Tro och liv

”Men dinosaurierna då?”

Publicerad Uppdaterad

Emma var van att få invändningen när hon berättade om sin skapelsetro, men denna gång var det ingen mindre än hennes egen ungdomspastor som avslöjade sin okunnighet om den bibliska historien. Pastorn fortsatte:

”Som kreationist måste du blunda för alla de tusentals dinosauriefossil som finns över hela jorden.”

Emma kände till att dinosaurien hade en sådan ikonstatus i evolutionsläran att ett ifrågasättande av läran betraktades som ett ifrågasättande av djurets blotta existens. Därför började hon förklara:

”Gud skapade de landlevande dinosaurierna på dag sex, och därför var de samtida med människan från början. De måste ha varit med Noa i arken, men som många andra djurgrupper klarade de inte de enorma miljö- och klimatmässiga förändringar som jorden drabbades av i samband med syndafloden.

Troligen levde de dock fortfarande på Jobs tid. I Bibelns kanske äldsta skrift, Jobs bok, talar nämligen Gud om Behemot (Job 40), ett djur som han beskriver som om det vore en sauropod dinosaurie. Behemot hade en styv jättesvans vilket utesluter elefanten och flodhästen (som är kandidater i många bibelhandböcker). Djuret hade ’benpipor som kopparrör’, och dess senor var ’tätt sammanflätade’, något man nyligen upptäckt hos dinosaurier. Det hjälpte dem lyfta sina jättesvansar från marken.”

Pastorn invände: ”Men dinosaurierna dog ju ut minst 60 miljoner år innan människan trädde in på scenen.”

”Enligt det evolutionistiska narrativet, ja”, svarade Emma, ”men att försöka skohorna in miljoner år av utveckling i Bibeln leder alltid till problem. Hur vet du förresten att dinosaurierna är så gamla?”

”Det vet man väl?”, svarade pastorn, varvid Emma replikerade:

”Okej, men man visste också att jorden var universums medelpunkt innan Copernicus visade motsatsen. Och i dag finns det gott om fynd som visar att dinosaurierna omöjligt kan vara miljontals år gamla.”

Så berättade hon om de senaste 30 årens fynd av icke-fossilerade mjukdelar från dinosaurier som vävnader, blodkärl, proteiner och till och med dna. Sådana kan bevaras i tusentals år om förhållandena är de rätta, men aldrig i miljontals. Det finns till och med dinosauriekyrkogårdar som fortfarande luktar kadaver. Att sådana fynd inte uppmärksammats tidigare beror på att de inte funnits på kartan. Varför skulle forskarna leta efter något som alla ”vet” är omöjligt?

”Nu ska du få en associationsgåta”, avslutade Emma. ”Vad hör inte hemma i följande lista: råtta, oxe, tiger, hare, drake, orm, häst, får, apa, tupp, hund och gris? Det är den kinesiska djurkretsen.”

”Draken antar jag”, svarade pastorn. ”Det är ju en mytologisk sagofigur bland helt vanliga djur.”

”Exakt”, svarade Emma, ”men kanske draken var ett helt vanligt djur när kineserna skapade sina stjärnbilder. Den brukar ju avbildas som något som i hög grad liknar en dinosaurie. Dessutom förekommer draken i många av varandra oberoende kulturer, vilket talar för att den haft ett verkligt djur som förebild och att människan varit samtida med detta djur.”

Powered by Labrador CMS