Tro och Solidaritet uppmanar till förbud mot koranbränningar.... fredag 31/3 15:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00