Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Christian Wendesten Foto: Privat

Gör dina bekymmer till böneämnen i stället

Bönekrönika · Publicerad 00:00, 10 nov 2022

Det är väl ingen som mår bra av bekymmer? Varken du själv eller de som du umgås med?

Tänk om någon eller något kunde ta bort de bekymmer och den oro som ockuperar våra tankar. Det bästa rådet jag fått är: Omvandla dina bekymmer till böneämnen. Jag började praktisera detta utifrån bibelordet i Filipperbrevet 4:6–7: Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Ja, men kommer bönesvaret så snabbt? Nej, bönesvaret kan verkligen dröja ibland men friden infinner sig direkt. Jag tror så som någon har sagt: ”Frid är inte frånvaron av problem utan närvaron av Gud.”

Friden är ett tillstånd som Herren har gett oss i försoningen genom Jesu blod men också ett resultat av att vi litar på Jesus som utropade: ”Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.” (Joh.14:1)

När jag väljer att byta ut bekymret mot bön med tacksägelse så händer något i mitt sinne. Det är som att jag byter fokus från mig själv och till Guds vilja och makt att hjälpa.

Det är en tro som ger ro som börjar med ett beslut. Jag kan välja att ta tillbaka bekymret efter min bön men jag beslutar mig för att släppa det i Guds händer. Guds ord säger: ” Kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er”. (1 Petr 5:7)

Jag hörde att ordet för kasta, grekiskans ”epiripto” innebär att kasta upp något som man inte ska ta tillbaka. Det är liksom utgjutet. Att kasta sina bekymmer på Herren innebär inte att bekymret bollas tillbaka av Gud när din bön är slut. Det innebär att överlämna i tro på hans omsorg. Vilken befrielse och frid detta ger. Men glöm inte tacksägelsen. Det är den som många missar, eller hur?

Bekymmer och oro rövar oss på nuets glädje, kraft och mod. Och dessutom är det väldigt lite av allt som bekymrar oss som verkligen drabbar oss. Någon har sagt att 45 procent av våra bekymmer berör det som redan har hänt. Och 45 procent berör framtiden.

Och de övriga 10 procenten kan vi ändå inte göra så mycket åt. Så varför bekymra sig egentligen? I stället får vi fokusera på nuet och kraften för denna stund och den glädje som Herren ger i hjärtat.

Det finns också något annat som är fantastiskt bra för att trycka undan bekymmer och oro. Det är Guds ord. Detta praktiserar jag varje dag. När jag läser Bibeln eller lyssnar till en predikan så händer något i mitt sinne. Tankarna byts ut. Förnyelsen av sinnet är så betydelsefullt för att tränga undan otro och oro.

Och inte bara tränga bort – det ska ju inte bli tomt. Tro och hopp fyller mitt sinne. När Ordet blir levande så kommer energin och modet tillbaka. Jag kan glädjas över nuet och uträtta det som jag är kallad till med rätt fokus och motiv.

Till slut vill jag också betona den helige Andes hjälp. I bönestunden, tacksägelsen och tiden med Guds ord verkar Gud i våra tankar. Det gör han genom sin gode helige Ande som ger nytt mod och övertygar oss om Faderns omsorg. Anden säger inom oss: ”Pappa Gud du har full koll på allt”.

När jag väljer att byta ut bekymret mot bön med tacksägelse så händer något i mitt sinne. Det är som att jag byter fokus från mig själv och till Guds vilja och makt att hjälpa.

Kanal 10 vädjar om ökat ekonomiskt stöd

Media. Den svenska tv-kanalen Kanal 10 står inför en tuff ekonomisk utmaning och behöver få in... lördag 28/1 18:00

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10