Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
Efesierbrevet 6:11

Världen idag

Moses mor en stark förebild för mödrar i modern tid

Israeliterna var slavar under en tyrannisk härskare i Egypten. Farao försökte sätta sig upp emot Gud, omintetgöra hans löfte om frälsning och utrota ett helt folk. Men hans planer kullkastades av en enda målmedveten mamma.

Tro och Liv · Publicerad 19:00, 25 maj 2023

När Farao befallde ”allt sitt folk” att kasta varje hebreisk liten pojke i Nilen (2 Mos 1:22), trotsade Moses mamma hans order. Hon höll sitt barn gömt så länge hon bara kunde, för att sedan sjösätta honom på Nilens vatten.

Barnets syster, Miriam, vakade över honom tills han i säkerhet flöt i land vid fötterna på Faraos dotter, som tog med honom in sitt hem. Till slut räddade de modiga handlingar som hans mamma utförde, inte bara hans liv, utan också livet på en hel nation.

Vad lär oss Bibeln om mod i det här exemplet på en tapper tro?

1. Mod är att fatta rätta beslut öga mot öga med fruktan

Moses mamma valde att göra det som var rätt trots påtryckningarna att lyda Farao. Andra Mosebok berättar inte om vilket straff som utgick för att trotsa Faraos order, men vi kan ana att det var hårt. Ändå väljer Moses mamma att lyda en annan auktoritet – Guds ord (Hebr 11:23).

Sant mod måste vara grundat i en övertygelse om det som är rätt. Man kan fråga sig vad som gör den här moderns olydnad modig. Är det rebelliskt? Tänk om familjens övriga inblandning i hennes motståndshandling skulle upptäckas? Var det själviskt av henne att behålla sin son när hennes hebreiska systrar förlorade sina? Nej, Moses mamma valde den modiga vägen för att hon lyssnade till Guds ord mer än till Faraos. Hon lydde Guds lag, och den risk det innebar var försvarbar.

En troende kanske också frågar sig: ”Vad kräver övertygelsen av oss i varje situation?” Att besvara den frågan kan vara en utmaning. Vi behöver den moraliska instruktionen och visheten från Ordet för att förstå vår tid på rätt sätt (1 Krön 12:32). Ordet kommer ständigt att ta oss en väg som väcker respektlöshet, hån och till och med förföljelse från världen. Likväl är det så att övertygelsen ser priset det kostar att följa Gud, och lyder honom ändå.

2. Mod kommer från Gud

En moders tapperhet ledde till ett rikes förnedring och hennes folks räddning. Du kan bära en övertygelse om du vet var du finner den. Vi tvivlar därför att vi har anammat vår tids sätt att se på mod. Vi förmodar att det är ett karaktärsdrag vi ska finna inom oss själva. Från populärkulturen har vi lärt oss att vi hämtar övertygelsen i ett förråd inom oss själva.

Men du finner modet genom att se uppåt, inte inåt. De hebreiska barnmorskorna trotsade Farao på grund av att de tillbad Gud (2 Mos 1:17). Nehemja kallade judarna att återuppbygga muren, utan fruktan för fienden, därför att de påminde sig om Herren (Neh 4:14). På samma sätt har vi fått fullmakt att löpa uthålligt i vårt lopp när vi fixerar vår blick på Jesus (Hebr 12:1–2). Mod kommer inte av något vi själva utvecklar i vår egen styrka. Det är uppenbarat i vår tro på att Jesus är med oss genom varje storm. Om han är med oss, då kan vi rida ut prövningen (Mark 4:35–40).

3. Mod är att motsvara din bästa förmåga, givet omständigheterna

Moses mamma kunde inte föreslå ett annat lagförslag än Faraos order. Inte heller kunde hon leda en våldsam revolution mot den brutala regimen. I stället gjorde hon det bästa utifrån de omständigheter hon befann sig i. Hon räddade sitt eget barn.

Varje dag möter troende prövningar, hot och lidanden som de har lite eller ingen kontroll över. De flesta av oss är inte i position att ändra lagar, leda arméer eller styra stora företag. Betyder det att vi är maktlösa att agera med mod?

Den österrikiska psykiatrikern Viktor Frankl var fånge i ett av Nazisternas dödsläger, men han upptäckte en kraft som Hitlers trupper inte kunde stjäla. I Livet måste ha mening (1946) skrev han: ”Allt kan fråntas en människa utom en sak: den sista av de mänskliga friheterna – att välja sin attityd oavsett de givna omständigheterna; att välja sin egen väg.”

När du inte har någon kontroll över dina omständigheter kan du fortfarande välja en modig tro. För Moses mamma betydde det att skicka i väg sin son på Nilens vatten. För Gideon betydde det att gå ”i denna din kraft” (Dom 6:14). Gud tog deras små steg i tro och använde det till att befria en nation. Använd den styrka, möjlighet och frihet som du har. Gud tar emot det du kan ge, sedan gör han resten.

Mod är en kristen egenskap. Den är inte reserverad för hjältar, utan för alla som hoppas på Gud. Som William Cowper skrev:

The Christian has an art
unknown to thee;
He holds no parley
with unmanly fears,
Where duty bids
he confidently steers,
Faces a thousand dangers
at her call,
And trusting in his God,
surmounts them all.


(ung: Den kristne har
en för dig okänd konst;
Han förhandlar inte
med en ovärdig rädsla,
Där plikten kräver
manövrerar han med fast hand,
Står inför tusen faror
vid hennes larm,
Och när han litar på sin Gud,
övervinns de alla.)

Besluta dig för att lyssna till Guds ord i stället för till motståndets röst. Lyd Gud i varje omständighet. Då upptäcker du, att trots faror i tusental, är friheten i Kristus bevarad.

Översättning publicerad med tillåtelse av The gospel coalition.

Moses mamma valde den modiga vägen för att hon lyssnade till Guds ord mer än till Faraos.

Etablissemanget är inte tillfreds förrän kyrkan sjunger med

Ledare I en kommersialiserad och mediedriven tid råder förenklingar och polarisering. Högt röstläge,... lördag 3/6 00:10

Därför bör vi fira Sveriges 500 år som nationalstat

Ledare Den 6 juni väntar en stor minnesdag för konungariket Sverige. Det är dock slående hur svagt... fredag 2/6 00:10