Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet: Ni ska vara heliga, för jag är helig.
1 Petrusbrevet 1:15-16

Världen idag

Torontovälsignelsen – Andens utgjutelse i överflöd

Pastor Randy Clark, predikade på en möteshelg. Den helgen kom Guds Ande över församlingen på ett sätt de inte upplevt tidigare, och ryktet om detta spred sig vida omkring. Människor reste långa vägar för att ta emot denna förnyelse, skriver Hans Sundberg.

Tro och liv-serie · Publicerad 00:00, 4 aug 2020

1994 startade en andlig förnyelsevåg i Vineyardförsamlingen i Toronto, Canada, som kom att spridas över världen.

John and Carol Arnott var pastorer i en församling med ungefär tre hundra medlemmar. Men från januari 1994 kom detta att förändras. Under en treårs-period hade de, förutom söndagsgudstjänster, möten varje tisdag–söndag kväll, med runt 600 000 besökare sammanlagt. Vad var det som gjorde att människor från hela världen åkte till Toronto?

Det startade sedan Randy Clark, som då var pastor i St Louis Vineyard, blev kallad till Toronto på en predikohelg. Den helgen kom Guds Ande över församlingen på ett sätt de inte upplevt tidigare, och ryktet om detta spred sig vida omkring. Människor reste långa vägar för att ta emot denna förnyelse.

Det ”nya”, var i sig inte nytt, eftersom väckelsehistorien vittnar om ett flertal liknande kraftnedslag, men i Toronto yttrade det sig i märkliga fysiska fenomen som skakningar, skratt och gråt. Ledarskapet i Toronto såg detta som ”manifestationer” i likhet med de andliga nådegåvorna i 1 Kor. 12: 4-6.

Förnyelsen i Toronto kom att kallas Torontovälsignelsen. Denna förnyelse var en Gudsmötesplats. Kanske ger ett annat namn på förnyelsen svar på den djupaste innebörden; ”Catch the Fire”. Den helige Ande som döpte de 120 lärjungarna på Pingstdagen med tungor av eld är densamme i dag, och vill fylla alla som längtar – och tar emot honom.

Än en gång hade Guds helige Ande öppnat ett källsprång som längtande och törstande människor kunde få söka sig till. Olika traditioner pekar på olika vägar till källan, men det är samma Gud Fader som i Jesus möter sina barn med sin Ande; och då är det inte konstigt om barnets reaktioner är uttrycksfulla.

Ibland går det inte (bokstavligt) att vara tyst eller låtsas att känslor inte berörts djupt av honom. Vi som var i Toronto kommer aldrig glömma hur Gud rörde vid oss genom förbönen, förkunnelsen, och inte att förglömma; lovsången.

John Arnott har skildrat sin egen resa och bibliska reflektioner kring förnyelsen i boken The Fathers Blessing (1995). Det är en viktig bok för den som vill förstå hur förnyelsen uppfattades och hur frågor besvarades.

Jag vill särskilt peka på det uppenbara i Arnotts val av titel på sin bok; Faderns välsignelse. Han kallade inte boken ”Torontovälsignelsen”, för det var ju Faderns välsignelse, inte Torontos.

Arnott valde sedan i boken att peka med hela handen och understryka gång på gång att det hela handlade om en god Fader som möter sina älskade barn. Det var Guds Ande som rörde vid människor med sin kärlek.

Till Toronto kom människor från alla möjliga samfund och rörelser; pingstvänner, karismatiker, katoliker, baptister, metodister och Gud mötte dem. Otaliga är vittnesbörden från människor vars liv kom att förvandlas under denna tid.

I Storbritannien blev HTB (Holy Trinity Brompton) ett center för samma förnyelse, då Torontovälsignelsen slog ner i England. Tidigare hade församlingen Holy Trinity Brompton förnyats och förändrats efter ett besök av John Wimber med team.

Ur detta besök föddes också det världsberömda evangelisationsprogrammet Alpha då Alphas grundare, Nicky Gumbel, fick möta Gud på ett radikalt sätt.

I Sverige kom Stockholm Vineyard att bli ett center för denna förnyelsevåg. Vi arrangerade många stora konferenser och förnyelsemöten flera gånger i veckan, under några år.

Från förnyelsecentrum som Toronto Airport Vineyard, Holy Trinity Brompton i London och Stockholm Vineyard spred sig sedan förnyelsen ut till församlingar och dess ledarskap runt om i världen.

Jag kommer att berätta mer om förnyelsetiden i Stockholm Vineyard i en annan artikel.

”Alla tiders sånger” från Nashville sänds på TBN Nordic

Tv. Nu sänds hela programserien ”Alla tiders sånger” på den kristna tv-kanalen TBN Nordic, i åtta... söndag 24/9 11:00

Många bär ansvar för Sveriges resa från Bullerby till barnsoldater

Ledare Våld, sprängningar, skjutningar och regelrätta avrättningar fortsätter att plåga Sverige. Det... fredag 22/9 00:10