Hela denna artikel är en annons

Conricus huvud­talare på solidaritets­möte för södra Israel

Jonathan Conricus och Rita Lifshitz medverkade på solidaritetsmötet.

Keren Kajemet anordnade två välbesökta evenemang i Stockholm och Linköping den 7 och 8 maj för att mobilisera ekonomiskt stöd till uppbyggnaden av södra Israel efter Hamas massaker och missil­attacker. Huvud­talare var Jonathan Conricus, i höstas tales­person för den israeliska försvarsmakten, och Rita Lifshitz, vars svärfar Oded, 84, är fast som gisslan i terror­gruppens klor.

Publicerad Uppdaterad

Så kan du stödja Israelfonden

Ett av de förstörda husen i kibbutz Be’eri.
  • Nu jobbar Israel för att befolkningen ska kunna återvända till områdena som drabbades av terror­attacken den 7 oktober. 
  • KKL Israelfonden har spelat en avgörande roll för uppbygg­naden av de judiska samhällena i södra Israel i mycket krävande omständigheter långt innan utropandet av staten Israel. 
  • Gåvor kan skänkas via bankgiro 5816-5515 eller via swish 123 683 76 78. Märk betalningen ”Södra Israel”. 

– Keren Kajemet har byggt flera av de kibbutzer i södra Israel som drabbades av förödelse, berättade Keren Kajemets verksamhets­chef Max Federmann och förklarade att en omfattande restaurering är nödvändig för att befolkningen ska kunna återvända.

Ritas Lifshitz inledde med att berätta om sin 85-åriga svärmor Yocheved Lifshitz som efter 16 dagar som gisslan i Gaza frigavs den 23 oktober. Då tog hon handen på en av de maskerade Hamas-terroristerna som hade hållit henne fången och sade ”Shalom”.

– Hon tänkte på dem som forfarande är kvar som gisslan, inklusive sin man, förklarade Rita.

Vid presskonferensen i samband frigivningen berättade Yocheved från sin rullstol att angriparna dödade och kidnappade både gamla och unga utan någon skillnad. Hon själv bands fast vid en motorcykel och kördes till Gaza medan motorcykel­föraren slog henne med en träpåk. De stal även hennes klocka och smycken.

Hon fördes sedan under jorden och gick kilometervis i våta tunnlar, tills de nådde en stor hall.

Odeds och Yocheveds hem har brunnit ned till grunden.

Ritas svärfar Oded fyllde 84 år i Gaza den 11 maj. Oded Lifshitz var en fredsaktivist som varje vecka reste fyra mil från sitt hem i Kibbutz Nir Oz till Gaza för att samla in palestinska cancer­patienter för behandling på israeliska sjukhus.

– Mardrömmen från 7 oktober fortsätter att spelas upp i mitt inre varje dag. Men när jag vaknar i kibbutzen är det ändå fågel­kvittret som jag hör först, sade hon hoppfullt.

Riksdagsledamot Magnus Oscarsson, Rita Lifshitz, Max Federmann, Keren Kajemet och Robin Lundgren från Shalom över Israel medverkade i Linköping.

Jonathan Conricus gav en realistisk och allvarstyngd bild av det pågående kriget.

– Mycket av det som händer i Israel och som skapar verkligheten där ser man inte i svenska och internationella medier, inledde han och beskrev Israels största och mest betydeslefulla fiende som Iran.

Han konstaterade att både Israel och Iran har gjort saker som länderna inte har gjort sedan 1979.

– För första gången har Iran attackerat Israel och Israel har slagit tillbaka på Iransk mark. Varken Israel eller Iran kommer att backa från denna strategi. Vi är i därmed i en ny verklighet och nya saker kommer att hända, förklarade Conricus.

– Israel slog till mot ett militärt mål som i sig inte var så viktigt men som låg precis bredvid deras kärnkraftsanläggningar. Budskapet var att Israel kan komma igenom Irans luftförsvar. Israel sände endast en procent av antalet iranska missiler som skickades mot Israel, trots det träffades målet mycket effektivt.

Kupolen i Linköping var välfylld under seminariet.

Jonathan menade att så länge inte Iran har ett dilemma i relation till sin egen säkerhet så kommer stödet till proxy-organisationer att fortsätta.

– Vad detta betyder för Mellanöstern är många fler år av krig, sade Jonathan Conricus som menade att Hamas via internationell press på Israel har lyckats med många av sina mål.

Han beskrev tomma, övergivna kibbutzer i norra Israel där israeler inte kan bo i sina hem eftersom Hizbollah använder ryska antitank-missiler för att skjuta på husen.

– Hizbollah är omkring fem gånger starkare än Hamas, både när det gäller antalet raketer, styrka på raketerna, räckvidden och antalet soldater.

Han berörde även Israels midja, där landet är som smalast, 13 kilometer brett.

– I Tulkarm i höjd med Netanya pågår nu några av de värsta striderna med olika palestinska terror­grupper. På andra sidan av den mur som Israel har byggt längs väg 6 finns det ett helt annat universum: där finns terrororganisationer som drömmer om och endast koncentrerar sig på att döda judar och israeler.

– Israels försvarsmakt möter, som ingen annan militärmakt, i dag ett stort antal och en mångfald av militära utmaningar.

– Vi strider på fyra olika fronter just nu och det finns finns ytterligare tre fronter som kan tillkomma. Vi strider på land, till havs, i luften, under jorden och i cyberrymden. Vi strider mot fem-sex olika fiender, som alla är kopplade till en. Ingen annan försvarsmakt möter denna utmaning.

Powered by Labrador CMS