Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Evolutionsteorin är en viktig orsak till att ungdomar lämnar kyrkan

Evolutionsteorins starka ställning i skolan och på vissa bibelskolor är en orsak till att så många ungdomar lämnar tron i vuxen ålder. ”Det är ett svårt övergrepp på elever som tror på Gud Skaparen och Jesus som sin Frälsare”, skriver Ingvar Nilsson.

Debatt · Publicerad 00:00, 2 mar 2021

Debatten i fråga om varför ungdomar lämnar kyrkan är synnerligen angelägen. Fler än hälften har lämnat kyrkan när de fyllt 23 år, enligt en uppskattning av Bibeln idag. I olika inlägg ges förslag på orsaker till varför kyrkorna inte kan ge ungdomen den grund de behöver för att stå fasta i sin gudstro i mötet med det sekulariserade samhällets vilseledande ideologier.

I det postmoderna samhället dominerar det naturalistiska värdesystemet helt skolans värld. Tragiskt nog har dessa ideologier också blivit accepterade på vissa bibelskolor i vårt land. På dessa lärosäten utbildas våra församlingars pastorer och ungdomsledare i en ateistisk syn på läran om vårt ursprung. Det är Francis Collins, som med sin bok Guds språk – när vetenskapen möter tron, har fått ett starkt inflytande i kristenheten de senaste åren.

I skolans värld har den ödesdigra evolutionismen alltför länge fått verka fritt i bakgrunden som en självklar sanning. Evolutionsteorin har en inbyggd kraftfull proklamation mot Gud existens.

I USA har frågan ställts till dem som en gång lämnat tron på Gud i sin ungdomstid, vilket som var det största skälet till varför man kommit bort från Gud. En majoritet menade att det var undervisningen om evolutionsteorin i skolan som gradvis släckt tron på Gud som skapare, såsom Guds ord framställer honom i 1 Mosebok kapitel 1.

Från första skoldagen till universitetstudierna får barn och ungdom höra att evolutionsteorin är en vetenskaplig sanning. Därefter är steget inte långt till att lämna både församlingen och tron. Man tänkte, att när hela världens vetenskapsmän är eniga och när skolan så självklart förmedlar detta, så måste evolutionsteorin vara sann, och att mitt lilla sammahang i kyrkan har ännu inte förstått det.

Evolutionsteorin är ingen vetenskaplig sanning, utan ett filosofiskt materialistiskt och ateistiskt ställningstagande av vetenskapsmän som helt utesluter att det skulle finnas en Gud. I dagens skola får elever, då de är som mest sårbara, tidigt lära sig att de är en produkt av naturlagarna, utan mål och mening, och att aporna är våra närmaste förfäder.

Det är ett svårt övergrepp på elever som tror på Gud Skaparen och Jesus som sin Frälsare.

I kyrkans värld har olyckligvis evolutionsteorins teser numera fått fotfäste på våra pastorsutbildningar. Man lär ut att Gud fortfarande skapar genom evolutionära processer. Man har satt tro till vetenskapen i stället för till Guds ord. Det kallas för teistisk evolution, vilket bara är en etikett som skiljer teistisk evolution från ateistisk.

Teistisk evolution som Guds skapelsemetod innebär att Gud överlät till naturlagarna att göra jobbet genom slump och selektion, under miljarder år, där det svaga selekteras bort av det starka. Döden accepteras som verktyget för allt livs utveckling från slemliknande bakterier till växter, djur, fåglar och till människor med förmåga att reflektera, välja, älska och kommunicera. Tvärtemot Bibelns budskap, som säger att döden genom syndafallet är den största katastrofen för allt skapat.

I det teistiska perspektivet blir inte Adam och Eva de första människorna. Adam och Eva var aldrig syndfria i en fas av livet och föll inte i olydnad med död och förgängelse som följd.

Det Jesus gjorde på korset bygger ju på att Adam och Eva var de första historiska människorna och att konsekvensen av syndafallet är den realitet som Bibeln beskriver att det är. Det allvarligaste är att den skymmer nödvändigheten av människans återlösning i Jesus Kristus och förvränger vår Gudsbild och människosyn.

Det här visar att den teistiska evolutionsidén är helt misslyckad som förklaring till livets ursprung och utveckling. Med denna undervisning på våra bibelskolor kanske det stora tappet av ungdomar som lämnar kyrkan inte är så förvånande.

Bibeln är tydlig: För på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han” (2 Mos 20:11)

Det är ett svårt övergrepp på elever som tror på Gud Skaparen och Jesus som sin Frälsare.

Ny missionsorganisation viktigt och uppfriskande initiativ

Ledare I en tid då fysiska gudstjänster förbjudits, då många församlingar och samfund långsiktigt krymper... tisdag 13/4 00:10

Arvet som Ebba inte bryr sig om

Ledare När Kristdemokraterna i förra veckan presenterade sitt jämställdhetspolitiska program väcktes... tisdag 13/4 00:00

Ett osannolikt men avslöjande samtal med en jordansk chaufför

Israelkommentar Att verkligheten och rapporterna från Israel sällan stämmer är vi här i Israel vana vid, men ibland...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier