Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Joseph Roskvist fick möta Gud i vardagsrummet

Vittnesbörd. Joseph Roskvist är en av dem som låtit döpa sig i Kristet center väst det senaste halvåret. Han växte upp i församlingen, men lämnade den i tonåren....

Gud fyllde tomheten i Matilda Allans hjärta

Vittnesbörd. På mindre än ett år har Matilda Allans liv gått från att kretsa kring Stockholms nattliv till att ha Jesus i centrum. I ett tält på ungdomsfestivalen...

Vittnesbördstidningar från Världen idag