Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.
Romarbrevet 8:1

Världen idag

Brasilianare vill inspirera Sveriges kristna till lärjungaskap

Ett enkelt levande församlingsliv och en lovsång med glädje i Herren. Det var två teman som gäster från väckelselandet Brasilien betjänade vid helgens nationella bönekonferens på Ralingsås.

– Många unga svenskar växer upp utan genuin omvändelse, sa en av dem, Jan Gottfridsson, och konstaterade att Sverige förändrats radikalt sedan han själv, som pojke, flyttade till Brasilien med sin familj.

Tro och Liv · Publicerad 07:00, 2 jun 2022

När nätverket Nationell böns bönekonferens hölls för tredje gången på Ralingsåsgården under Kristi himmelsfärdshelgen var det inte bara med de återkommande trossyskonen från Tanzania, utan även en grupp brasilianare, som på ett liknande sätt bär på en vision om mission i retur till Sverige.

Brasiliens pingstväckelse, som i dag omfattar många tiotals miljoner människor, brukar bland annat spåras till två unga svenska missionärer, Daniel Berg och Gunnar Wingren, som reste till Brasilien för över 100 år sedan. Jan Gottfridsson däremot kom till Brasilien betydligt senare efter att Jans föräldrar hade blivit utsända som missionärer av svenska pingströrelsen.

I dag är Gottfridsson själv en kringresande predikant i Brasilien. Han är utsänd inom ett sydamerikanskt nätverk med församlingar som har rötter i en karismatisk väckelse bland evangeliskt kristna på 70-talet.

I samma nätverk finns Asaph Borba, känd lovsångsledare som medverkade med ett lovsångsteam på Ralingsås. Borba reser omkring mycket och leder lovsång. Inte bara inom nätverket och i Brasilien utan även inom olika evangeliska samfund i både Sydamerika och Mellanöstern.

– Det kommer att bli en stark flod när många vattenströmmar kommer tillsammans, säger Borba med en bild som han upplever att Gud gav honom inför konferensen på Ralingsåsgården, av hur trossyskonen från olika länder är som olika strömmar av vatten.

De bägge trosbröderna Gottfridsson och Borba kom båda till den sydbrasilianska storstaden Porto Alegre i unga år, och träffades första gången på en pingstkonferens 1977. Då hade Asaph bara varit kristen i ett par år, efter att ha varit fast i droger tidigare i tonåren och levt som hippie, som han beskriver det.

Redan när de möttes hade Asaph hunnit skrivit flera lovsånger, och efter att ha börjat resa runt med pastorer inom det metodistsamfund han då var med i – till en början bara för att dela sitt vittnesbörd – hade han även börjat spela sina lovsånger och leda lovsång. Detta var för övrigt något som de båda beskriver som en ovanlig företeelse i Brasilien på den tiden, då de kristna mest sjöng hymner.

Det nätverk som både Asaph och Jan sedan skulle komma att bli en del av har i dag församlingar på över hundra platser i Brasilien. Även om de har tillgång till en del lokaler där de har större möten, beskriver de hur de har mycket fokus på den lilla gemenskapen i husförsamlingar eller cellgrupper, och på lärjungaskap.  

– Vi prioriterar inte lokaler utan människor. Gud lyfter upp församlingar på ett enkelt sätt överallt, två eller tre i varje hus och hem som reser sig upp som ett uttryck för Kristi kropp, beskriver Jan.

Just en sådan typ av församlingsliv är också något som de båda tror att Sverige behöver. Asaph konstaterar att det finns ljumma kristna även i Brasilien, men att han samtidigt också upplever att det finns många människor, från unga till gamla och runt om i de olika nätverken och samfunden, som tar sitt lärjungaskap på allvar och vill leva i helighet.

När det gäller Sverige upplever Jan, som en kontrast, att församlingen har försvagats sedan han emigrerade som barn, något som särskilt märks bland de yngre.

– Man ser hur kristenheten har urvattnats, så många växer upp utan genuin omvändelse, beskriver han.

Samtidigt vittnar Asaph om den positiva och hoppingivande längtan han redan har märkt av under den svenska bönekonferensen.

– Här finns det människor som törstar efter det levande vattnet, konstaterar han.

Utöver att de båda vill inspirera till ett radikalt församlingsliv som uttrycker Jesus, pekar de också på vikten av att glädjas i Herren, och det inte minst i lovsången.

– Jag tror att ni behöver återfinna den glädjerika delen i tillbedjan. Det är en glädje som kommer inifrån och når ut, och som är en del av Jesus i dig, beskriver Asaph.

– Vi är så människocentrerade i våra känslor. Vi missar Jesus som tillbedjans centrum, fortsätter Jan.

Sedan Asaph började skriva lovsånger i tonåren har han nu kommit upp i så många som ungefär 800 stycken, de flesta på modersmålet portugisiska, men av vilka flera har översatts till totalt nio språk.

– Jag trodde jag skulle sluta, men varje månad ger Gud mig en ny melodi, säger han glatt.

Gud lyfter upp församlingar på ett enkelt sätt överallt, två eller tre i varje hus och hem som reser sig upp som ett uttryck för Kristus kropp.

Undersökning: Få politiker bor i utsatta områden

Förorten. Av de politiker som kandiderar till höstens val är det få som bor i landets mest socioekonomiskt... tisdag 28/6 12:00

Artikel om hbtq och Pingst har lett till intensiv debatt

Hbtq. Världen idags rapportering om kyrkorelaterade hbtq-forums slutna diskussion kring att förändra... tisdag 28/6 10:00

Abortfrågan handlar om ofödda barns rätt till sin kropp

Ledare I fredags kom så beslutet från USA:s Högsta domstol gällande aborträtten. Det gamla beslutet från... tisdag 28/6 00:10

Sorgegudstjänst hölls för offren i masskjutningen i Oslo

Norge. På söndagen slöt Osloborna upp i en sorgegudstjänst i stadens domkyrka efter helgens terrordåd där... tisdag 28/6 07:00

Visdom från en nioårig flicka i Uganda

Ungkrönika Jag kom häromveckan hem från en fantastisk, lite galen missionsresa med min bibelskoleklass i ett... tisdag 28/6 00:00

Hur missionerar vi i världens mest sekulära land?

Gästkrönika Den har naturligtvis sina brister och förklarar inte verkligheten fullödigt, men sedan resultatet... tisdag 28/6 00:00

Keramiker till vänster och vd:ar till höger på valsedeln

Politiker. Drygt hälften av alla 54 000 politiker som kandiderar i höstens val har uppgett något slags... tisdag 28/6 04:30
E-tidning
Under perioden 20 juni–5 augusti är kundtjänst endast öppen vardagar kl 10–12.
Magasin
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier