Tro och liv

Änglar – finns de verkligen?

Staty föreställande ärkeängeln Mikael i Rom.
Staty föreställande ärkeängeln Mikael i Rom.
Publicerad Uppdaterad

Herrens änglar talar, skyddar (är starka) och lovar Gud vid hans tron.

Den helige Mikaels dag
Upp 12:7–12

Predikotillfälle: S:ta Clara kyrka

Församlingen sjunger tillsammans: ”Glöm inte bort att änglarna finns, att de är här för att se hur du har det. Och de kan hjälpa dig fast de inte syns, glöm inte bort att änglarna finns.”

Änglar nämns i alla böcker i Bibeln utom i Esra och Ester. Hebreiskan har ordet malak, grekiskan angelos, som förutom ”ängel” även kan betyda ”sändebud”.

Så Bibeln svarar tveklöst ”ja!” på frågan om änglar finns.

I Gamla testamentet står det att keruber skyddade ingången till paradiset (1 Mos 3:24). En kerub var, enligt en biblisk ordbok, ”änglaväsen som på ett särskilt sätt står i Herrens närhet och återspeglar hans makt och härlighet”. Keruberna tycks alltså vara starka varelser – inte små, knubbiga barn.

I 1 Kungaboken 19:5 uppmanar en ängel profeten Elia att stå upp från sin depression. Änglar kan alltså tala. Änglar kan också fungera som skyddsänglar: ”Herrens ängel vakar runt dem som vördar honom och han befriar dem” (Ps 34:8). Gud kan ”befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar” (Ps 91:11). Just det bibelordet citeras ju av djävulen när Jesus frestas i öknen (Luk 4:10).

Serafer tjänar vid Herrens tron (Jes 6:1–3). En seraf liknar keruberna och har mänskliga drag.

Så sammanfattningsvis i Gamla testamentet: Herrens änglar talar, skyddar (är starka) och lovar Gud vid hans tron.

Även i Nya Testamentet talar änglar – till Josef i en dröm (Matt 1:20), till Maria, att hon ska föda Guds Son till världen (Luk 1:26ff), att Jesus är född (Luk 2:8ff) och att Jesus är uppstånden (Joh 20:12). En ängel talar till Paulus att han inte ska vara rädd (Apg 27:23). Änglarna är sändebud.

Herrens änglar lovar Gud (Luk 2:13–14). De stiger upp och ner över Människosonen Jesus (Joh 1:51). De finns vid Guds tron och lovar honom (Upp 5:11–12; se även Upp 7:11-12). De tillber Gud men ska själva inte tillbes (Kol 2:18).

Herrens änglar hjälper. När Jesus frestats kommer änglar och betjänar honom (Matt 4:11). Änglarna är tjänsteandar (Hebr 2:4), ”Guds hemliga agenter”. I Getsemane visar sig en ängel och ger Jesus kraft i hans bönekamp och dödsångest. Jesus säger till Pontius Pilatus att ”mer än tolv legioner änglar” kunde ha sänts till hans hjälp (Matt 26:53). (En legion bestod av 6 000 man.)

En ängel öppnar fängelseporten för den dödsdömde Petrus (Apg 12:7).

Med detta som bakgrund tittar vi lite på dagens text ur Uppenbarelseboken 12:7–12. En strid uppstod i himlen bland änglarna. Guds änglar, representerade av Mikael, en av de sju ärkeänglarna (nämns i Dan 10:13ff och 12:1), ger sig i strid med djävulens änglar.

Det finns alltså olika sorters änglar vid Guds tron: keruber, serafer, änglar och ärkeänglar (1 Thess 4:16) – vi behöver inte och kan inte spekulera i varför det är så. Men det är en stor skara, så stor att ingen kan räkna dem (Upp 7:9). I denna väldiga änglaskara blev det en strid. Guds änglar vann och Satans änglar kastades ut ur himlen och ner på jorden.

Jesaja 14:12 beskriver det så här: ”Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna. Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken!” Det tycks som om en tredjedel av änglarna i himlen följde honom (Upp 8:10, 9:18, 12:4). När skedde det här? Svårt att veta – Uppenbarelseboken är inte Bibelns lättaste bok, och speciellt som nykristen ska man inte börja med att spekulera över den.

Personligen tycker jag mig läsa mig till att utkastandet av djävulen och hans änglar från himlen skedde under Jesu verksamhetstid. Jesus säger: ”Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt” (Luk 10:18). Sammanhanget i Uppenbarelseboken 12, där verserna 1–6 handlar om Jesu födelse och hur draken försöker döda det nyfödda barnet, tycks också det tala för att djävulen kastades ner till jorden ungefär samtidigt som Jesus kom till oss.

Himlen rensad från djävulen och hans änglapack. Fast på jorden finns de med sitt förförelsearbete. Jesus möter honom på jorden. Kristna möter honom på jorden. Slagfältet är jorden. De som har gått före i tron hejar på.

Men hur ska lilla jag vinna i den väldiga kampen? Ja, för det första kan jag tänka på att två tredjedelar av änglaskaran är på min sida. Det betyder ändå att hålla garden uppe. Noll toleransnivå mot djävulen. Det är ändå ett ganska jämnt läge.

Jag hänvisar till blodet, Jesu blod. Jesu blod renar från all synd (1 Joh 1:7). Djävulen kan inte komma anklagande igen. Djävulen har inte ett lillfinger av mig, som förlåten och dagligen omvänd. Förbundsblodet är utgjutet till syndernas förlåtelse (Matt 26:28). Med Jesu blod ”vann [han] en evig återlösning” (Hebr 9:12).

Djävulen kan fresta, men han kan inte röra mig (1 Joh 5:18). Med Luther kan jag säga att jag i och för sig inte kan hindra frestelsens fåglar att flyga över mitt huvud, men jag har makt att hindra dem från att sätta sig på mig. Han som är i mig är starkare. Jesus är med mig – ja, hela treenigheten med dess änglaarmé är på min sida.

Guds änglar slår sitt läger kring mig (Ps 34:8).

Powered by Labrador CMS