Därför ska allt som ni sagt i mörkret höras i ljuset, och det som ni viskat i örat i enrum ska ropas ut på taken.
Lukas 12:3

Världen idag

Lewi Pethrus sista predikan var på Nyhemsveckan

Här kan du ta del av Lewi Pethrus sista predikan, som hölls i tältsalongen under Nyhemsveckan den 12 juni 1974.

Tro och Liv · Publicerad 05:00, 23 jun 2022

Det är en stor glädje för mig att jag kommit så långt så jag får tillfälle att stå här inför er ikväll för att tala Guds ord. Det är över 50 år som har förflutit sedan första gången jag stod i dessa trakter och förkunnade evangelium.

Så jag tänkte att från det sammanhang som har lästs i Lukas, det femtonde kapitlet, hämta en av mina texter. Den sjunde versen: ”Jag säger eder att likaså bliver mer glädje i himmelen över en enda syndare som gör bättring, än över nittionio rättfärdiga som ingen bättring behöva.”

Och i Matteus evangelium, det sextonde kapitlet och den tjugosjätte versen: ”Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa giva till lösen för sin själ?”

Tack, Herre, att du välsignar ditt ord i Jesu namn, amen.

Själens – människans värde inför Gud, det är ett stort ämne. Vi lever i inflationens dagar. Människovärdet är utsatt för inflation. Det betyder inte mycket, den enskilde – det är kollektivet som nu betyder. I världen går människovärdet ner allt mer och mer. Abortfrågan är ett slående exempel på det. Dödshjälpen är ett annat tecken därpå.

Vikten är att församlingen håller uppe människovärdet!

Men hur mycket betyder det till exempel att en pastor vid årsskiftet redovisar en enda syndares frälsning? Eller vad betyder det i en kampanj – i en väckelsekampanj – att man rapporterar att en enda syndare har blivit frälst? En sådan evangelist blir gärna inte kallad att leda kampanjer.

Numera räknar man även i Guds rike med kollektivet, med massan; man räknar inte så mycket med den enskilde. Man läser heller inte i Bibeln om någon massväckelse. Jesus talar här i denna liknelse om en syndare, en borttappad penning och en förlorad son. Det gäller att lära sig att vinna en och en.

I den stora andliga besökelse som går över världen i dag räknar man med massorna. Jag tror på kampanjer, Billy Graham är en av mina vänner, han har de största kampanjer någon har. Men då jag är i Amerika lyssnar jag alltid till hans möten i radio och han talar alltid till en syndare. Även om han talar till tio, tjugo, trettio tusen, så talar han till en syndare och talar om för en syndare hur det går till att bli frälst.

När Jesus började sin verksamhet tog han en syndare i sänder. Han gick till en synderska vid Sykars brunn. Han gick till en syndare vid Kapernaums port. Efter en väldigt stor dag tog han en liten kvällspromenad tillsammans med Petrus och Andreas, innan han gick till vila fann han en publikan och till honom sade han ”Följ mig”, och när han slutade sin välsignelserika missionsgärning frälste han en syndare på korset.

Vi lever i inflationstider även inom kristendomen. Man talar om stora väckelser. Predikanterna har ofta den uppfattningen att de måste ha hjälp av en evangelist. De står och predikar, år ut och år in, och människorna mognar till frälsning. Men han måste ha någon som kommer och hjälper honom och skaka ner de mogna frukterna.

Det var någon som frågade mig vad jag tror om pingstväckelsens framtid. Jag sade: ”Jag tror den kommer att bestå.” Jag känner inte landet, men jag känner Filadelfiaförsamlingen i Stockholm och det är mest handplockad frukt. Och ni vet att den står sig.

Det är inte så med den man skakar ner. Den som kallar evangelister, stora starka ena, som kan ta om träden och skaka ner hundratal. Och så har vi dem som har lärt hur vi ska ta hand om fallfrukten och få in dem i församlingen.

Men jag känner pingstvännerna. Jag har rest sextio–sjuttio år i Sverige, men jag känner bäst till Filadelfia i Stockholm, och det vet jag, det är mest handplockad frukt. Det är en hel del vinterfrukt, och ni vet att den smakar bäst på våren. När det träd blommar om igen som blommade förlidet år. Det är sådan frukt som står sig.

Om dessa står det att ”tusen ska falla vid din sida och tio tusen vid din högra sida men till dig ska det icke nå”.

Herren vill ge dig en personlig frälsning som håller i alla väder. Då jag var i Amerika sist var jag ute för en liten händelse. Det blev omtalat för oss att en av våra vänner hade varit och köpt så väldigt bra kostymer för så billigt pris. Och Ingemar och jag, vi fick adressen och for dit och köpte, vi också. Och jag gjorde det jag aldrig har gjort: Jag köpte två kostymer.

Men när vi kom hem och såg på dem sade fruntimren att, ”de här måste nog ändras i alla fall”. Och mina blev nerpackade och följde med hem, och för åtta dagar sedan var jag hos min skräddare, som brukar pressa mina kläder och laga och ändra om det behövs – en fin man som har lärt yrket från barndomen.

Jag tog på min blå amerikanska kostym – jag tycker om färger, det gör Gud också: ”Se på liljorna …” – jag tog på mig min blå kostym och han gick runt mig och tittade och tittade flera gånger runt mig. Till slut sade han: ”Här behöver mycket ändras. Det är för mycket vadd i axlarna, och den är för stor i halsen och det är andra fel. Det här kommer bli en dyr ändring”, sade han, ”det här kommer att kosta hundra kronor”.

”Ja”, sade jag, ”jag har gett bara 50 dollar” (det är lite över två hundra kronor). Här kostar kostymerna fyra, fem, sex hundra kronor. Så jag sade: ”Jag betalar gärna hundra kronor.”

”Ja, det kommer att dröja också”, sade han, ”det är efter midsommar.”

”Jag går med på det också.” Och han åtog sig att ändra.

Det finns mycket kristendom som är konfektionssydd. Det är samma slags frälsning för allihop, de är likadana. Men hos Jesus får vi en kostym för oss själva, han ger oss en frälsning som passar. Om jag får använda uttrycket: Vi får en ”skräddarsydd frälsning”. En som passar precis och som vi trivs i.

Vi har inte alla begått samma synder. Vi har inte samma fel, vi har inte samma frestelser, vi har inte samma problem. Och tänk att han värderar syndare, så han gör en frälsning åt var och en för sig. En individuell frälsning.

Det man inte får med den där konfektionsfrälsningen, det brukar vara så till att där samlas stora skaror så säger man: ”Kom fram ni som vill bli frälsta”, och man kommer fram till första bänken, botbänken också – är det riktigt fint och riktigt ordnat så har man skolat en skara människor som ska komma och bedja för de här och ta vara på fallfrukten och få in den i församlingen.

Men när du kommer till Jesus får du en frälsning som passar. Han ger dig en frälsning som du trivs med och som duger till alla väder. Pris ske hans namn!

Det kan hända att du finns här som har en sådan där konfektionssydd frälsning. Jag klandrar inte kampanjer, men jag vill att varje enskild person ska föras fram till frälsning.

O, jag kommer ihåg mina 47 år i Filadelfia­församlingen, och jag kommer ihåg alla bröderna, ja, systrarna – jag kan namnge dem – och ser hur de kom gången upp med en syndare i sällskap och gick in i bönerummet och kämpade med dem. Jag har aldrig haft några sådan där ”stora” som skulle ta hand om de nyfrälsta. För jag har ansett att de som vinner själarna är de bästa själavårdarna. De är fäderna och mödrarna i församlingen, och det är en frälsning som består under alla väder.

Det är en sida av saken. Gud frälser en och en. Och för att riktigt understryka att det är en, så säger han ”en enda syndare”. Han har beslutat att frälsa världen genom en och en. Det är fantastiskt, för Gud använder en och en.

Jag har många exempel på det, hur Gud använder en människa. När Jesus hade vunnit synderskan vid Sykars brunnen så vann hon hela Sykar. När han hade vunnit Matteus – tänk hur många tusen han har vunnit genom sitt evangelium. Och rövaren på korset, tänk vad den berättelsen har vunnit många syndare för Gud.

Jag kunde berätta från Filadelfia många exempel.

En dag jag hade predikat och kom ner i gången kom en syster och tog mig i armen och sade: ”Broder Pethrus, kom och hjälp mig att be för den här Signe.” Ja, jag gick med in och det var en syndare i stor nöd och vi bad till Gud för henne. Och när det var gjort så reste vi oss.

Systern som hade kommit med syndaren berättade då: ”Då jag var här i förmiddags på mötet och hörde broder Pethrus tala om själars frälsning så blev jag så gripen, och jag kom ihåg den här vännen”, sade hon, ”hon har tillhört vår församling här för många år sedan. Så gifte hon sig med en ofrälst, kom bort från Gud och varit borta i många år. Jag kom ihåg henne och jag gick direkt från mötet hem till henne”, sade hon. ”Och jag har varit där hela dagen, och blivit bjuden på middag, och nu lovade hon följa med mig hit – och nu har hon blivit frälst!” sade hon. ”Och nu är hon lycklig.”

Jag kan se denna syster. Hon var väldigt lytt – hon haltade väldigt djupt – men hon gick ut ur bönerummet och viftade med armen och prisade Gud. En själ hade blivit frälst. Så har våra medlemmar fungerat i Stockholm.

Många har tyckt att jag har varit en väldigt framgångsrik predikant som vunnit så många människor. Det är väldigt få jag har vunnit – det har våra vänner gjort, det har församlingsmedlemmarna gjort. De har frälsat en och en. Pris ske Gud.

Jag ska till slut berätta en av världshistoriens märkligaste händelser i det här sammanhanget. Det var en församling i Skottland i sekelskiftet mellan 1700- och 1800-talet. Det var en predikant som samlade berättelsen för årets verksamhet och rapporterade, och det var bara en syndare som hade blivit frälst, och en enda tillökning i församlingen – bara en pojkvasker, som var son till ett par församlingsmedlemmar.

Men den pojken växte till, och han var en intelligent pojke. Han hette Robert Moffat. Han blev utskickad som Storbritanniens första Afrika-missionär, och han omvände stammarna och gjorde de blodtörstiga stammarna till civiliserade och fina människor. Han skrev också, han lärde folket språk, han skrev deras grammatik, han översatte hela Bibeln till deras språk, och han gjorde vissa resor och upptäckter i det då oupptäckta Afrika. Och så arbetade han där i många år.

Moffat fortsatte sitt arbete. Efter någon tid så fick han – ja, han hade gjort mycket arbete – så fick han en ny medarbetare som hette David Livingstone, och han överlämnade till honom sina upptäckter han hade gjort. Han hade i sin tur gjort upptäckter och skickade hem till de geografiska sällskapen i Skottland och England och han gav David Livingstone alla sina uppslag och reste därifrån.

Och ni vet att David Livingstone genomkorsade Afrika, och upptäckte Afrika egentligen, och i hans fotspår följde tusentals missionärer och hela kontinenten förändrades genom evangelium. Innan något av detta hann att inträffa så dog predikanten i Skottland, utan att veta vad som hade hänt.

Men det som hade hänt, det var att den där pojkvaskern som var alldeles för liten att räknas med – han hade blivit redskapet till Afrikas – inte bara upptäckt – men civilisation och evangelisering.

Ni predikanter, som står i era församlingar och inte kan skriva sådana storslagna berättelser i årsskiftena utan hålla förgäves småsakerna: Håll på och plocka den mogna frukten! Kom ihåg bröder: Gud sätter aldrig segerkronan på fel huvud. Han vet vem som gör arbetet.

Vad vi behöver i denna förnyelses och vederkvickelsens tid, det är att vi går in för Bibelns frälsningsmetod: en enda syndare, och att vi tror på väckelse genom ett Guds barn, genom en enda syndare. Det är inte den som ropar till Gud efter väckelse och har kampanjer och beder om väckelse. Mina vänner: Vi har väckelse! Vi upplever förnyelsens tider över hela världen. Och detta är sättet.

Det finns de som skriver och säger att tecknet på väckelse är fulla lokaler. Det är fel. Jag har varit med i begynnelsen på väckelse. Jag var med i Oslo när Barrat kom hem och väckelsen började – pingstväckelsen – och Barrat predikade kväll efter kväll för halvfulla lokaler. Men människor blev frälsta och andedöpta.

Mina vänner, det som jag tröstade mina vänner med under min verksamhetstid var detta: att där det finns en syndare som vaknar över sin synd och söker Gud, där är det väckelse! Tack och lov. Och den väckelsen har vi.

Pris ske Herrens namn, amen.

Herren vill ge dig en personlig frälsning som håller i alla väder.

Snart hålls årlig gudstjänst för Sveriges ofödda barn

Prolife. Den 3 juli hålls en gudstjänst i Holmstrand till minne av de barn som inte fått födas i vårt land.... lördag 25/6 18:00

En skridskolegend har fått gå hem

Ledare Skridskolegenden Jonny Nilsson berättade i ett reportage i Världen idag (våren 2021) om hur hans... fredag 24/6 00:00

Svaret på vår djupaste längtan finns hos en enda person

Krönikor För några år sedan satt jag på tunnelbanan på väg till bibelskolan där jag studerade. I varje... torsdag 23/6 00:10

Tryck från hbtq-grupper kräver vaksamhet hos församlingen

Ledare Slutna grupper på Facebook arbetar aktivt för att undergräva den bibliska synen på homosexualitet.... torsdag 23/6 00:10
E-tidning
Under perioden 20 juni–5 augusti är kundtjänst endast öppen vardagar kl 10–12.
Magasin
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier