Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
Efesierbrevet 6:11

Världen idag

Titel: The Message – Nya testamentet på svenska. Bibelöversättning av Eugene Peterson.

The Message – en granskning

Tro och Liv · Publicerad 00:00, 16 jan 2013

Under senhösten kom det ut en ny svensk bibelöversättning: "The Message – Nya testamentet på svenska." Detta är en översättning av den mycket populära engelska bibelöversättningen med samma namn, gjord av den presbyterianske pastorn Eugene Peterson. Eftersom Bibelns grundtext är skriven på vardaglig grekiska vill Peterson översätta denna till det vardagsspråk vi använder i dag, så att den som läser Bibeln genast förstår vad den handlar om. Som resultat är The Message en så kallad idiomatisk översättning. Detta innebär att Bibeln inte är översatt ord för ord, utan snarare tanke för tanke. The Message har ingen vers­indelning, eftersom Peterson tagit längre textstycken och sedan skrivit om dessa med egna ord på ett sätt som han uppfattar som mer begripligt för nutidsmänniskan. När jag läser igenom den får jag ett mycket positivt intryck. Men när jag börjar läsa den med min vanliga Bibel bredvid, upptäcker jag att det är mycket av Bibelns budskap som inte är korrekt återgivet.

En annan Bibelsyn
Grundproblematiken med The Message handlar om bibelsyn. För oss som hävdar att varje ord i Skriften är utandat av Gud och därför är uppbyggligt och ofelbart, är det problematiskt med en Bibel som inte ser varje ord, utan snarare huvudtankarna, som inspirerade. I The Message är dessa Guds "tankar" dessutom utsatta för kraftig tolkning för att kunna uttrycka dem med modernt vardagsspråk. Jag vill ge några exempel på hur detta sätt att översätta Bibeln vållar problem, då bibeltexten förvanskas. Det första exemplet är saligprisningarna i Matt 5, en av Jesus mest älskade och lästa undervisningar. Här har "saliga är de som är fattiga i anden" blivit "lyckliga är ni när ni inte vet vad ni ska ta er till", "saliga är de ödmjuka" blivit "lyckliga är ni när ni inte vill vara någon annan" och "saliga är de renhjärtade" blivit "lyckliga är ni när allt inuti er – hjärta och hjärna – kommer i ordning." Här är det en avsevärd skillnad på Guds ord och The Message. Det är svårt att hävda att The Message uttrycker samma grundtanke som Jesus gör i Bibeln. Renhet och ordning och reda är inte samma sak, och de två föregående exemplen är inte heller lika ursprungsbetydelsen.

En annan sexualsyn
Ett annat ämne där The Messages samtida tolkningsmodell fördunklar Bibelns budskap är sexualsynen. I uppräkningen av köttets gärningar i Gal 5 har otukt, orenhet och lössläppthet förvandlats till "enformigt, kärlekslöst, billigt sex." De referenser i NT som klassar homosexualitet som synd (1 Kor 6, 1 Tim 1), har censurerats. I 1 Kor 6 har Peterson i stället lagt till "de som utnyttjar och misshandlar jorden och allting på den", som sådana som inte ska ärva Guds rike. Han tar således bort en synd som är kontroversiell i dag, och lägger till en annan som är mer politiskt korrekt – dock utan något som helst stöd i grundtexten. Judas referens till Sodom och Gomorras sexuella perversioner har Peterson förvandlat till "själlöst sex." Den kristna sanningen att sexualiteten hör hemma i äktenskapet mellan en man och en kvinna fördunklas genom detta. I 1 Kor 6 skriver Peterson: "Vi får inte ägna oss åt den sortens sex som är utan överlåtelse och verklig närhet och som gör oss ensammare än någonsin, den sortens sex där vi aldrig blir ett." I The Message blir det inte tydligt att äktenskapet är sexualitetens ramverk, utan det viktiga tycks vara att det är en stabil och överlåten relation.

Är helvetet på riktigt?
Även helvetet framställs på ett märkligt sätt i The Message. Samtliga referenser till att en människa eventuellt kan hamna i helvetet har antingen fördunklats eller censurerats bort. Helvetet nämns visserligen, men då endast på ett sådant sätt att det kan tolkas mytologiskt eller symboliskt. Som en reell slutdestination för människor efter döden framställs det inte, och framför allt framställs inte Gud som en sådan som kan döma dit. I stället för "honom som kan förgöra både kropp och själ i helvetet" (Matt 10:28), säger The Message: "Gud har era liv – både kropp och själ – i sin hand." Som mest kan en människa få "skåda med falkblick in i helvetets eldar" (Matt 18:9). Andra passager gör klart att en dom kommer att ske med dubbel utgång, men själva straffet, helvetet, fördunklas.

En bra bok – men inte riskfri
The Message är lättläst och det är lätt att förstå att den snabbt har blivit populär bland många.  Svårlästa passager blir enkla och begripliga, vilket är dess största förtjänst. Den har dock brister och är inte att betrakta som en Bibel i egentlig mening. Peterson själv anser inte att The Message är lämplig att predika ur, utan snarare något man kan ha som personlig andaktslitteratur. Ändå används den flitigt av förkunnare och författare i både USA och Sverige, och har därför fått ett stort inflytande på inte minst frikyrklighetens bibeltolkning. Om trenden att utgå från The Message snarare än den vanliga Bibeln består, utgör detta en betydande risk. Det kan innebära ett övergivande av Guds ord till förmån för en dålig kopia.

Ett sörjande Israel fortsätter kämpa

Israelkrönika Och så måste Israel åter igen begrava 19- och 20-åringar. Tre soldater, med livslust och drömmar,... tisdag 6/6 00:00

Första Barbie-dockan med Downs syndrom har lanserats

Docklansering. För en tid sedan lanserade leksakstillverkaren Mattel historiens första Barbie-docka med... måndag 5/6 15:00

Etablissemanget är inte tillfreds förrän kyrkan sjunger med

Ledare I en kommersialiserad och mediedriven tid råder förenklingar och polarisering. Högt röstläge,... lördag 3/6 00:10

Mest lästa just nu