Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Korskyrkan i Östervåla: ”Vi upplever gudomligt skeende”

På gammal väckelsemark i Östervåla har en klar vision, en stor längtan och frimodiga satsningar lett Korskyrkan in i ett skeende som de beskriver som saligt. Många kommer till tro och låter sig döpas, och vid varje gudstjänst möts de av nya ansikten.

– Det är resultatet av Guds initiativ i samarbete med överlåtna människor, säger vakanspastorn Harry Andersson.

Församlingsliv · Publicerad 07:00, 2 mar 2023

Det är en grå och kall söndag i Östervåla, cirka fem mil norr om Uppsala, men atmosfären inne i Korskyrkan präglas av värme. Barn springer runt och hjälper de vuxna att duka bord samtidigt som caféet förbereds för fikat efteråt. Det finns ett påtagligt engagemang inför gudstjänsten som snart ska börja.

Vi är här för att höra om det härliga skedet församlingen befinner sig i. Två nyckelpersoner är styrelseordförande David Arréhn och vice ordförande Anders Söderberg, som gick med i församlingens ledning för ungefär fyra år sedan.

De är noga med att poängtera att Korskyrkan länge varit en väldigt varm församling. De upplevde dock att församlingen fastnat i gamla hjulspår och behövde aktivt liva upp sina mål och sin vision. En arbetsgrupp tillsattes därför.

Efter nio månaders arbete formulerades en vision för att ge riktning framåt. Det gjorde en skillnad att få ner den i ord, förklarar David.

– Det var inte något nytt men gav oss en gemensam riktning och något att samlas omkring.

På scenen hittar vi en roll-up med visionen: ”Korskyrkan: en plats för dig. Älskar Gud. Älskar människor. Älskar livet.”

Detta är den röda tråden i allt församlingen gör.

– Att ge ut, älska och sträcka sig ut på alla områden, som ett gen­svar till Gud, beskriver David det som.

– Att inte hålla tillbaka och fortsätta ge – även när det tar emot.

Denna utgivande inställning får sitt uttryck i kyrkans olika verksamheter. Allt från bön och nattvard till stickkvällar och arbetsdagar finns på veckoschemat. Men församlingen och dess medlemmar nöjer sig inte med det som händer innanför kyrkans väggar utan tror att nu är en tid för satsningar.

– Gud håller på och gör någonting. Det är jättespännande. Han har något på gång och vi vill hitta sätt att nå ut till människorna i bygden, berättar Johanna Karlsson som hjälper till med både lovsång och marknadsföring.

När Covid-19 bröt ut och satte stopp för mycket valde församlingen ändå att satsa på ljud och ljus för att nå ut ännu mer med videoinspelningar av sina gudstjänster. Men det slutade inte där.

Vice ordförande Anders beskrivs av David som frimodigheten själv och av flera som en riktig entreprenör och idéspruta. Hans idé att ringa till SVT och fråga om de bara sänder ut gudstjänster från stora kyrkor gav resultat. Korskyrkan blev först inbokad för en tv-gudstjänst några år framåt. Det dröjde dock inte länge innan SVT ringde tillbaka och frågade om de kunde ha gudstjänsten som sändes ut redan första advent.

Under december och januari sändes fyra gudstjänster på SVT från Korskyrkan i Östervåla, i samarbete med Equmeniakyrkan i Östervåla. Församlingen har inte bara sett en ökning i tittarsiffror – från 60-70 till 500-700 tittare online – utan även märkt att flera i samhället upptäckt deras gudstjänster i samband med detta. David berättar hur en granne kommenterade hans predikan och Johanna hur man i affären känt igen henne från SVT:s inspelningar.

– Det märks att ”vanliga Svensson” tittar på gudstjänsterna, säger hon.

Enligt David finns det inga ursäkter för en mindre församling på landet. Att höja ribban och hålla en hög standard har varit hans personliga vision.

– Det är samma Gud här som i Storkyrkan i Stockholm, poängterar han.

Förutom tv-inspelningar berättar han om hur de satsar på barnverksamheten just nu. En Alphakurs ska precis påbörjas och framöver finns det planer att nå ut till ungdomar i bygden.

Men redan nu har församlingen fått se flera komma till tro och bli döpta. Lovsångsledaren Adam Åhlstrand berättar att det finns nya ansikten i varje gudstjänst.

– Gud sänder hit människor som vi inte sett tidigare.

Uttrycket ”det saliga hörnet” dyker upp flera gånger i samtalen. Det är ett namn Östervåla och området runt omkring tidigare fått på grund av starka väckelseperioder. Den period församlingen upplever beskrivs också nu av medlemmarna som salig.

Harry Andersson, vakanspastor sedan ett år tillbaka, beskriver det som händer som ett gudomligt skeende.

– Det är resultatet av Guds initiativ i samarbete med överlåtna människor. Det finns en klar inriktning och längtan, och människor som är överlåtna till Gud, förklarar han och hänvisar till styrelsens frimodighet och vision.

– Det finns en längtan att gå vidare och sträcka sig efter skörden som finns.

Denna längtan begränsar sig dock inte till Östervålas närområde. Det man vill se är ett verkligt andligt genombrott för hela Sverige. Harry refererar till 2 Krön 7:14, där Gud lovar att hela landet om Guds folk ödmjukar sig och söker hans ansikte.

– Det är vår längtan att få se detta, en förändring och skördetid i vårt land.

Under besöket i Korskyrkan i Östervåla nämns bröderna Sedvall flera gånger. Mattias och Anders Sedvall bor båda i Hedesunda med sina familjer. De har ingen kristen bakgrund men är några av dem som nyligen mött Gud och blivit medlemmar i församlingen.

När Mattias son hamnade på sjukhus en natt bestämde Mattias sig för första gången att be till Gud. Han slog upp ordet ”bön” i Bibeln och upplevde sig ledd av det han läste.

– I den stunden erkände jag för mig själv att Gud finns.

Läkarna misstänkte leukemi och skickade familjen till Uppsala. I väntan på olika provsvar bad Mattias och hans fru, som inte heller var kristen, tillsammans. Kvällen innan de skulle få besked gick de en promenad och upplevde en oförklarlig frid.

– Genom andra vittnesbörd har jag nu förstått att när vi gick där på kvällen, så gick vi med Jesus. Dagen efter fick föräldrarna beskedet att sonen var fullt frisk.

– Jag bad till Gud att han skulle bli frisk och han blev frisk. Så det var klart för mig där, berättar Mattias.

– Efter detta började han att söka Guds ord och en kristen gemenskap.

Några månader tidigare hade Adam Åhlstrand, som jobbar som rörmokare och är lovsångsledare i församlingen, varit i kontakt med Mattias bror, Anders. Adam berättar att han tidigare frågat Anders om han läst Bibeln och givit honom en Bibel när svaret var ”nej”.

– Jag träffade honom inte på ett tag men senare var jag hemma hos honom och jobbade. Jag ställde samma fråga igen och då var svaret ”ja”.

Adam bjöd därför med Anders och hans familj till kyrkan, samtidigt som Mattias sökte en församling att gå till. Han och hans familj tog tillfället att följa med till Kors­kyrkan i Östervåla.

– Sedan vi kom hit har vi gått regelbundet och känner oss som hemma, berättar Mattias.

Adam minns tillbaka till familjernas första besök. Han övade i kyrkan när han genom fönstret såg Anders och Mattias komma med sina familjer och sin pappa.

– Det är fantastiskt att se vad Gud gör i människors och i en hel familjs liv, säger Adam.

Det är fantastiskt att se vad Gud gör i människors och i en hel familjs liv.

Korskyrkan i Östervåla

Län: Uppsala.

Grundades: 1888.

Samfund: EFK.

Antal medlemmar: 93.

Hemsida: korskyrkan.in

Vision: Älskar Gud, älskar människor och älskar livet.

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Svenska städer i topp när EU gör stor knarkmätning

Droger. EU har sammanställt en rekordstor undersökning av avloppsvatten i jakt på lärdomar om européers... lördag 1/4 18:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00