Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Owe Lindeskär betonar vikten av en intim relation med Jesus

Owe Lindeskär är en respekterad och erfaren pastor och resande förkunnare i Sverige och många andra länder. De senaste åren har han också skrivit ett antal böcker i olika ämnen.

Nu är han aktuell med boken Att vandra med Jesus i den sista tiden.

Tro och Liv · Publicerad 00:00, 8 jul 2022

Världen idag fångar Owe Lindeskär på telefon i en lucka mellan andra aktiviteter. I en ålder då många vill ta det lugnare och njuta sitt otium är denne aktive pastor i full verksamhet.

– Ja, jag har fullt upp med många kallelser till olika församlingar, säger han.

– De senaste åren har jag också skrivit flera böcker, som bygger på de ämnen som har varit aktuella i min förkunnelse. Precis som relationen i ett lyckligt äktenskap så djupnar min relation med Jesus, år från år. Att vandra i en intim relation med Jesus ser jag som speciellt viktig i denna tid. I en mörk och antikristlig tid som den vi lever i är det lätt att bli vilseförd annars, kommenterar Lindeskär.

I sin nyutkomna bok betonar författaren att det inte räcker med en allmän religiös tro för att möta de utmaningar vi som kristna ställs inför i vår tid. Han understryker att livet som kristen förutsätter ett ständigt pågående personligt umgänge med Jesus.

– En djupgående relation med Jesus får vi genom bön med egna ord och med tungotal, i en innerlig gemenskap med vår Frälsare. Relationen till Jesus är personlig och går inte via präst, kyrka, dogmer eller institutioner. Det handlar om ett liv i efterföljelse, som lärjungar till Jesus.

Lindeskär konstaterar att kristna som vill leva ett liv i Kristi efterföljd alltid har mött motstånd och förföljelse från ”världen” (Bibelns beteckning på dem som inte tror). Jesus talade klartext om detta i sitt avskedstal till sina lärjungar, och Paulus underströk att en kristen inte ska anpassa sig till det tänkande som präglar den här världen. I stället behöver vi dagligen förvandlas genom en ständig förnyelse av sinnet.

– För att överleva i denna tid kallas vi som vill vara Jesu lärjungar att vandra nära honom och bli beskyddade av hans ljus och härlighet, säger Owe Lindeskär.

– Det är mycket som tyder på att vi nu lever i den sista tiden. Bibliska profetior beskriver hur tiden före Jesu återkomst kommer att präglas av en djävulsk ondska. Denna ondska är ytterst ett uppror mot Gud och resulterar i hat, våld, förtryck och förstörelse av skapelsen.

Vad är syftet med den nya boken?

– Jag vill betona att livet som kristen ytterst handlar om en daglig vandring med Jesus som bevarar oss andligt nyktra och vaksamma, mitt i en tid som denna.

För att överleva i denna tid kallas vi som vill vara Jesu lärjungar att vandra nära honom och bli beskyddade av hans ljus och härlighet.

Owe Lindeskär

Ålder: Snart 78 år.

Bor: Torshälla.

Familj: Frun Ann-Britt, tre barn och nio barnbarn.

Aktiv som: Resande förkunnare och författare. Har skrivit sammanlagt tio böcker. Är just nu aktuell med boken Att vandra med Jesus i den sista tiden; den tionde boken kommer ut nästa år.

Önskan: Jag ser ett skriande behov efter en djupgående andlig väckelse.

Kanal 10 vädjar om ökat ekonomiskt stöd

Media. Den svenska tv-kanalen Kanal 10 står inför en tuff ekonomisk utmaning och behöver få in... lördag 28/1 18:00

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10