Men Jesus sade till Simon: ”Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor.”
Lukasevangeliet 5:10b

Världen idag

Gunnar Sameland predikar i tältet på Löttorps camping på Öland, någon gång under 1970-talet. Med sina vardagsnära exempel och sin underfundiga humor lockade han stora skaror åhörare. Foto: Berne Wilhelmsson

En profet att inspireras av

Gunnar Sameland var en särpräglad personlighet som gick sin egen väg. Nu har boken Riket annorlunda, som handlar om hans liv, kommit ut. Bakom bokprojektet finns eldsjälen Staffan Dahl, vars främsta syfte med utgivningen är att ge profettjänsten en renässans i våra församlingar.

Tro och Liv · Publicerad 00:00, 21 mar 2011

Gunnar Sameland var den nersupne, kärve och egensinnige mannen från lappmarken som blev förkunnare, församlingsföreståndare och profetgestalt inom pingströrelsen. Men hans gåva tillhörde hela kristenheten och lät sig inte stängas in i någon fålla. Hela tiden följde den sällsamme gudsmannen de direktiv han upplevde sig få från sin himmelske uppdragsgivare, ofta under långa perioder av bön och fasta.

När Gunnar Sameland levde, var det många som uppmanade honom att teckna ner sin livshistoria. Det var dock inget som han tog sig tid med, han var inte den som ville framhäva sig själv. Men när han lämnade det jordiska vid påsktid 2008, väcktes frågan på nytt. Framför allt var det Gunnar Samelands vän Staffan Dahl, företagare och entreprenör från Tyresö utanför Stockholm, som drev frågan. Han har många fina minnen av sin mångårige vän och "profetiske mentor" Gunnar Sameland.

– Gunnar var en kompromisslös företrädare för kristen enhet. Han predikade i alla församlingar som bjöd in honom. Till sin karaktär var han en tystlåten profet, som inte gjorde så stort väsen av sig. Ensamvargar ska inte formas och en sann profetröst ska vara lågmäld. Gunnar var sådan, observant och eftertänksam.

– Han var också mycket intelligent, med ett otroligt, närmast fotografiskt minne, som det ges exempel på i boken. Han hade väldigt god ordning på allt, och förde noggranna dagboksanteckningar och statistik på det han ansåg viktigt.

– Strax innan han dog, berättade han för mig, och bad mig anteckna, att han under sitt liv hållit 12 891 predikningar och alla hade de varit unika.

Det är framför allt två huvudfåror i Gunnar Samelands liv som Staffan Dahl vill lyfta fram. Det första är Gunnar Samelands öppenhet för allt Guds folk. Han hade en anspråkslös framtoning, som väckte respekt och förtroende. Ändå kunde han samla 500 sommarlediga människor till bibelstudium en vanlig vardagsmorgon i tältet i Löttorp på Öland. Med klara, vardagsnära exempel, ett lättförståeligt språk och en underfundig humor höll han sina åhörare i ett järngrepp.

– Gunnar hade en stor öppenhet för allt Guds folk och medverkade i alla olika slags sammanhang, där han upplevde att han skulle vara. Riksevangelisten och gode vännen Berthil Paulson myntade uttrycket "gudsrikestanken" och det var också något som Gunnar Sameland ivrade för.

– I sin förkunnelse talade han mycket om "den ansiktslösa väckelsen". Med det menade han att ingen människa skulle sättas på piedestal, eftersom Gud kan använda sig även av dem som ingen annan räknar med.

– För Gunnar var det en hederssak att lägga ner samma engagemang oavsett om han talade i stora eller små sammanhang. Det var den enskilde individen han riktade in sig på.

Den andra huvudfåran som Gunnar Sameland stod för, handlar om den profetiska tjänsten. Genom att stå bakom utgivningen av boken, vill Staffan Dahl uppmuntra till att profettjänsten kommer "till tals" i kristenheten i Sverige. Det menar han är en tydlig biblisk tanke som behöver lyftas fram.

– Många jag pratar med beklagar att det profetiska tilltalet blivit en bristvara i våra församlingar. De som läser boken och lyssnar till Gunnars undervisning på den medföljande cd-skivan, får en uppfattning om hur den profetiska gåvan kan fungera. Boken syftar bl a till att uppmuntra dem som har denna gåva till frimodighet att använda den som en naturlig del i församlingslivet.

– I Bibeln läser vi att det var vanligt att profeterna frågades till råds när svåra beslut skulle fattas. Jag har erfarenhet av hur profetiska tilltal varit till otrolig hjälp. Tänk så många problem som skulle ha kunnat undvikas i våra församlingar om denna gåva ingick som en naturlig del i beslutsprocessen. Sen är det viktigt att det finns minst två i församlingen med profetisk gåva så att den profetiska vägledningen inte kantrar in i ovislighet, medialitet eller allmän mänsklig välmening och snällhet. Profetiska budskap måste tåla att prövas, det talar Bibeln tydligt om.

Staffan Dahl är tydlig med att alla som hjälpt till med att förverkliga idén med boken till stor del har jobbat ideellt. Eventuellt överskott kommer att gå till att sprida kunskap om den profetiska tjänsten. Staffan Dahl berättar om de goda insatser som gjorts för att förverkliga bok­idén. Ett exempel är att en professionell varumärkesstrateg, som både Staffan Dahl och Torbjörn Stolpe (som skrivit boken) känner sedan tidigare, stått för det avskalade omslaget.

– Han bekänner sig inte som personlig kristen, men för att tacka ja till uppdraget, var det nödvändigt för honom att först läsa boken. När han gjort det, insåg han att Jesu blod måste vara något mycket viktigt i den kristna tron. Därför föreslog han att ett rött band skulle fästas i boken att användas som bokmärke och även vittna om blodets betydelse som den kristna trons röda tråd. Det var fantastiskt att höra att han, utifrån sin yrkesroll, hade fått klarhet över detta.

Börje Norlén
kultur@varldenidag.se

Väntad åtgärd mot våldet – och ett oväntat förslag

Ledare Varje vecka nya bilder från det alltmer otrygga Sverige. Barn hamnar i korseld mellan kriminella.... lördag 24/7 00:00
E-tidning
Senaste magasinen
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier