Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
Efesierbrevet 6:11

Världen idag

Betel i Runemo: ”Gud har inte räknat bort det judiska folket”

I Betelförsamlingen i Runemo är det en självklarhet att välsigna landet Israel. Församlingen har en egen Israelkör, ber för Israel i sina bönemöten, arrangerar Israelresor och lyfter fram Guds löften till Israel från predikstolen.

Församlingsliv · Publicerad 11:30, 14 aug 2020

Betelkyrkan i Runemo, mellan Bollnäs och Edsbyn, har medlemmar från hela regionen. Församlingens pastorer David Duveskog och Tord Renkel har mött upp i kyrkan, för att samtala om deras inställning till landet Israel och det judiska folket.

I frikyrkliga sammanhang var det, liksom i samhället i övrigt, länge en självklarhet att ha en positiv inställning till landet Israel. Men när 68-rörelsen svepte in över landet berördes även kristna församlingar och resultatet blev att ett socialt evangelium, politiskt betingad befrielseteologi och en bibelkritisk hållning lyftes fram. I paketet ingick också en kritisk syn på staten Israel.

David Duveskog, som har sin bakgrund i Pingst och Maranata, mötte själv detta paradigmskifte i tonåren.

– Jag trodde alla kristna var för Israel och jag blev förvånad när andra uppfattningar började framföras i vissa frikyrkliga sammanhang. I de sammanhang där jag varit engagerad har vi däremot alltid hållit fast vid att välsigna Israel och det judiska folket.

En stor inspirationskälla var den originelle förkunnaren Hilding Fagerberg, som bjöds in till Trosgnistans Smålandskonferens i början av 70-talet. Fagerberg hade redan på den tiden gjort ett 80-tal resor till Israel, som han tillägnat sig stor kunskap om och fått stor kärlek till.

– Samarbetet med Hilding Fagerberg fördjupade verkligen vår syn på Israel, konstaterar David.

– Min bror Göran följde i unga år med honom på resor till det heliga landet och inspirerades till att själv leda resor dit.

Tord Renkel kom till tro i början på 80-talet och engagerade sig i den då snabbt växande Trosrörelsen. Dess ledare Ulf Ekman framstod tidigt som en varm förespråkare för Israel. Under Livets Ords stora sommarkonferens i Uppsala har onsdagen haft ett speciellt Israelfokus.

– Jag kom in i det tänkandet som nyfrälst, så det blev helt självklart för mig att välsigna Israel, säger Tord.

– Livets Ords tydliga ställningstagande förstärkte den positiva bild av Israel, som alltid funnits i väckelsekristna sammanhang.

David tar upp den omdiskuterade ”ersättningsteologi”, som fick insteg i många kristna sammanhang under 1900-talet. Den innebär i korthet att judarnas roll i frälsningshistorien nu ersatts av den kristna församlingen.

– Men Gud har inte räknat bort det judiska folket. I Romarbrevet förklarar Paulus tydligt att Gud inte har förskjutit Israel, utan står kvar vid sina löften till sitt utvalda folk. Kan man inte se de löften som givits till Israel så förstår man nog inte så mycket annat heller av Bibelns profetior, fastslår David.

Tord flikar in att vissa kristna gått för långt i sin kärlek till judarna och börjat tillämpa judiska levnadsregler. Det menar han vara tvärt emot den undervisning som Paulus ger i Galaterbrevet.

– Paulus är där väldigt tydlig med att om vi som inte är judar börjar leva efter judiska regler och försöka bli rättfärdiga enligt dessa, så har vi ”fallit ur nåden”, säger Tord.

– En jude, som tror på Jesus som frälsare, är förstås fortfarande jude och en del av den traditionen. Däremot gäller för både judar och andra folk att vi endast blir frälsta genom Jesus Kristus, tillägger han.

Antalet messiastroende judar i Israel har ökat starkt de senaste decennierna. De senaste åren har Betel i Runemo årligen inbjudit till en weekend med Israel i fokus. Då har församlingen gästats av såväl kristna Israelkännare som judiska representanter, bland andra den israeliske ambassadören. Messiastroende judar har medverkat tillsammans med kristna araber.

– Vissa frågor kan de ha olika syn på, men de är ett i Kristus och har även ett visst samarbete, så långt det är möjligt i ett land som Israel, som lever under ständiga hot, säger David och fortsätter:

– Sedan måste vi också komma ihåg att Israel är en sekulär stat och att vi inte kan försvara allt som pågår i landet. Men det finns även stort utrymme för olika åsikter, inte minst i landets regering, och så är det inte i grannstaterna.

David brukar följa med i debatten i de lokala tidningarna, och när tonen mot Israel blivit för hätsk, har det hänt att han bemött kritiken.

– När det talas om att bojkotta Israel på grund av ”övergrepp mot folkrätten” anser jag att det går för långt och då har jag försökt balansera debatten.

Både David och Tord understryker hur viktigt det är att välsigna Israel.

– Bibeln lovar välsignelse till den som välsignar och ber för Israel. Den välsignelsen önskar vi alla. När vi har våra bönesamlingar brukar vi alltid ägna tid åt att be för Israel och välsigna landet. Jesus, vår frälsare, var ju själv jude, konstaterar David och Tord nickar instämmande.

Pionjären och visionären Curt Johansson har i mer än 50 år stått i spetsen för Trosgnistans missionsarbete och i ledningen för Betelförsamlingen, och han är fortfarande aktiv. Curt understryker att den positiva inställning som församlingen alltid haft till Israel och det judiska folket inneburit en stor välsignelse för församlingen.

– Vi har också förmånen att ha Göran Duveskog i ledarteamet och han har många gånger inspirerat oss med intryck från sina många resor till Israel. Vår församling är en av flera församlingar i Sverige som tydligt markerat vårt stöd till Israel, säger Curt och berättar att det i församlingen också finns en Israelkör som fått mycket uppskattning när de sjungit i olika sammanhang, även i Israel.

Göran Duveskog är en av Sveriges främsta Israelkännare och har hittills gjort 141 resor till det heliga landet. Den här våren har två resor blivit inställda på grund av coronakrisen.

1997 startade Göran och hans fru Carin företaget Duveskogs reseservice. Göran är också en uppskattad förkunnare och missionsledare för Trosgnistans Mission. Göran berättar att hans intresse för Israel väcktes när han i 20-årsåldern fick följa med den passionerade Israelvännen Hilding Fagerberg till det heliga landet.

– Jag fick lära mig oerhört mycket av Hilding, som jag haft nytta av under alla de resor jag själv haft förmånen att leda. Varje gång jag landar i Israel händer något med mig. Inspirationen rinner till och jag har aldrig känt mig orolig, trots att läget i landet vid vissa tillfällen varit oerhört spänt.

Att många som kallar sig kristna vänder sig emot Israel tror Göran är en följd av att de öppnat för politiska strömningar som förblindat dem.

– När man föraktar och talar illa om Israel går man miste om Guds välsignelse. För oss är det oerhört viktigt att välsigna Israel och då blir vi också själva välsignade, förklarar Göran Duveskog inspirerat.

Del 1 publicerades 30/7.

Kan man inte se de löften som givits till Israel så förstår man nog inte så mycket annat heller av Bibelns profetior.
Sedan måste vi också komma ihåg att Israel är en sekulär stat och att vi inte kan försvara allt som pågår i landet.

Betel i Runemo

Startade 1965 som Maranataförsamlingen Edsbyn-Bollnäs.

1967 kom bröderna Curt och Ove Johansson till församlingen som evangelister.

1970 startades i liten skala ett missionsarbete i församlingen, i och med att Curt Johansson inledde ett pionjärarbete i Kenya. I dag bedriver Trosgnistans Mission ett omfattande missions- och biståndsarbete i omkring 16 länder.

I början av 70-talet kom även bröderna David och Göran Duveskog till Hälsingland. De har fått betyda mycket för den fortsatta utvecklingen av såväl församlingen som missionsarbetet och gör så fortfarande.

1977 inköptes Betelkyrkan i Runemo. I samband med detta ändrades församlingens namn till Betelförsamlingen.

Sedan 1986 ingår församlingen i det nätverk, som nu kallas Evangeliska Frikyrkan.

Etablissemanget är inte tillfreds förrän kyrkan sjunger med

Ledare I en kommersialiserad och mediedriven tid råder förenklingar och polarisering. Högt röstläge,... lördag 3/6 00:10

Nysvenska kristna samlas för konferens i Citykyrkan

Stockholm. Förväntningarna är höga när det anordnas en konferens för församlingar med invandrarbakgrund i... söndag 4/6 17:00

Därför bör vi fira Sveriges 500 år som nationalstat

Ledare Den 6 juni väntar en stor minnesdag för konungariket Sverige. Det är dock slående hur svagt... fredag 2/6 00:10