Tro och liv

Är alla synder lika allvarliga?

Jesus och äktenskapsbryterskan.
Jesus och äktenskapsbryterskan.

Finns det någon eller några synder som är ”värre” än andra? Vad säger Bibeln?

Publicerad Uppdaterad

Det han kritiserar är tanken att de små synderna inte är farliga.

Tanken att ”alla synder är lika allvarliga” kommer från Jesu undervisning i bergspredikan (Matt kap 5–7) där Jesus betonar att synden börjar i hjärtat, och där han tycks likställa mord med vrede, och sexuellt begär med äktenskapsbrott. Men menar verkligen Jesus att all synd är lika allvarlig? Är hans poäng att om du känner vrede så kan du lika gärna mörda, eller om du känner sexuellt begär så blir det inte värre inför Gud om du faktiskt begår äktenskapsbrott?

Detta tror jag är att missförstå Jesu undervisning, eftersom det motsäger vad Jesus säger på andra ställen, även i självaste bergspredikan. Jesus gör en åtskillnad mellan de större och mindre buden, och han hävdar inte att lönen blir densamma för alla som kommer in i Guds rike:

”Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket. Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte komma in i himmelriket.” (Matt 5:19–20)

Jesus varnar här folket för tre möjliga utfall: (1) Den som undervisar och lever efter de större och de mindre buden ska räknas som stor i himmelriket. (2) Den som undervisar och lever efter de större men inte de mindre buden ska räknas som liten i himmelriket. (3) De skriftlärda och fariséerna – som utifrån Jesu logik inte lever efter de större buden (vilket är något Jesus uttryckligen anklagar dem för i Matt 23:23) – de ska inte ens komma in i himmelriket. Jesus skulle omöjligtvis kunna säga detta om han menade att alla synder var lika allvarliga.

Jesus säger också att det ska blir värre för somliga på domens dag, vilket verkar obegripligt om all synd är likvärdig (Matt 11:21–24). Han säger uttryckligen att Pilatus har en mindre skuld än de som överlämnat Jesus till honom (Joh 19:11). Han säger att viss synd är så allvarlig att den inte kommer att förlåtas (Matt 12:31–32). Jesus gör även skillnad på den som vet vad som är fel och ändå väljer att göra det, och den som utan vetskap gör samma fel (Luk 12:47). Den förre får ett strängare och den senare ett mildare straff, vilket indikerar att deras skuld är olika stora.

Hur ska vi då förstå Jesu poäng i bergspredikan där han ändå tycks likställa små och stora synder? I bergspredikan kritiserar Jesus olika sätt varpå Israels folk kompromissade med Guds ord. En av kompromisserna gick ut på att de små synderna inte räknades. Jesus motsätter sig inte att det finns små och stora synder. Det han kritiserar är tanken att de små synderna inte är farliga.

Här tycks Jesu perspektiv ha flera poänger: (1) All synd är av samma natur. Eld är eld vare sig det handlar om en tändsticka eller en skogsbrand. Små och stora synder har samma natur. (2) All synd har varit liten i början. De stora synderna började som små synder, precis som skogsbränder börjar med tändstickor. Anser man att stora synder är fel, så bör man anse att små synder också är fel, eftersom det var så de stora synderna började. (3) Därför kommer också all synd att straffas. Gud är helig och ser inte mellan fingrarna på synd. Det innebär inte att Gud kommer att döma alla synder likadant. Men all oförsonad synd kommer att dömas vare sig den är liten eller stor. Därför kan man inte gömma sig bakom en synds litenhet.

Men inget av detta innebär att Jesus hävdar att en brinnande tändsticka ska likställas med en skogsbrand.

Powered by Labrador CMS