Den rättfärdiges frukt är ett livets träd, den som vinner själar är vis.
Ordspråksboken 11:30

Världen idag

Ledartexten om smittospridning i region Östergötland byggde på en jämförelse av statistiken fram till den 10 november, åren 2020 och 2021. Foto: Skärmdump

Svar direkt: Viktig statistik för covid-överblick

Debatt · Publicerad 00:00, 30 nov 2021
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Region Östergötland har sedan pandemins start dagligen redovisat sjukdomsbilden i länet vad gäller antalet smittade, sjukhusvårdade, avlidna och vaccinerade. Redovisningen ger en god utgångspunkt för diskussion och analys av utvecklingen. Ledaren 18/11 byggde på den statistik som fanns några dagar tidigare, alltså med normal eftersläpning fram till omkring den 10 november.

Utan att ha detaljgranskat siffrorna är intrycket att situationen 2021, när flertalet invånare vaccinerats, inte markant skilde sig från hösten 2020, då vaccineringar inte inletts.

När artikelförfattarna vill hävda att motsatsen är fallet väljer man att lägga till tre viktiga veckor i jämförelsen, nämligen de tre sista veckorna i november då den andra vågen slog till med full kraft, med cirka tretusen nya smittade under några veckor. De 78 dödsfall som nämns i artikeln inträffade till största delen under denna period, alltså huvudsakligen under veckor som inte fanns med i ledarens jämförelse.

Med facit i hand kan vi säga att vi i november 2021 inte drabbades av en motsvarande smittvåg, men sannolikheten för att en sådan kommer bedöms nu allmänt som stor.

Av statistiken framgår att vaccinationsgraden i länet är hög bland dem som erbjudits vaccin; till och med för barn 12–14 år ligger den över 50 procent. Det var den ovaccinerade delen av denna grupp som uppskattades till cirka 45 000 personer, möjligen en något för låg siffra.

Barn under 12 år erbjuds inte vaccin i nuläget, vilket innebär att det finns en förhållandevis stor grupp ovaccinerade barn, i länet liksom i riket.

Stoppa alla svenska skattepengar som göder det palestinska hatet

Gästledare Itamar Marcus, grundaren av organisationen Palestinian Media Watch, som granskar det som sägs i... tisdag 21/3 00:10

Mycket snack och lite verkstad tycker SLU-forskaren

Yrkesfiske. ”Bara ord och ingen handling”, det är SLU-forskaren Sven Gunnar Lunneryds krassa sammanfattning av... tisdag 21/3 14:50

Ta emot Guds vapenrustning

Bönekrönika Gud är alltid och alltigenom god. Djävulen är alltid och alltigenom ond. Jesus kom för att vi... tisdag 21/3 00:00