Arbetsliv

Så kombinerar du rollerna som yrkeskvinna och gudskvinna

Det råder en brist på framgångsrika kristna affärskvinnor som kan tjäna som goda förebilder, konstaterar artikelförfattaren. (Genrebild) Foto: Lightstock
Det råder en brist på framgångsrika kristna affärskvinnor som kan tjäna som goda förebilder, konstaterar artikelförfattaren. (Genrebild) Foto: Lightstock
Gud vill varken dämpa eller neka oss vår ambition – vi behöver bara försäkra oss om att vi riktar den åt rätt håll. Foto: Lightstock
Gud vill varken dämpa eller neka oss vår ambition – vi behöver bara försäkra oss om att vi riktar den åt rätt håll. Foto: Lightstock
Foto: Lightstock
Foto: Lightstock
Foto: lightstock
Foto: lightstock
Personlig integritet ger uttryck för professionalitet och väcker förtroende hos våra kollegor och chefer. Foto: Ligstock
Personlig integritet ger uttryck för professionalitet och väcker förtroende hos våra kollegor och chefer. Foto: Ligstock

Hur ska man som kristen yrkesarbetare – och särskilt då som kvinna – balansera detta att representera Kristus med att vara professionell? Och får man verkligen ha yrkesambitioner som kristen? Ledarskapskonsulten Denise Yohn pekar på hur Bibeln uppmuntrar till att utföra ett arbete med integritet och excellens.

Publicerad Uppdaterad

Om du är som jag kanske du undrar om det ens är okej att sikta mot stora yrkesmål och längta efter att bli framgångsrik.

Att vara en Kristi efterföljare kan ibland verka ställas i motsatsförhållande till strävandet mot professionella mål. Det finns inte alltför mycket undervisning från talarstolen om hur man ska vara en kristen yrkesprofessionell, och har man djärva yrkesambitioner ses det ofta på med rynkade ögonbryn i vissa församlingar.

Det här är särskilt påtagligt för kvinnor.

Bristen på framgångsrika kristna affärskvinnor som kan tjäna som goda förebilder – liksom det faktum att man i vissa traditionella kristna sammanhang tenderar ge högre status åt sådant som hem, äktenskap och barn, än åt kallelser till yrkeslivet – kan antyda en motsättning mellan tro och yrkesliv.

Men de två kompletterar faktiskt varandra. Faktum är att din kristna tro kan – och borde – göra dig ännu skickligare och effektivare i ditt yrke.

Låt oss utforska tre dimensioner av den här samverkan.

1. Arbeta med excellens

Efesierbrevet 6:5–9 undervisar oss att utföra vårt arbete med respekt, vördnad och uppriktighet, helhjärtat, som om vi tjänade Herren. Med andra ord ska vi vara uppriktigt och helt och fullt engagerade i arbetet – vi ska ge våra sinnen, hjärtan och kroppar helt åt att utföra det bästa vi kan med den uppgift som är oss förelagd, så att vi kan åstadkomma något av kvalitet.

Vi kanske frestas att tänka att detta att representera Kristus på arbetsplatsen bara innebär att dela vår tro med våra kollegor – och det ingår i det. Jag menar, med tanke på all den tid och energi vi spenderar på jobbet så kan våra relationer med kollegor vara bördig jord för effektiv evangelisation om vi är eftertänksamma och uppriktiga i det.

Men att yrkesarbeta som kristen innebär så mycket mer. Ett excellent utfört arbete är precis lika viktigt. Som den nyss framlidne teologen Tim Keller säger i sin bok Every good en­deavor (ung: Varje gott bemödande): ”Det sätt en kristen ska utföra sitt arbete på är att göra det väl. Om du är en kristen pilot, vad innebär det att vara en sant kristen pilot? Landa planet. Mjukt och smidigt” (fri övers).

2. Uppvisa integritet

Det ”uppriktiga hjärta” som Efesierbrevet refererar till i bibelstället ovan definieras bokstavligen som ärlighet, hederlighet – med andra ord: integritet. Ordspråksboken kapitel 4 beskriver den sortens integritet som Gud kallar oss till: att vi håller oss stadigt till den rätta vägen, undviker det onda, gör oss fria från munnens falskhet och fördärv och läpparnas svek, och inte låter oss frestas eller distraheras.

Som sådana ska vi arbeta med personlig integritet – i det lilla, såsom i att inte ta några genvägar och att avhålla oss från skvaller, liksom i de mer avgörande situationerna, såsom att tala sanning även när det innebär dåliga nyheter och att försäkra oss om att resurser används rättvist och klokt. Just dessa handlingar ger uttryck för professionalitet och väcker förtroende hos våra kollegor och chefer.

Vi ska också uppvisa integritet genom att inverka på dem omkring oss, precis som drottning Ester gjorde när hon talade emot orättfärdighet (Ester kapitel 7). Efterhand som vi klättrar högre på karriärstegen får vi också ökade möjligheter att forma produkter och tjänster som våra företag erbjuder, liksom sätten på vilka de används, så att de kan åstadkomma det som är gott, vackert och innebär frid i vår värld.

Att söka uppfylla denna högre kallelse av yrkesmässig integritet inte bara ärar Gud, utan kan också göra vårt företag mer hållbart och värdefullt.

3. Var ambitiös

Om du är som jag kanske du undrar om det ens är okej att sikta mot stora yrkesmål och längta efter att bli framgångsrik. Men med tanke på att ordet ”ambition” definieras som ”en stark önskan att göra eller uppnå någonting, vanligtvis krävande beslutsamhet och hårt arbete”, så verkar Skriften uppmuntra till just det.

Läs till exempel Paulus uppmaning i Romarbrevet 12:11 och Kolosserbrevet 3:23–24 – och lägg märke den lovprisning som ges till kvinnan i Ordspråksboken 31: ”Beröm henne för allt det goda hon gör. Ja, hennes goda gärningar kommer att ge henne ära och överallt i staden ska man tala om henne” (v 31; SVL).

Så vi kan dra slutsatsen att Gud inte vill dämpa eller neka oss vår ambition. Vi behöver bara försäkra oss om att vi riktar den åt rätt håll. Ibland ger Gud oss stora möjligheter – liksom skickligheten, erfarenheterna och resurserna för att fullfölja dem. Det tillbörliga gensvaret från vår sida är då att troget förvalta allt det, och inrätta våra mål i linje med Guds definition av framgång.

Att komma underfund med det kräver hårt arbete. Vanligen inbegriper det brottningskamp och kapitulation – brottningskamp i den bemärkelsen att vi för fram våra önskningar inför Gud och ber honom göra nödvändiga förändringar i vårt hjärta; och kapitulation i bemärkelsen att vi vandrar med honom genom tider av väntan och accepterar hans tidsplan framför vår egen.

Vi kan vara trygga i att Gud har skapat oss att vara Kristi efterföljare och professionella – och genom att vi söker honom och hans vägar först kan vi vara båda sakerna på ett bra sätt.

Publicerad med tillstånd av The Gospel Coalition.

Powered by Labrador CMS