Tro och liv

De judekristna isolerades från både kyrka och synagoga

Den Judiska befolkningen i romarriket vid det första århundradet efter Jesus beräknas till 6-7 miljoner, vilket motsvarar omkring tio procent av befolkningen. Det dröjde flera hundra år innan kyrkans numerär blev lika stor. Foto: CC
Den rabbinska textsamlingen Talmud varnar för judekristna ”minim”. Ett exempel kan vara den berättelse där fyra kända rabbiner på 100-talet gjorde en andlig resa till sjunde himlen, likt den Paulus nämner om i 2 Kor 10. Foto: Wikipedia
Nasaréer är kända som en gren inom den judekristna rörelsen under 300-talet, genom bland annat Epifanios som var biskop i Salamis på Cypern. Foto: Wikipedia

Kyrkoledare ville markera sin särart, och tillät inte sådant som uppfattades judiskt. Men eftersom de hednakristna behövde legitimitet som en gammal religion, behövde kyrkan behålla Gamla testamentet, samtidigt som man markerade avstånd till judarna – det folk som texterna bokstavligen handlar om, skriver Göran Lennartsson, pingstpredikant och teol dr.

Publicerad Uppdaterad

De judekristna arvtagarna till apostlarna i Jerusalem omtalas i både kristna och rabbinska källor hundratals år efter Nya testamentet. Den framväxande hednakristna kyrkan isolerade sig alltmer från rabbinska judendomen. Detta påverkade också de judekristnas situation som genom sin judiska identitet var gränsöverskridande och därför uppfattades som hotfulla för både kyrkans och synagogans ledare.

Vill du läsa vidare?

Teckna en prenumeration för att ta del av denna artikel och mer på varldenidag.se.

ERBJUDANDE!
Världen idag DIGITAL

2 månader för 10 kr!

KÖP

Världen idag
DIGITAL

129,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Världen idag
HELG

159,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Världen idag
PAPPER

189,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Powered by Labrador CMS