Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss, att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon, stor är din trofasthet.
Klagovisorna 3:22-23

Världen idag

De tar strid för äktenskap i Albanien

I slutet av september kommer nästa steg i den juridiska processen mot den albanske tv- personligheten och pastorn Akil Pano. Målet gäller hans uttalanden om bland annat äktenskap och adoptioner för homosexuella. Världen idag träffade pastorsparet när de nyligen besökte Sverige.

Tro och Liv · Publicerad 07:00, 8 sep 2022

Världen idag har i ett flertal artiklar skrivit om den uppmärksammade rättsprocess som Akil Pano hamnat i. Pastorn är en känd och nationellt omtyckt radiopersonlighet som ofta är anlitad för att kommentera aktuella ämnen.

Han har en examen i filosofi och historia samt föreläser i filosofi vid universitet i Tirana vid sidan av arbetet som pastor i en pingstförsamling i huvudstaden Tirana.

När Världen idag träffar paret i Stockholm en fredag i september är det mindre än en månad till nästa steg i rättsprocessen mot pastorn.

Målet gäller bland annat huruvida Pano uttryckt sig kränkande om homosexuella och deras rätt till att gifta sig och på olika sätt bli föräldrar. Ytterst sett kan man säga att det handlar om ett test av religions- och yttrandefriheten i landet.

Albanien har varit en demokrati i drygt tre decennier efter en lång period som kommunistisk diktatur där ateism var statsreligion och präster lades levande i vintunnor som kastades i havet. Landet är i dag i stort sekulärt, men det albanska folket är av tradition mycket patriarkala.

– Invånarna uppskattar en traditionell syn när det kommer till familj och adoptioner. Äktenskapet uppfattas av befolkningen i gemen som en institution mellan man och kvinna, säger Akil Pano.

Den agenda som hbtq-organisationen Aleanca Lgbt för fram går tvärtemot detta, menar pastorsparet. Striden som pågår i den postmoderna världen och i relativismens namn handlar om att omdefiniera och göra om klassiska koncept. I detta fall till exempel innebörden i begrepp som familj och föräldrar.

– Vi upplever inte att homosexuella är förföljda i Albanien. Det finns en acceptans för att de ska få leva som de gör. Samtidigt visade en opinionsundersökning att 98 procent av befolkningen ändå vill ha äktenskapslagstiftningen som den är i dag, säger Linda Pano.

Akil Pano föreläser i filosofi på universitetsnivå och har i denna roll blivit inbjuden till debattprogram på nationell tv sedan 2008.

– Inom filosofin är det särskilt viktigt att man gör korrekta ordval, eftersom orden är våra verktyg. Men om du plockar ut ett ord eller en mening ur ett sammanhang kan du i grunden ändra betydelsen av det en person uttryckt och förvränga bilden av personen och dennes intentioner, säger han.

Och det är precis det som paret menar att meningsmotståndare medvetet gjort. I en tv-debatt argumenterade Akil Pano utifrån ett filosofiskt perspektiv att en glidning från benämningarna ”mor” och ”far” till ”förälder 1” och ”förälder 2” skulle vara att avhumanisera människan som varelse.

Att gå från en själslig andlig individ till att decimeras till ett nummer.

– Vad mina meningsmotståndare har gjort är att medvetet helt plocka ut ordet ”avhumanisera” ur sitt sammanhang. De påstår att jag skulle sagt att mina meningsmotståndare avhumaniserar världen.

Ett annat koncept han använt är ”sjuk”. Ordet används ju ofta som en metafor relaterat till exempelvis kärlek eller att man är trött på en situation.

Akil Pano använde det för att beskriva en samhällsutveckling som är på väg åt fel håll, men har enligt paret även här medvetet misstolkats av motståndarna.      

Det finns en medveten strategi att även få debatter som egentligen förs med strikt filosofiska argument eller utifrån barnkonventionen att i stället tippa över till en konflikt mellan religion och hbtq-frågor.

– Till exempel har man sagt rätt ut i debatter att Akil skulle vara en religiös galning, eller att ”du säger så här för att det står i Bibeln” eller ”du är okunnig och har ingen plats här”. Problemet är att mycket få vill riskera stöta sig med hbtq-lobbyn, menar Linda Pano.   

Hon nämner till exempel en journalist och en psykolog som var för sig blev anmälda till anti­diskriminerings­kommissio­nären. Båda blev friade, men har samtidigt tonat ned sin kritik efter händelsen. Akil Pano är – i egenskap av rikskändis – en nyckelperson att tysta.

Han berättar att en större grupp från organisationen Aleanca Lgbt oväntat dök upp på ett av församlingens möten.

– De visste nog inte riktigt vad som väntade dem. Kanske att det skulle bli en konfrontation av något slag. Jag kramade om ledaren – som gjort anmälan mot mig – mitt under mötet och sade att jag hoppades att de kände sig välkomna till kyrkan, berättar Akil Pano.

– Kärlek utan sanning är naiv. Vi älskar och kommer alltid älska människorna och behandla dem med respekt, men vi behöver samtidigt stå upp för det vi tror på.

Linda Pano menar att de först inte tänkt överklaga utfallet, men att de insett att de behöver ta fajten. För ingen vågar tala om detta offentligt längre i Albanien.

– Vi är oroliga för utvecklingen i landet. För yttrande- och religionsfriheten och vart vårt land är på väg. Därför är detta mål så viktigt för att kyrkan ska fortsätta vara salt och ljus.

Jag kramade om ledaren – som gjort anmälan mot mig – mitt under mötet och sade att jag hoppades att de kände sig välkomna till kyrkan.
Problemet är att mycket få vill riskera stöta sig med hbtq-lobbyn.

Rättsprocessen mot Akil Pano

Upprinnelsen till den pågående juridiska följetongen var en tv-debatt sommaren 2021 där även företrädare för Albaniens hbtq-rörelse Aleanca Lgbt var inbjuden. Här kommenterade bland annat Akil Pano ett brittiskt förslag om att ersätta ”mor” och ”far” mot ”förälder som fött barn” samt ”förälder 1” och ”förälder 2”. Akil Pano beskrev detta som tankar från ett ”sjukt samhälle” och en ”etisk själviskhet”. Aleanca Lgbt anmälde Pano för detta, men landets antidiskriminerings-kommissionär friade pastorn. Men samma kommissionär initierade på eget initiativ en egen anmälan inom en vecka, baserat på i princip samma tv-material som underlag. Här kom dock kommissionären fram till att Pano befanns skyldig till diskriminering och hate speach. Detta har alltså pastorn överklagat. Den 27 september väntas utfallet presenteras.