Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Östermalmskyrkan ser hur Gud rör sig i Kristianstad

Någonting hände under pandemin. Människor mötte Jesus i sina hem, och fann sedan ett andligt hem i Östermalmskyrkan i Kristianstad. Det berättar pastorn Rikard Holst, som fått vara med och välkomna flera nya medlemmar.

– Hos oss finns även konvertiter med muslimsk bakgrund som gjort Jesusmöten, det är jättefint, säger han.

Församlingsliv · Publicerad 07:00, 27 okt 2022

Världen idag besöker Östermalmskyrkan i Kristianstad, som fått utmärkelsen Kristianstads vackraste moderna byggnad, en söndag i oktober.

Byggnaden är vacker – inget tvivel om den saken – men det är varken exteriören eller interiören som ger det starkaste intrycket. Som förstagångsbesökare hinner Världen idags reporter inte mer än kliva innanför dörren förrän flera människor möter upp och hälsar vänligt.

– Vi vill möta människor med glädje och hopp och i det mötet förmedla evangeliet, säger Rikard Holst.

Den här söndagen välkomnas flera nya medlemmar till den församling som enligt matrikeln består av runt 400 personer. Medlemsintagning är ingen ovanlig händelse i Östermalms­kyrkan, under senare tid har Gud fört flera nya människor in i församlingens gemenskap, berättar Rikard.

– Jag skulle vilja säga att något hänt under pandemitiden. Människor har mött Jesus i sina hem, känt att de ville söka upp ett andligt hem och då hamnat hos oss i Östermalmskyrkan.

– Hos oss finns även konvertiter med muslimsk bakgrund som gjort Jesusmöten, det är jättefint, säger han.

”Vilken vän vi har i Jesus”,”Det är saligt på Jesus få tro” och ”Hos Jesus” är några av de välkända väckelsesånger som gudstjänstbesökarna inbjuds att sjunga med i. Sedan går några ungdomar upp på estraden och berättar om fredagskvällen på stadens stora torg, där några av församlingens medlemmar befann sig under parollen ”Älska Kristianstad”.

Människor blev uppmuntrade av de kristnas närvaro och goda samtal ägde rum, berättar ungdomarna.

Med sig ut på stan hade man en brevlåda med texten ”Brev till Gud”. Människor inbjöds att skriva ned böneämnen och lägga lapparna däri, och under dagens gudstjänst tar man fram den gula lådan på scenen och ber för breven.

– Vi vill sträcka oss utåt ännu mer. Det är intressant att se vad det gör med oss kristna när vi går ut på stan för att möta människor, sprida kärlek och hopp samt presentera Jesus, säger Rikard.

Han predikar utifrån bibeltexten Lukas 14:25–35, som bland annat talar om betydelsen av att som Jesu lärjunge bära sitt kors samt om saltets sälta.

– Det är väldigt roligt att vara pastor i den här församlingen. Det är en spännande tid att vara församling, säger pastor Holst i predikan.

Nyligen startade Östermalms­kyrkan upp hösten med ett församlingsläger där man delade gemenskapen på Åhusgården, några mil utanför Kristianstad. Dagarna där innehöll bland annat inspiration från gästande missionärer i Indien.

– Under pandemin har jag levt med känslan att när vi kommer ur pandemin, då får vi en ny chans, säger Rikard och tänker på Jesu missionsbefallning om att göra människor i omgivningen till lärjungar.

Det är lätt hänt att fokus blir mission utanför Sverige samt evangelisation här hemma. Men Rikard tror att vi även behöver vara missionärer i det lokala närområdet.

– Vår vision är att vara en gränsöverskridande mötesplats där vi får möta Jesus, möta varandra och möta behov, säger han.

Församlingens sociala samordnare, Frida Kronlid, är huvudansvarig för det sociala arbetet. Fängelsepastorn Marcus Fröding (se separat artikel) jobbar som pastor med social inriktning. Utifrån en vision om att bidra till integration och mångfald har man skapat olika mötesplatser som tilltalar olika människor. Östermalmskyrkan har goda relationer med olika samhällsaktörer och erbjuder ett rikt utbud av samlingar där gudstjänster, bönesamlingar, barn- och ungdoms­verksamhet, språkcaféer samt stickcaféer är några exempel.

– Det är intressant när man från socialen säger till en män­niska som söker hjälp och stöd: ”Sök dig till Östermalmskyrkan, de kan säkert hjälpa dig.” Det tycker jag känns fint, att vi fått det goda ryktet att vi bryr oss om män­niskan. Generationer före oss har lagt grunden som vi nu får förvalta, säger Rikard.

Församlingen verkar inte enbart i den egna kyrkobyggnaden.

– Vi har även en stor verksamhet i området Charlottesborg där vi äger 50 procent av Erikshjälpens butik. Volontärer och människor som arbetstränar finns med i den verksamheten. Där har vi tidigare haft Alphakurser i kristen tro, ambitionen är att vi åter ska komma i gång med det till våren, berättar Rikard.

– Vi finns till för stadens bästa, det är vårt ansvar att förmedla hoppet genom att peka på Jesus.

Östermalmskyrkan önskar vara en församling där alla får utrymme att vara delaktiga och komma med sin längtan och olika idéer.

– Det är ett signum för vår församling, att vi vill finnas för varandra. Om vi vill nå ut med hopp och evangelium till vår stad i dag, då måste vi våga tro att Herren lägger drömmar och visioner i sin församling. Det vill vi ta tillvara på hos varandra, och ge människor utrymme att pröva och sträcka sig efter, säger Rikard.

Det är en spännande tid att vara församling.

Östermalmskyrkan i Kristianstad

Bildad: Dåvarande Kristianstads baptistförsamling bildades 1857. Östermalms­kyrkan invigdes 1989. Östermalmskyrkans församling bildades 2002 när pingstkyrkan och baptistförsamlingen gick samman.

Samfund: Tillhör både Pingst och EFK

Medlemmar: Cirka 400

Webbsida: ostermalmskyrkan.nu

S-förbund i Instagram-inlägg: Förbjud koranbränningar

Politik. Det socialdemokratiska sidoförbundet Tro och Solidaritet uppmanar till förbud mot koranbränningar.... fredag 31/3 15:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00