Var och en som tror att Jesus är Kristus är född av Gud. Och den som älskar Fadern älskar också den som är född av honom.
1 Johannesbrevet 5:1

Världen idag

Ärkebiskopen: "Arbetet för utsatta kristna är prioriterat"

Ärkebiskop Antje Jackelén ger här en replik på Bitte Assarmos krönika i Världen idag (15/1), där denna kritiserade ärkebiskopen för att inte helhjärtat stå upp för världens och Sveriges förföljda kristna. "Att Svenska kyrkan offrar kristna 'for the greater good' stämmer helt enkelt inte", skriver ärkebiskopens teologiska sekreterare, Jakob Wirén.

Debatt · Publicerad 00:00, 19 jan 2018

Situationen för kristna i världen är på sina håll mycket svår. Av den anledningen ärBitte Assarmos krönika (15/1) välkommen.

Tyvärr upprepar hon påståendet att detta är något som Svenska kyrkan är likgiltig inför. Svenska kyrkan hjälper människor generellt och förmår därför inte att ”helhjärtat stå upp för den mest förföljda religiösa gruppen”, menar Assarmo.

Det är rätt att Svenska kyrkan hjälper människor oavsett hudfärg, religiös tillhörighet eller kön. Eller med ärkebiskopens formulering: ”Vi hjälper inte för att de är kristna utan för att vi är kristna.” Det hindrar dock inte att ärkebiskopen och Svenska kyrkan samtidigt står i en särskild relation till kristna trossyskon.

Ärkebiskopen har rest till Paki­stan, Irak, Jordanien och Egypten, för att nämna några länder där situationen för religiösa minoriteter är svår. Där har hon träffat kristna ledare, besökt kristna församlingar, samtalat med unga kristna och mött kristna i flyktingläger.

Tillsammans med kyrkor och andra organisationer har Svenska kyrkan gjort uttalanden, manifestationer, förbönsgudstjänster, debattartiklar (se till exempel ärkebiskopen i DN 2017:”De kristna minoriteternas existens i Irak måste säkras”) och haft samtal med myndigheter.

Vi driver projekt i utsatta områden och kyrkostyrelsen har avsatt 30 miljoner extra för utsatta i Mellanöstern och 75 miljoner extra för arbetet med flyktingar. Det är lätt att inse att mer behöver göras i arbetet för fred och mellanmänsklig acceptans, men att Svenska kyrkan offrar kristna for the greater good" stämmer helt enkelt inte.

Assarmo beklagar att det inte startas särskilda asylboenden för kristna i Sverige. Varje kränkning är oacceptabel, och trygghet och säkerhet är viktigt för alla, inte minst människor som flytt för att de saknar just detta. Migrationsverket ser inte särskilda boenden för kristna som en långsiktig lösning i ett mångkulturellt samhälle, och Svenska kyrkan gör ingen annan bedömning.

Vad vi gör är dock att finnas till hands genom det diakonala arbetet. Varje asyl- och flyktingboende ligger som bekant i en församling, och vi vet att 80 procent av Svenska kyrkans församlingar arbetar aktivt med nyanlända och har ofta direktkontakt med asylboenden.

Det handlar om gudstjänstfirande, juridisk rådgivning, samtalsstöd, språkcaféer med mera. För mer information om detta arbete hänvisar jag till Svenska kyrkans hemsida under rubriken Förföljda kristna och utsatta troende och studien En tid av möten.

Kyrkostyrel- sen har avsatt 30 miljoner extra för utsatta i Mellanöstern.

Hizbollah försöker skapa ett nytt Gaza på Golan

Det israeliska försvaret (IDF) följer just nu noggrant med i vad som händer på den syriska delen av Golanhöjderna. Israelisk tv har rapporterat...

Israels största utmaning

Israelkommentar Israel är ett enormt mångfacetterat land. Man bör inte förvänta sig något annat av ett folk som har varit omkringspritt i världen under århundraden,...

Påsk i Jerusalem

Den judiska påsken började i fredags och pågår i en vecka. Många tar ut semester i mellandagarna, och nationalparker, muséer, stränder, nöjesparker...